Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Ζωντανή Σύνδεση με τον Ιερό Ναό

Ἡ ζωντανὴ μετάδοση ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ λειτουργεῖ πλέον κανονικὰ καὶ ἀφορᾷ ἀποκλειστικὰ μετάδοση ἤχου.
Ὁ σκοπὸς τοῦ μέσου αὐτοῦ εἶναι νὰ ἐξυπηρετήσει αὐτοὺς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσέλθουν στὸ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ λόγω ὑποχρεώσεων καὶ μόνον αὐτούς. Σὲ καμία περίπτωση δὲν ὑποκαθιστᾷ τὴ φυσική μας παρουσία εἴτε σὲ μυστήριο, εἴτε σὲ ἀκολουθία, εἴτε σὲ ἑσπερινὴ ὁμιλία. Ἡ παρουσία μας στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ ἀποτελεῖ εὐλογία καὶ καθῆκον μας. Ἃς τὸ χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, συνετὰ καὶ ὄχι ἀλόγιστα.
Ἡ Ζωντανὴ μετάδοση καλύπτει τὶς ἑβδομαδιαῖες ἑσπερινὲς ὁμιλίες τῆς Τετάρτης(περίπου 19:00 - 20:30) καὶ τὶς μηνιαῖες ὁμιλίες τῆς Κυριακῆς(γιὰ ὥρα βλέπε πρόγραμμα κάθε μῆνα).