Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα μηνός Οκτωβρίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 – 2015
            Μὲ τὸν καθιερωμένο ἁγιασμὸ ἡ Ἐκκλησία μας εὐλόγησε τή νέα κατηχητική χρονιά. Ἔτσι ἀρχίζουν οἱ Κατηχητικὲς μας Συνάξεις, ὅπως τὸ πρόγραμμα τῆς Ἐνορίας μας προβλέπει. Καλοῦμε ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἰδιαίτερα τοὺς Νέους, νὰ συμμετάσχουν σ’αὐτὲς, πρὸς ἐμπέδωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος ὅλων μας. Παρακαλοῦμε τοὺς γονεῖς νὰ προτρέψουν τὰ παιδιὰ τους νὰ εἶναι κοντὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι Ἐκείνη θὰ κάνει τὸ καλύτερο γι’ αὐτά. Ἀνανεωμένη ὁμάδα κατηχητῶν καὶ κατηχητριῶν, θεολόγων καὶ ἐκπαιδευτικῶν ἀναμένουν τὰ παιδιὰ Σας νὰ τὰ διδάξουν καὶ νὰ τὰ συντροφεύσουν στὶς φιλικὲς παιδικὲς καὶ νεανικὲς τους συναντήσεις. Σὲ μήνυμά του ὁ Μητροπολίτης μας ὑπογραμμίζει: «Ἂν καὶ εἰς τὴν Πατρίδα ἡμῶν, τὴν ἔνδοξον Ἑλλάδα, ἐπιχειρῆται συστηματικῶς ἡ ἀλλοίωσις τοῦ ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας, δὶ’ ὅσων γράφονται, ἀκούονται καὶ λέγονται ἐκ μέρους πολλῶν, τὰ ὁποῖα δηλητηριάζουν τὸν λαόν μας καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς νέους, ἐν τούτοις ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἵσταται ὀρθή, συνεχίζουσα τὴν πορείαν, ἣν ἐχάραξαν οἱ θεοφόροι Πατέρες αὐτῆς, πρὸς δημιουργίαν ὀρθοδόξου διαφωτίσεως τοῦ πληρώματος αὐτῆς.
Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν, θὰ λειτουργήσουν καὶ ἐφέτος εἰς ὄλας τὰς Ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν Κατηχητικὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, ἀλλὰ καὶ ποικίλαι συνάξεις δι’ ἐνηλίκους, πρὸς φωτισμὸν πάντων ὑμῶν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρ-θοδόξου πίστεως καὶ τῆς Ἑλλάδος, τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος.
Ὁδηγήσατε, ἀγαπητοὶ γονεῖς, μετ’ ἐμπιστοσύνης τὰ τέκνα σας πρὸς τὴν κιβωτὸν τῆς σωτηρίας, τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, διὰ τὴν σπορὰν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς καρδίας μικρῶν καὶ μεγάλων».

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
-Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός στὶς 6μμ.
-Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30- 10:30πμ.
-Τὴν Κυριακὴ ἡ Θεία Κοινωνία γίνεται στὶς 10πμ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ ἐκκλησιασμὸς καί ἡ Θ. Κοινωνία μόνο τῶν βρεφῶν καὶ τῶν νηπίων γίνεται στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Παρακαλοῦμε θερμά τα μεγαλύτερα παιδιά να ἐκκλησιάζονται κανονικά στόν κυρίως Ναό ἐπάνω.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τετάρτη 1/10, 8/10 και 15/10  Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 18/10  τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Τετάρτη 22/10 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τρίτη 28/10 τῆς ἁγίας Σκέπης. Τετάρτη 29/10 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
- Κάθε Δευτέρα 6μμ μετά τόν Ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
- Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.
- Κάθε Πέμπτη 6μμ ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καί διάλογος μέ φοιτητές καί νέους.
- Κάθε Σάββατο 4:00-5:30μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος. Τὴν ἴδια ὥρα γίνεται συνάντηση μὲ γονεῖς. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι λειτουργεῖ καὶ τμῆμα γιὰ παιδιὰ ἡλικίας ἀπὸ 3 ἐτῶν καὶ ἄνω.
- Τὴν Κυριακή  2 Νοεμβρίου καὶ ὣρα 6:00μμ θὰ γίνει ἡ κατηχητική συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια. Ὑπενθυμίζουμε τὴν ἀνάγκη παρουσίας καὶ συμμετοχῆς ὅλων καὶ προκειμένου νὰ διευκολύνουμε τοὺς Γονεῖς μικρῶν παιδιῶν, στὸ Ναὸ μας λειτουργεῖ παιδότοπος μὲ ὑπεύθυνη Νηπιαγωγὸ καὶ κατάλληλο πρόγραμμα γιὰ τὰ παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1) Τὴν Τετάρτη 22 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 10πμ θὰ προσφερθεῖ δέμα στὶς ἄπορες οἰκογένειες τῆς Ἐνορίας μας. Παρακαλοῦμε οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ προσέλθουν.
2) Τὴν Τετάρτη 22 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 8-12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Δημητρίου.
3) Τὴν Παρασκευή 24 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα  6μμ. μαζί μὲ τὸν
ἑσπερινό θὰ τελεσθοῦν Μνημόσυνα γιὰ τὸ ψυχοσάββατο τοῦ ἁγίου Δημητρίου.
4) Τὸ Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου 7-9πμ ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ τὰ Μνημόσυνα. Κι αὐτό τὸ ψυχοσάββατο ὅλοι μας πρέπει νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ τιμήσουμε τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφούς μας.
5) Τό Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6μμ. θὰ τελεσθεῖ ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός μὲ Ἀρτοκλασία στὸν ἑορτάζοντα ἅγιο Δημήτριο.
6) Τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου 7:30-10:30πμ ὁ πανηγυρικός Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Δημητρίου. Θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν στό τέλος τὰ κόλλυβα τοῦ Ἁγίου σὲ ὅλο τό ἐκκλησίασμα.
7) Τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα 6μμ μετά τὸν ἑσπερινό θὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ ἱερά Παράκληση τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Ι. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Κάθε Πέμπτη μετά τὸν ἑσπερινό ἡ ἱερά ἐξομολόγηση. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755. Ὁ Ἁγιασμὸς τού μηνός θὰ τελεσθεῖ στίς 31 Ὀκτωβρίου μετά τόν ἑσπερινό.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Τὸ Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει στὶς 15 Νοεμβρίου. Κάνουμε γνωστὸ στοὺς Χριστιανούς μας, ὅτι καὶ ἐφέτος, σὺν Θεῷ, ἡ Ἐνορία μας θὰ τελέσει Σαραντα-λείτουργο καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦμε. Ἡ κάθε προσφορά σας θὰ διατίθεται γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας καὶ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ 2015
Διατίθεται καὶ ἀπό τὸν ἱερό μας Ναό τὸ ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τοῦ 2015 τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ὁ ἡμερο-δείκτης (τοίχου) τοῦ 2015. Μπορεῖτε νὰ τὰ προμηθεύεσθε.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ
Τὴν Παρασκευή 10 καὶ Σάββατο 11 Ὀκτωβρίου, ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν Παναγία τὴν Προυσιώτισσα, στὸ Καρπενῆσι. Μιὰ ἐξόρμηση μὲ πλούσια εὐλογία καὶ πολλὲς συγκινήσεις. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ