Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα Μηνός Φεβρουαρίου 2016ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
Αὐτὸν τὸν μήνα ἀδελφοί μου καὶ συγκεκριμένα τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στὸν ἑσπερινὸ ἀνοίγει τὸ ἱερὸ Τριώδιο. Ἐγκαινιάζεται, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ περίοδος πού θὰ μᾶς εἰσαγάγει στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μιὰ περίοδος ἰδιαίτερης προετοιμασίας, μετανοίας, ἄσκησης καὶ νηστείας ἐν ὄψει τῶν συγκλονιστικῶν γεγονότων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία λοιπὸν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴ ζωὴ μας προσφέρει τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους μας. λήθεια τὴν ἀξιοποιοῦμε; Ἀνταποκρινόμεθα στὸ καλεσμά της; Ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μας διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν χριστιανοὶ καὶ χριστιανικὲς εὐσεβεῖς οἰκογένειες πού ἀνταποκρίνονται. Ἔχουν τάξη, πρόγραμμα καὶ ἱερὴ συνήθεια νὰ συμμετέχουν στὴ θεία Λατρεία, μάλιστα κάποιοι ἀνελλειπῶς. Ἡ ἐπίσκεψή τους στὸν ἱερὸ Ναὸ καὶ ἡ συμμετοχή τους στὴν θεία Λατρεία καὶ τὴν Λειτουργικὴ Ἀγωγὴ ἀποτελεῖ ἀνάγκη πνευματικὴ καὶ ἐπιλογὴ συνειδητή. Τοὺς χαιρόμεθα κοντά μας, εὐλογοῦμε καὶ ἁγιάζουμε τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους καὶ πάντα τούς ὑπνεθυμίζουμε ὅτι ὅλοι μας ἔχουμε πολλὰ περιθώρια νὰ γνωρίσουμε, νὰ κατανοήσουμε, νὰ βιώσουμε τὰ μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ νὰ προσέξουμε καταστάσεις πού ἀλλοιώνουν αὐτὸν μας τὸν στόχο. Μᾶς πονάει ὅμως εἰλικρινὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι καὶ πολλοὶ ἀγαπητοί μας ἐνορῖτες, πού τοὺς ἀγαπᾶμε καὶ μᾶς ἀγαποῦν, πού τοὺς τιμᾶμε καὶ μᾶς τιμοῦν κι ὅμως δὲν εἶναι ὅσο θὰ ἔπρεπε κοντά μας. Κάποιοι καθόλου. Πῶς μπορεῖ ὁ ἱερέας, ὁ ὑπεύθυνος καὶ ὑπόλογος ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ μὴν ἀνησυχεί καὶ νὰ μὴν πικραίνεται γι’ αὐτὸ τὸ φαινόμενο; Πῶς γίνεται νὰ ἐπαναπαύεται στὴν παρουσία τῶν ὀλίγων ἐκκλησιαζομένων καὶ νὰ μὴν ὑποφέρει γιὰ τὴν ἀπουσία τῶν πολλῶν καὶ ἀγαπητῶν του Ἐνοριτῶν; λήθεια πόσο χαιρόμεθα τὴν παρουσία μικρῶν καὶ μεγάλων ἐδῶ στὸ Ναό μας, στὴ Θεία Λειτουργία στὶς κατηχητικὲς συνάξεις, στὴν ἱερὰ ἐξομολόγηση, στὶς ὁμιλίες καὶ συζητήσεις, στὶς παιδικὲς καὶ νεανικὲς συντροφιές, στὶς φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας μας, στὶς ἐκδρομές, στὶς χαρὲς καὶ τὶς γιορτές; Γονεῖς καὶ παιδιὰ πόσο χαίρονται καὶ πόσο τοὺς χαιρόμεθα! πωσδήποτε ὑπάρχουν ἀκόμα πολλὰ πού ἰδιαίτερα ἀπὸ μέρους ἡμῶν τῶν ποιμένων πρέπει νὰ γίνουν, νὰ συναντήσουμε, νὰ καλέσουμε καὶ νὰ προσκαλέσουμε τὸν χριστιανὸ Ἐνορίτη μας. Χρειάζεται ὅμως ἀδελφοί μου καὶ εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ καὶ ὁ καθένας μας νὰ ἐνδιαφερθεῖ, ὅπως γιὰ τόσα καὶ τόσα ἐνδιαφερόμεθα καὶ μὲ κόστος ἐξασφαλίζουμε στοὺς ἑαυτούς μας καὶ στὰ παιδιά μας. διαίτερα αὐτὰ τὰ εὐλογημένα παιδιά καὶ οἱ νέοι μας πού ἀναπτύσσονται καὶ διαμορφώνονται μέσα σ’ αὐτὴν τὴν περιρρέουσα κρίση. Πόσο θὰ θέλαμε νὰ γνωριστοῦν μὲ τὸν Χριστό μας, νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ χαριτώσει τὴ ζωή τους, τὸν ἀγώνα τους, τὶς προσπάθειές τους καὶ αὐθεντικὰ νὰ τὸν ζήσουν! Διαπιστώνουμε μὲ συγκίνηση καί θαυμασμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παιδιὰ καὶ νέοι πού γνωρίζουν, ζοῦν, κοινωνοῦν καὶ βιώνουν Χριστὸ ἔχουν ξεχωριστὸ ἦθος, χάρη, εὐλογία, προκοπὴ καὶ ἐπιτυχία. Γιατί νὰ μὴν τὴν ἔχουν ὅλα τά παιδιά μας, ὅλοι οἱ νέοι μας πού εἶναι ἡ χαρὰ καὶ τό καμάρι τῶν καλῶν γονέων τους καὶ ἡ ἐλπίδα ὅλων μας; Ἀδελφοί μου μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις καταθέτουμε ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν ποιμαντικὴ χαρὰ καὶ ἀγωνία μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ πόρτα τῆς Ἐκκλησιᾶς μας καὶ τῆς καρδιᾶς μας εἶναι ὀρθάνοικτες. Σᾶς περιμένουμε ὅλους καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ἐσεῖς πρῶτοι καὶ τὰ καλά σας παιδιὰ θὰ νοιώσετε τὴ ζεστασιά, τὴ στοργὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων μας.
Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ συμμερισθεῖτε τὴν ἀγωνὶα μας προσευχόμεθα γιὰ ὅλους σας καὶ εὐχόμεθα
ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
- Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός 5:30μμ.
- Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30 - 10:30πμ.
- Τὴν Κυριακή ἡ Θεία Κοινωνία γιὰ τὰ παιδιά καὶ τοὺς μεγάλους  στὶς 10:10πμ.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τρίτη 2/2 ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Τετάρτη 3/2 Συμεών τοῦ Θεοδόχου Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 10/2 τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 17/2 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 24/2 Α’ καὶ Β’ εὕρεση τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
- Κάθε Δευτέρα 5:30μμ μετά τόν ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
- Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.
- Κάθε Πέμπτη 7μμ τό Ἀπόδειπνο καί συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.
- Κάθε Σάββατο 5:00-6:30μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος ἀπὸ 3 ἐτῶν καὶ ἄνω καί συνάντηση μὲ γονεῖς.
- Τὴν Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους. Στὸν παιδότοπο τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἀπασχοληθοῦν τὰ παιδιὰ σας.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τήν Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στν ερό μας Ναό θ τελεσθε ερά γρυπνία 8:00 - 12:30 τ μεσάνυχτα.
ερά ξομολόγηση κάθε Πέμπτη μετά τν σπερινό στς 5:30μμ. Παράκληση ν προηγεται συνεννόηση μ τν π. Δημήτριο στ τηλέφωνο 6945750755.

ΔΕΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Τήν Δευτέρα 29/2 καὶ ὥρα 10πμ ἡ ἐνορία μας θά προσφέρει τό ἀποκριάτικο δέμα στούς ἀπόρους ἐνορίτες μας. Προσφορά καί δῶρο τῆς ἀγάπης ὅλων μας.
Ἡ ἐνορία μας ὁργανώνει καί ἐφέτος ἐπίσκεψη ἀγάπης στίς ἀγροτικές φυλακές Κασσάνδρας. Ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις μας κατὰ τὸ παρελθὸν ἡ συγκίνηση ὅλων μας, καθώς καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν κρατουμένων ἦταν μεγάλη. Μᾶς περιμένουν καί ἐφέτος. Πρέπει μαζί μέ τήν ἀγάπη μας νά τούς προσφέρουμε καί τά δώρα μας. Ἡ φιλόπτωχη ἀδελφότητα τῆς ἐνορίας μας θά περιμένει τίς προσφορές στό Ναό. Παρακαλοῦμε ὅλους θερμά νά ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Μόλις ἑτοιμαστοῦμε θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν ἐπίσκεψή μας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου ἡ ἐνορία μας θὰ πραγμα-τοποιήσει προσκύνημα στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου. Ἀναχώρηση 2μμ. Δηλώσεις συμμετοχῆς κ. Εἰρήνη Ταξίδου 2310436556.

ΥΜΝΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Ἦχος πλ. δ ́.
«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, ζωοδότα· ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου * πρὸς ναὸν ἅγιόν  σου,  *  ναὸν  φέρον  τοῦ  σώματος  *  ὅλον  ἐσπιλωμένον·  *  ἀλλ ̓  ὡς  οἰκτίρμων  κάθαρον εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.»

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β ́.
«Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν * ἐννοῶν  ὁ  τάλας, * τρέμω  τὴν  φοβερὰν  ἡμέραν τῆς κρίσεως·  *  ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, * ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ σοι· * Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, * κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.»

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κατηχητικού μας Σχολείου

Στις 26 Δεκεμβρίου όπως και κάθε χρόνο τα παιδιά των κατηχητικών μας ομάδων παρουσίασαν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν.


Την γιορτή ακολούθησε η βράβευση των επιτυχόντων παιδιών της ενορίας μας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και φυσικά προσφέρθηκαν δώρα και κέρασμα σε όλα τα παιδιά.
Καλή χρονιά σε όλους!

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα Μηνός Ιανουαρίου 2016ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΞΙΟΣ
            Μέσα στὴ Χάρη καὶ τὴν χαρὰ τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων ἡ ἐνορία μας χάρηκε τὶς χαρὲς καὶ τὶς χειροτονίες τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ σεμνοῦ μας ἀδελφοῦ Παναγιώτου Παπαδοπούλου. Ὁ Παναγιώτης, μὲ τὴν ταπεινὴ παρουσία του καὶ τὴν ὑποδειγματικὴ φιλοπονία του, ὑπηρέτησε τὸν ἅγιο Ἰωάννη πολλὰ χρόνια. Χαιρόταν τὴν τιμή, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων μας. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν, προσῆλθε στὸ Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ἰουστῖνον, ἐδήλωσε τὸν πόθον του γιὰ τὴν ἁγία Ἱερωσύνη καὶ ἐκεῖνος μὲ στοργὴ καὶ ἀγάπη τὸν ἔκανε μοναχό, τὸν χειροτόνησε Διάκονο καὶ ἐν συνεχείᾳ Πρεσβύτερο. Τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα Προκόπιος, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ μας Ποιμενάρχου κυροῦ Προκοπίου. Ἔτσι ὁ νέος κληρικός, ὁ ἱερομόναχος Προκόπιος μὲ χρηστὲς ἐλπίδες καὶ προσδοκίες θέτει ἐαυτὸν στὴν διακονία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Οἱ εὐχές, οἱ προσευχὲς καὶ ἡ ἀγάπη ὅλων μας τὸν συνοδεύουν.
ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΞΙΟΣ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
- Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός 5μμ.
- Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30 - 10:30πμ.
- Τὴν Κυριακή ἡ Θεία Κοινωνία γιὰ τὰ παιδιά καὶ τοὺς μεγάλους  στὶς 10:10πμ.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015
Τὴν Παρασκευή 1 Ἰανουαρίου ἡ περιτομή τοῦ Κυρίου καὶ ἑορτή τοῦ  Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος 7:30πμ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 9:00-10:30πμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  θὰ εὐλογηθεῖ καὶ θὰ  προσφερθεῖ ἡ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ σέ ὅλο τὸ Ἐκκλησίασμα.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ
            Τὴν Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ θὰ τελεσθεῖ ὁ ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία μὲ ἀρτοκλασία. Θὰ εὐλογηθοῦν καὶ τὰ κόλλυβα τοῦ Ὁσίου. Μέρος τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου ποὺ φυλλάσσεται στὸν ἱερό μας ναὸ θὰ τὸ προσκυνήσουμε ὅλοι γιὰ νὰ λάβουμε πλούσια τὴ Χάρη Του.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Τὴν Τρίτη 5 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6 - 9:30πμ θὰ τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καί οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων, ὁ Ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔχουμε νηστεία (χωρίς λάδι).
Τὴν Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7-10:45πμ θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων.
Τήν Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου ἡ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ
πολυούχου μας. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30-10:30πμ.

ΦΩΤΙΣΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Κατὰ τὸ τριήμερο Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη 5η, 6η, και 7η Ἰανουαρίου οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας μας θὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς κατοικίες τῶν Χριστιανῶν μας γιὰ τὸ φώτισμα τῶν Θεοφανείων. Ἕνα ὡραῖο ἔθιμο ποὺ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ τὸ διατηρήσουμε.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τετάρτη 13/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 17/1 τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου. Δευτέρα 18/1 τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Τετάρτη 20/1 τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 25/1 τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 27/1 τοῦ  ἁγίου Ἰωάννου το Χρυσοστόμου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 28/1 τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Σάββατο 30/1 τν γίων Τριν εραρχν. ρθρος κα Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30πμ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τήν Παρασκευή 22 ανουαρίου, στν ερό μας Ναό θ τελεσθε ερά γρυπνία 8:00 - 12:30 τ μεσάνυχτα.
ερά ξομολόγηση κάθε Πέμπτη μετά τν σπερινό στς 5:30μμ. Παράκληση ν προηγεται συνεννόηση μ τν π. Δημήτριο στ τηλέφωνο 6945750755.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Τὴν Κυριακὴ 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ  συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους. Στὸν παιδότοπο τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἀπασχοληθοῦν τὰ παιδιὰ σας ἀπὸ ὑπεύθυνη παιδαγωγὸ.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου, ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴ Σίψα στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, ὅπου φυλάσσονται τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοὺ Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη. Θὰ τελεσθεῖ ὁ ἑσπερινὸς καὶ παράκληση στὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ὁσίου. Ἀναχώρηση 2μμ. Δηλώσεις συμμετοχῆς στήν κ. Εἰρήνη Ταξίδου 2310436556.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
            Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί.
Αἰσθανόμεθα εἰλικρινὰ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἐνορίας μας, τοὺς φίλους τοῦ Ἁϊ Γιάννη καὶ τοὺς καλοὺς συνεργάτες μας, γιὰ τὴ συμμετοχὴ ὅλων στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κάθε εἴδους βοήθεια, συνδρομὴ καὶ προσφορὰ στὸ ἐνοριακὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο μας.
Θερμὲς εὐχαριστίες ὅμως πρὸς τὰ παιδιὰ, τοὺς νέους καί τούς νέους φοιτητές, τοὺς κατηχητὲς καὶ κατηχήτριές μας γιὰ τὶς ὅλες καλὲς προσπάθειές τους καὶ γιὰ τὴν ὡραία Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους. Μᾶς χάρισαν χαρὰ καὶ συγκίνηση, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ καρδιᾶς τοὺς εὐχαριστοῦμε. Νὰ τοὺς χαίρονται οἱ καλοὶ γονεῖς τους καὶ ὅλοι νὰ εἶστε βέβαιοι πώς ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ ἔχει στὴν προτεραιότητά Της τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους καὶ κατὰ τὴ νέα Χρονιά.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2016