Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2022

 Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.

Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».

Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στήν ἱερά κατήχηση, ἡ μελέτη τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.

Ἀδελφοί «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε...». Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο. Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς». Ὁ ἱερός μας Ναὸς ἀναμένει καὶ μὲ ἀγάπη περιμένει ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὅλοι μας νὰ χαροῦμε καὶ πνευματικὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὸν πλοῦτο τῶν πολλῶν καὶ κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας περιόδου. Δυστυχῶς, ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ζωὴ καὶ ἡ καθημερινότητα μᾶς ἐξαντλοῦν ὅλους καὶ μᾶς φθείρουν ἐπικίνδυνα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ ἔχει καὶ τὸ θέλει πολύ, νὰ προσφέρει σ’ ὅλους πολλὰ καὶ σωτήρια ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε.


ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ


ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 4/3 στίς 6μμ καὶ τὸ Σάββατο 5/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ δεύτερου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.

Τὴν Παρασκευὴ 11/3 στίς 6μμ καὶ τὸ Σάββατο 12/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ τρίτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τετάρτη 2/3 παράκληση τῆς Πορταΐτισσας (χωρίς Θεία Λειτουργία). Σάββατο 5/3 Ψυχοσάββατο.


Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (7-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 6/3 στίς 5μμ ὁ ἑσπερινός τῆς Συγχώρεσης.

Καθαρά Δευτέρα 7/3, Τρίτη 8/3 καί Πέμπτη 10/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Ἀρχίζει τὸ τριήμερο τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 9/3 τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων. Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός, ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία καί ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Στίς 6μμ τό Μ. πόδειπνο.

Παρασκευή 11/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στίς 6μμ τό τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Στὶς 7:30 - 9μμ. οἱ Α´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 12/3 Ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καὶ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μνημόσυνα στὶς 7:30 – 9:30πμ.

Αγρυπνία: 8.30μμ – 12.30πμ ἑσπερινός, ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί ἡ περιφορά τῶν ἱερῶν Εἰκόνων.

Κυριακή 13/3 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ ἡ περιφορὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων 7:30 - 10:45πμ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14-20 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Δευτέρα 14, Τρίτη 15 καί Πέμπτη 17 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7 τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 16/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 4μμ ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 18/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9μμ. οἱ Β´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 19/3 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30 – 9:15πμ.

Κυριακή 20/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ θά τελεσθοῦν δύο Θείες Λειτουργίες. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (21 - 27 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Δευτέρα 21/3 καί Τρίτη 22/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 23/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 4μμ ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Πέμπτη 24/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Παρασκευή 25/3 Στίς 7.30-10.30πμ. ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί δοξολογία(κατάλυση ἰχθύος). Στὶς 7:30 - 9μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 26/3 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. 

Κυριακή 27/3 7.30-10.30πμ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ Ὄρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ἡ συνάντηση μέ τούς νέους καί τά ζευγάρια.


Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ – 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 28/3, Τρίτη 29/3 καί Πέμπτη 31/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 30/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 4μμ ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 1/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9μμ. οἱ Δ´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 2/4 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Στίς 6:30μμ ὁ ἑσπερινός.

Κυριακή 3/4 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος θά τελεσθοῦν δύο Θείες Λειτουργίες.. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


KΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Πραγματοποιοῦνται διαδικτυακά)

Κάθε Δευτέρα στίς 9.30μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

Κάθε Τετάρτη στίς 9.30μμ συνάντηση μέ γονείς.

Κάθε Σάββατο στίς 3μμ συνάντηση μαθητῶν Γυμνασίου, στίς 4μμ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου καί στίς 5μμ προσχολικῆς ἡλικίας.

Κάθε Κυριακή στίς 5μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.

Τήν Κυριακή 27/3 ἡ συνάντηση μέ τούς νέους καί τά ζευγάρια.

http://agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com/


ΥΜΝΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

"Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος."


ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Πρόγραμμα 25-27 Φεβρουαρίου

 

Πρόγραμμα 25-27 Φεβρουαρίου
 
Παρασκευή 5.30μμ ο εσπερινός και τα μνημόσυνα.
 
Σάββατο 7-9πμ    η θεία λειτουργία και τα μνημόσυνα.
Σάββατο 5.30μμ  ο αναστάσιμος εσπερινός.
 
Κυριακή 6.30 - 9.30πμ ο όρθρος και η θεία λειτουργία.
και 10 - 11.15πμ            Β' θεία λειτουργία.