Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Επέτειος 25ης Μαρτίου

Τα κατηχητικά μας σχολεία και η χορωδία ενηλίκων του Ναού μας στη γιορτή που διοργανώθηκε για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.


 


Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Ἐπιθυμοῦμε εἰλικρινὰ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ, νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν συνδρομητὲς ὑπὲρ τῶν ἀπόρων, πτωχῶν καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν τῆς ἐνορίας μας.
Ἡ συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή τους στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ συνδρομή τους, μᾶς παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθοῦμε πιὸ οὐσιαστικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο μας.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀνταποδίδει πλουσιοπάροχα τὶς εὐλογίες Του πρὸς αὐτοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους.
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ἀδελφέ μου, ἔστω καὶ μὲ τὴν ἐλάχιστη μηνιαία συνδρομή σου καὶ στήριξε προσωπικά τό φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας. Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅλοι, πώς ἡ φιλάνθρωπη αὐτὴ προσπάθεια προσφέρει χαρά, βοήθεια καὶ στήριξη στοὺς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι, καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, σᾶς εὐχαριστοῦν.

Γ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (1 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 3/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 5/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7:30-9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 6/4 στίς 7-9πμ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Περιμένουμε τὰ δικά Σας ἄνθη γιὰ νὰ στολίσουμε τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας.
Κυριακή 7/4 Κυριακή τς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ ρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θ. Λειτουργία. Τἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.

Δ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (8 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 10/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 12/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Δ´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 13/4 Στὶς 7–9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 14/4 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.
Ε’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15 - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 17/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ βράδυ στὶς 8-11μμ. ἱερὰ Ἀγρυπνία. Ὁ Μέγας Κανὼν καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 19/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7-9:30μμ. Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Σάββατο 20/4 Στὶς 7-9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 21/4 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

ΣΤ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (22 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 24/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 26/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 6 - 7μμ. τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ ὁ Κανόνας τοῦ Λαζάρου.
Σάββατο 27/4 Στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου. Στὶς 6μμ. ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.
Κυριακή 28/4 Στὶς 7 - 10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς. Ἀπὸ τὸ βράδυ ἀρχίζουν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Νὰ παραλάβετε ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κάθε Κυριακὴ πρωὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς γίνεται καὶ στὸν κάτω Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ γονεῖς μὲ τὰ παιδιὰ τους ἔχουν περισσότερη ἄνεση νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν. Παρακαλοῦμε λοιπὸν θερμὰ μὲ τάξη νὰ ἀξιοποιοῦμε καὶ τὸν κάτω ἱερὸ ναὸ, γιὰ τὸν καλύτερο ἐκκλησιασμὸ ὅλων μας.
ΤΟ ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τὴ Μεγάλη Δευτέρα 29/4 τὸ πρωΐ 9-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ„ προσφορά ἀγάπης, πρὸς τοὺς ἀπόρους καί ἀνέργους ἐνορίτας μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ τὸ παραλάβουν.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Τὴν Τετάρτη 17/4 στὶς 8 - 11μμ. στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται κάθε Τρίτη 8 - 10πμ. καὶ κάθε  Πέμπτη 6 - 10μμ. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755. Ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς θὰ τελεσθεῖ τή Μεγάλη Τρίτη 30/4 στίς 6μμ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Τὴν Κυριακὴ 21 Ἀπριλίου 2013 καὶ ὥρα 7 στὸν ἱερό μας ναὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια. Στὸν παιδότοπό μας θὰ ἀπασχοληθοῦν δημιουργικά τα παιδιά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποι-ήσει προσκύνημα στὴν ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀγκα-θιά-Βεροίας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἀναχώρηση 2:30μμ. καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, προγραμματίζει προσκύνημα στὴν Κροατία – Μαυροβούνιο(Δαλματικὲς ἀκτὲς-Κότορ-Μπούντβα – Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ Βοσνία) καὶ Ἀλβανία(Κορυτσὰ-Δυράχειο-Τίρανα κ.λ.π.) τὴ Διακαινήσιμο ἑβδομάδα 7-11 Μαΐου 2013. Πρόγραμμα, πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα 6945750755 καὶ 2310436556.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Επίσκεψη στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας

Στις 24 Φεβρουαρίου 2013 η ενορία μας πραγματοποίησε εκδρομή στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας και προσέφερε είδη ρουχισμού βοήθεια στους φυλακισμένους αδελφούς μας.


Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Γίνετε Συνδρομητές


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ
ΝΕ­ΑΣ ΚΡΗ­ΝΗΣ & ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΡΙ­ΑΣ
Ι. Ν. ΑΓ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΠΡΟ­ΔΡΟ­ΜΟΥ
Ν. ΚΡΗ­ΝΗΣ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοὶ

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια καὶ ἡ δυστυχία πολλῶν συνανθρώπων μας, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀφήσουν ἀδιάφορους καὶ ἀσυγκίνητους. Ἄλλωστε στοιχεῖο αὐθεντικὸ καὶ δεῖγμα καθοριστικό τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειας τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, τὸ στοργικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ πολιτισμένη ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν πλησίον καὶ δὴ τὸν πάσχοντα καὶ πτωχὸν ἀδελφόν μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ πνευματικὴ τροφὸς καὶ στοργικὴ μητέρα ὅλων μας, σ’αὐτὸ μᾶς προτρέπει καὶ ἡ ἴδια ἔχει τὴ διάθεση νὰ δώσει δυναμικό τό παρὸν καὶ στὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ νὰ ἀνταποκριθεῖ σ’ αὐτὴ τὴν κρίση.
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ τί κάνει ἡ ἐνορία μας πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μὲ τοὺς καλοὺς συνεργάτες μας γίνονται φιλότιμες προσπάθειες ἀνακούφισης τῶν πτωχῶν καὶ ἀπόρων ἐνοριτῶν μας. Ὀργανώνονται καὶ προσφέρονται, πάνω ἀπὸ ἑκατὸ δέματα, σὲ ἀποδεδειγμένα ἄπορες οἰκογένειες τὰ Χριστούγεννα, τὶς Ἀπόκριες καὶ τὸ Πάσχα. Βοηθήματα δίδονται καὶ καθημερινὰ σχεδὸν μεμονωμένες ἄπορες οἰκογένεις προσέρχονται καὶ παραλαμβάνουν βοήθεια ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ παντοπωλεῖο τῆς ἐνορίας μας πού ἔχουμε ὀργανώσει. Θέλουμε νὰ αὐξήσουμε αὐτὲς τὶς προσφορὲς καὶ νὰ ὀργανωθοῦν ὄχι τρεῖς ἀλλὰ περισσότερες εὐκαιρίες προσφορᾶς δεμάτων. Δημιουργήσαμε κατάλληλους χώρους, ὥστε ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, νὰ λειτουργήσει καὶ ἐνοριακὸ συσσίτιο ἀπόρων. Ὅλα αὐτὰ ἀδελφοί μου γίνονται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου, τὴ στήριξη καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια τῶν χριστιανῶν μας, γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο τούς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς, ἀλλὰ καὶ καθημερινὰ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν Θεία εὐλογία αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.
Προκειμένου νὰ ἐνισχύσουμε ἔτι περισσότερο τό φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας χρειαζόμεθα συνδρομητᾶς πού θὰ προσφέρουν τὸν ὀβολὸν τους κάθε μῆνα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ φτωχῶν τῆς ἐνορίας μας.
Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, στὴ Φιλόπτωχη Ἀδελφότητα τῆς ἐνορίας μας νὰ δηλώσετε τὴν ἐπιθυμία σας νὰ γίνετε συνδρομητὲς, ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιθυμία συγγενῶν καὶ φίλων σας, ἀφοῦ τοὺς ἐνημερώσετε γιὰ τὴ φιλανθρωπική μας προσπάθεια. Κάθε μῆνα θὰ φροντίζουν οἱ ὑπεύθυνες κυρίες νὰ εἰσπράττουν τὴ συνδρομὴ σας, τὴν ὁποία ἐσεῖς θὰ καθορίσετε. Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ γνωρίζετε ὅτι:
«ὁ ἐλεῶν πτωχῷ δανείζει Θεῷ».

ΜΕΤ΄ ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.
Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».
Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.
Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο! Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς».
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΠΡΩΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Τήν Παρασκευή 8 Μαρτίου μαζὶ μὲ τὸν ἑσπερινὸ θὰ τελεσθοῦν καὶ τὰ μνημόσυνα τοῦ πρώτου ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου. Τό Σάββατο 9 Μαρτίου μαζὶ μὲ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ μνημόσυνα 7-8:30πμ. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους Πατέρας καὶ Ἀδελφούς μας. Ἐπίσης τήν Παρασκευή 15 καί Σάββατο 16 Μαρτίου θὰ τελεσθεῖ τὸ δεύτερο ψυχοσάββατο καί τήν Παρασκευή 22 καί Σάββατο 23 Μαρτίου θὰ τελεσθεῖ τὸ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριῳδίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Τήν Κυριακή 17 Μαρτίου, Κυριακή τῆς Τυρινῆς, τὸ ἀπόγευμα 6μμ θὰ τελεσθεῖ ὁ πρῶτος κατανυκτικὸς Ἑσπερινός. Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγχώρεσης.

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (18 - 24 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Καθαρά Δευτέρα 18/3 στὶς 7:30 – 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Ἀρχίζει τὸ τριήμερο τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Τὸ ἀπόγευμα 6 – 7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 20/3 Στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶπροηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα 6 – 8:00μμ. Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ὁμιλία.
Παρασκευή 22/3 Στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6μμ. τὰ μνημόσυνα γιὰ τὸ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριῳδίου.
Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Α´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 23/3 Ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καὶ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μνημόσυνα στὶς 7 - 8:30πμ. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς.
Κυριακή 24/3 Κυριακή τς ρθοδοξίας, ρθρος, Θ. Λειτουργία κα περιφορ τν ερν Εκόνων 7:30 - 10:45πμ. Τἀπόγευμα στὶς 6 ὁ ἑσπερινός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 25/3 στίς 7:30 – 10:30πμ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τετάρτη 27/3 στὶς 7:30 – 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ ἱερὰ παράκληση τῆς Παναγίας. Τὸ ἀπόγευμα 6 - 8:30μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 29/3 στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τὸ βράδυ 7:30 - 9:15μμ. οἱ Β´ Χαιρετισμοί χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.
Σάββατο 30/3 Στὶς 7:30 – 9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 31/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία 7:30 - 10:30πμ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6 - 7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Τὴν Τετάρτη 20 Μαρτίου στὶς 8 - 11μμ. στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται κάθε Τρίτη 8 - 10πμ. καὶ κάθε Πέμπτη 6 - 10μμ. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755. Ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς θὰ τελεσθεῖ στὶς 31 Μαρτίου 6μμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΣ
Ἡ Ἐνορία μας ἑτοιμάζει καὶ θὰ προσφέρει δέμα γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀπόρους ἐνορῖτες μας τὴ Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013. Εἶναι προσφορὰ ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης ἀπὸ ὅλους μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2013 καὶ ὥρα 7 στὸν ἱερός μας ναὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια. Στὸν παιδότοπό μας θὰ ἀπασχοληθοῦν δημιουργικά τα παιδιά.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κάθε Κυριακὴ πρωὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς γίνεται καὶ στὸν κάτω Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ γονεῖς μὲ τὰ παιδιὰ τους ἔχουν περισσότερη ἄνεση νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν. Παρακαλοῦμε λοιπὸν θερμὰ μὲ τάξη νὰ ἀξιοποιοῦμε καὶ τὸν κάτω ἱερὸ ναὸ, γιὰ τὸν καλύτερο ἐκκλησιασμὸ ὅλων μας.
ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων, τό Σάββατο 23 Μαρτίου καὶ ὥρα 7 ἑτοιμάζουν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μεγάλης μας ἐπετείου. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Τὴ Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013 καὶ ὥρα 2:30μμ ἡ ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου – Ὀρμύλιας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τήλ.2310436556.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, προγραμματίζει προσκύνημα στὴν Κροατία – Μαυροβούνιο(Δαλματικὲς ἀκτὲς-Κότορ-Μπούντβα – Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ Βοσνία) καὶ Ἀλβανία(Κορυτσὰ-Δυράχειο-Τίρανα κ.λ.π.) τὴ Διακαινήσιμο ἑβδομάδα 7-11 Μαΐου 2013. Πρόγραμμα, πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα 6945750755 καὶ 2310436556.

Mπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.