Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸν Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ, θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, συζύγων, τέκνων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σᾶς καλοῦμε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχῆς, τιμῆς καὶ μνήμης.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (4 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 4/4, Τρίτη 5/4 καί Πέμπτη 7/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μ.μ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 6/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 4-7:30μ.μ. τὸ μικρό Ἀπόδειπνο, ὁ Μεγάλος Κανόνας καί ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 8/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30-9:30μ.μ. ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

Σάββατο 9/4 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30-9:15π.μ.

Κυριακή 10/4 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6 ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ἑσπερινή ὁμιλία.


ΣΤ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (11 – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 11/4, Τρίτη 12/4 καί Πέμπτη 14/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μ.μ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 13/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἑσπέρας στίς 4 ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 15/4 στὶς 7-9:30π.μ. ὁ ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 16/4 Σάββατο τοῦ Λαζάρου στὶς 7:30 – 9:15π.μ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.


ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

1. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται Μνημόσυνα.

2. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ διακόπτονται οἱ κατηχητικὲς μας συναντήσεις.

3. Τὴν Πέμπτη 14/4 τὸ πρωί 10π.μ.-1μ.μ. καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μ.μ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ„.

4. Μαζὶ μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς Μ. Ἐβδομάδος νὰ παραλάβετε καὶ τὸ δίπτυχο γιὰ τὰ ὀνόματα ὑπὲρ ὑγείας γιὰ τὸ Εὐχέλαιο τῆς Μ. Τετάρτης καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου.

5. Τὴν Μεγάλη Πέμπτη στὶς 11 τό βράδυ μετὰ τὴν ἀκολουθία τῶν ΠΑΘΩΝ θὰ γίνει ὁ στολισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Ἱ. Ναὸς θὰ παραμείνει ἀνοικτὸς ὅλη τὴ νύκτα.

6. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ γίνει στὶς 9:00μ.μ. γιὰ τὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς.

7. Τὴν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀπὸ ἁγνὸ κερί, μπορεῖτε νὰ τὴν προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ παγκάρι τοῦ ναοῦ μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

- Κάθε Δευτέρα 9.30μ.μ. διάλογος με φοιτητές καί νέους (διά ζώσης).

- Κάθε Τετάρτη 9:30μ.μ. συνάντηση μέ γονεῖς (διαδικτυακά).

- Κάθε Σάββατο 4μ.μ. κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος (διαδικτυακά).

- Κάθε Κυριακή ἑσπερινή ὁμιλία μετά τόν κατανυκτικό ἑσπερινό.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση γίνεται σχεδόν καθημερινά. Παράκληση νὰ προηγεῖται συνεννόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου στὸ τηλ. 6945750755 καὶ μέ τόν π. Δημήτριο Γαλάνη στό τηλ. 6971897040.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου σηματοδοτεῖ καί δίδει τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά βιώσει δύο λυτρωτικά γεγονότα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ διάβαση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν χῶρο τῆς ἁμαρτίας στόν χῶρο τῆς μετανοίας, τό πέρασμα ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο στήν ἀφθαρσία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί Αναστάσεως. Γιά τόν λόγο αὐτό ὀνομάζεται «Πάσχα» πού σημαίνει «διάβαση» στήν ἑβραϊκή γλῶσσα. Ὁ ἄνθρωπος, μετά τήν πτώση του ἀπό τόν Παράδεισο, εἰσῆλθε στήν φθορά καί στόν θάνατο. Ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί Πλάστη του ἀπό τόν Ὁποῖον ἀντλοῦσε τήν ζωή, τήν ἐλευθερία, τήν χαρά, τήν ἁρμονική συνύπαρξη μέ τήν φύση καί ὅλα τά ἀγαθά καί κατήντησε βιολογική μονάδα πού ἀγωνίζεται γιά τήν ἐπιβίωση, ὑπόδουλος στά πάθη καί στήν φοβερή κυριαρχία τοῦ θανάτου.

Ἡ νίκη πού ἐπέφερε ἐναντίον τοῦ θανάτου μέ τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Ενανθρωπήσας Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἄνοιξε τόν δρόμο τῆς ἐπανόδου τοῦ ἀνθρώπου στήν προπτωτική του κατάσταση.

Τό δεύτερο γεγονός, πού μᾶς προσφέρει ὡς δυνατότητα βιώσεως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας καί ἡ διεύρυνσή της, ὥστε νά δεχθεῖ ὅλο τόν κόσμο. Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος πιστό καί σταυροαναστάσιμο μέλος τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νά ἐξέλθει ἀπό τόν ἐγωκεντρικό του χῶρο καί νά δεχθεῖ ὅλο τόν κόσμο, νά γίνει οἰκουμενικός Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἀπό τήν ἔλλειψη τέτοιων ἀνθρώπων πάσχει σήμερα ἡ κοινωνία μας καί ἡ ἀνθρωπότητα γενικότερα.

Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία ἑνοποιεῖται ὁ ἄνθρωπος ὡς προσωπικότητα καί ἀνακτᾶ τήν χαμένη ὀντολογική ἐλευθερία του καί βιώνει καί διαχέει παντοῦ γύρω του τήν ἀληθινή ἀγάπη. Κανένα φιλοσοφικό, πολιτικό ἤ ἁπλῶς θρησκευτικό σύστημα δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο. Μόνο ἡ συνάντησή του μέ τό αἰώνιο πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου Κυρίου, πού πραγματώνεται στόν σταυροαναστάσιμο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά τοῦ διανοίξει τόν νοῦ, ὥστε νά κατανοήσει ποιός εἶναι, ποιός καί γιατί τόν δημιούργησε καί πρός τά ποῦ πορεύεται. Μόνο σέ αὐτήν τήν σχέση πληροῦται ἀπό ἀλήθεια, ἐλευθερία, δικαιοσύνη καί ἀγάπη καί γίνεται ἀναστημένη προσωπικότητα πού ἔχει ὑπερβεῖ τήν φθορά καί τόν θάνατο.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα 24 - 27 Μαρτίου

Πέμπτη 24-3
6μμ. -- ο εσπερινός της εορτής.
 
Παρασκευή 25-3
7.30-10.30πμ. -- ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η δοξολογία για την εθνική εορτή.
7.30μμ -- η ακολουθία των Β' Χαιρετισμών.
 
Σάββατο 26-3
7.30-9.30πμ. -- ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
6μμ. -- ο αναστάσιμος εσπερινός. Συγκέντρωση λουλουδιών.
 
Κυριακή 27-3 της Σταυροπροσκυνήσεως
7.30-10.30πμ. -- ο όρθρος, η τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Θεία Λειτουργία.
5μμ. -- ο κατανυκτικός εσπερινός.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Λειτουργικό Πρόγραμμα 11 έως 13 Μαρτίου

Παρασκευή 11-3
  • 6μμ. τα κόλλυβα για το Ψυχοσάββατο.
  • 7.30μμ. οι Α' Χαιρετισμοί.

Σάββατο 12-3
  • 7.30-9.30πμ. Θεία Λειτουργία.
  • 8.30μμ-00.30 εσπερινός, όρθρος, Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των ιερών εικόνων.

Κυριακή 13-3
  • 7.30-10.30πμ. όρθρος, Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των ιερών εικόνων ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος.
  • 5μμ. ο κατανυκτικός εσπερινός.