Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Ιανουαρίου 2022

 ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει

καί σβήνει καί χάνεται ὁ παλιός.

Μαζί του νά σβηστοῦν κι ὅλοι οἱ πόνοι,

τό δάκρυ μας, ἡ λύπη, ὁ στεναγμός.

Ἕνας νέος χρόνος ἔφθασε. Τήν στιγμή πού ὁ παλιός παραδίδει τήν σκυτάλη στόν νέο συνειδητοποιοῦμε ὅτι μᾶς δίδεται μιά νέα παράταση ζωῆς. Γιά τούς περισσότερους παράταση ἑνός χρόνου, γιά τούς λίγους, ἴσως, λιγότερο.

Συνήθως, καλωσορίζουμε μέ πανηγυρισμούς τήν εἴσοδό μας στό νέο ἔτος, ἴσως, καλύτερα, θά ἔπρεπε νά κάνουμε ἕναν ἀπολογισμό γιά τό πῶς χρησιμοποιήσαμε τόν χρόνο πού μᾶς πέρασε.

Νά χαροῦμε ἄν κάναμε καλή χρήση τοῦ χρόνου μας. Νά λυπηθοῦμε καί νά προβληματισθομε, ἄν τόν σπαταλήσαμε ἄσκοπα. Τέλος, νά πάρουμε κάποιες ἀποφάσεις γιά τό νέο ἔτος 2022.

Ὁ κοσμικός ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφός μας, ἔχει τήν δική του ἄποψη καί συμπεριφορά γιά τό πῶς θά διέλθει τήν νέα χρονιά. Μέσα, ὅμως, στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ χρόνος μεταφέρεται σέ “καιρό”, σέ καιρό μετανοίας καί σωτηρίας. Ἡ σωτηρία δέν εἶναι μιά παγιωμένη κατάσταση. Κερδίζεται καί χάνεται κάθε στιγμή. Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι μόνιμο κτῆμα μας. Μπορεῖ νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό ἐμᾶς, ἄν δέν προσέξουμε. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συνιστᾶ: “Προσέχετε καλά πς ζεῖτε· μή ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι, ἀλλά ὡς συνετοί. Νά χρησιμοποιεῖτε σωστά τόν χρόνο σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρούς καιρούς. Γι’ αὐτό μήν εἶστε ἄφρονες, ἀλλά νά ἀντιλαμβάνεσθε τί θέλει ὁ Κύριος ἀπό σᾶς” (Εφεσ. 5, 15-17).

Σύνθημά μας, λοιπόν, καί προτεραιότητά μας ἡ σωστή ἐπένδυση τοῦ “κεφαλαίου” χρόνος. Ἄν κάνουμε κάθε στιγμή τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐπενδύουμε γιά τήν σωτηρία μας σωστά τό κεφάλαιο χρόνος. Αὐτό πού μᾶς ἐμπιστεύεται καί φέτος πάλι ὁ Θεός. Ἔτσι, τά κέρδη πού θά ἀποκομίσουμε δέν θά εἶναι μόνον ὑλικά καί πρόσκαιρα ἀλλά πνευματικά καί αἰώνια.

Χριστέ μεγαλοδύναμε Θεέ μaς

Χριστέ γεμᾶτε ἀγάπη καί στοργή

χαρούμενο τό χρόνο χάρισέ μaς

καί δῶσε τήν εἰρήνη σου(καί ὑγεία) στή γῆ.


Καλή δύναμη σέ ὅλους καί εὐλογημένη παρά Κυρί ἡ νέα χρονιά.


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022

Τό Σάββατο 1 Ἰανουαρίου ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καὶ ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος 7:30πμ, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 9:00-10:30πμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθεῖ καὶ θὰ προσφερθεῖ ἡ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ σέ ὅλο τὸ Ἐκκλησίασμα.


ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Τήν Τρίτη 4 Ἰανουαρίου ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ θὰ τελεσθεῖ ὁ ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία μὲ ἀρτοκλασία. Θὰ εὐλογηθοῦν καὶ τὰ κόλλυβα τοῦ Ὁσίου. Μέρος τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου, ποὺ φυλλάσσεται στὸν ἱερό μας ναὸ, θὰ προσκυνήσουμε ὅλοι, γιὰ νὰ λάβουμε πλούσια τὴν Χάρη Του.


ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τήν Τρίτη 4 Ἰανουαρίου καί ὥρα 5μμ θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καί οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων.

Τήν Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7.30-9.30πμ θὰ τελεσθεῖ ὁ ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῆς Παραμονῆς.

Τήν Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου και ὥρα 9-12πμ τό βράδυ θά τελεσθεῖ ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῶν Φώτων.

Τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου καί ὥρα 7-10:45 θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων.

Τήν Παρασκευή 7 Ἰανουαρίου ἡ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ πολιούχου μας. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30-10:30πμ.


ΦΩΤΙΣΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Κατὰ τὸ τετραήμερο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή καί Σάββατο 5η, 6η, 7η καί 8η Ἰανουαρίου οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας μας θὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς κατοικίες τῶν Χριστιανῶν μας γιὰ τὸ φώτισμα τῶν Θεοφανείων. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίσκεψη τῶν ἱερέων πρέπει νὰ συμπληρώσουν τὸ σχετικὸ ἔντυπο ποὺ διατίθεται ἀπὸ τὸ παγκάρι. Οἱ πατέρες εἶναι, κατά τό δυνατόν, θωρακισμένοι κατά τῆς πανδημίας καί θά τελοῦν καθημερινά αὐτοδιαγνωστικό ἔλεγχο.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τετάρτη 12/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 17/1 τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ Μεγάλου. Τρίτη 18/1 τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Τετάρτη 19/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 20/1 τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου. Παρασκευή 21/1 τοῦ ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τρίτη 25/1 τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 26/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 27/1 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Παρασκευή 28/1 τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Κυριακή 30/1 τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


KΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οἱ κατηχητικές συναντήσεις ξεκινοῦν ἀπό Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου.

 • Κάθε Τρίτη 5μμ μετά τόν Ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

 • Κάθε Τρίτη 9μμ τὸ Ἀπόδειπνο καί διάλογος μέ φοιτητές καί νέους.

 • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.

 • Κάθε Σάββατο 3μμ κατηχητική συνάντηση μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες Α‘ καί Β’ γυμνασίου. Στίς 4μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες νηπιαγωγείου καί δημοτικοῦ καί Γ’ Γυμνασίου καί Λυκείου. Τὴν ἴδια ὥρα γίνεται συνάντηση μὲ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν.

 • Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6μμ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους καὶ ὅλες στὴν πρώτη συνάντηση τῆς νέας μας χρονιᾶς.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου θά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία, 7.30-10.30πμ. Ὅλες τίς ὑπόλοιπες Κυριακές τοῦ Ἰανουαρίου θά τελοῦνται δύο Θείες Λειτουργίες:

 • Α’ Θεία Λειτουργία 6.30-9.30πμ

 • Β’ Θεία Λειτουργία 10-11.15πμ

Τήν Παρασκευή 21 Ἰανουαρίου καί ὥρα 8.30-12.30πμ θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί.

Αἰσθανόμεθα εἰλικρινὰ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἐνορίας μας, τοὺς φίλους τοῦ Ἁϊ Γιάννη καὶ τοὺς καλοὺς συνεργάτες μας, γιὰ τὴ συμμετοχὴ ὅλων στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κάθε εἴδους βοήθεια, συνδρομὴ καὶ προσφορὰ στὸ ἐνοριακὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο μας. Μέ τήν κάθε εἴδους προσφορά σας, ἡ ἐνορία μας, κατά τό δυνατόν, ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων ἀδελφῶν μας.


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».


ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2022

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Λειτουργικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 23-12
5 - 8μμ εσπερινός, όρθρος και οι Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων.

Παρασκευή 24-12 (πρωί)
7.30 - 9.30πμ ο Εσπερινός των Χριστουγέννων και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Παρασκευή 24-12 (βράδυ)
8.30 - 11.30μμ ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων.

Σάββατο 25-12
5 - 8.30πμ ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων.

Κυριακή 26-12
7.30 - 10.30πμ ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Δευτέρα 27-12
7.30 - 9.30πμ ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη 29-12
7.30 - 9.30πμ ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η παράκληση της Πορταΐτισσας.

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Αγρυπνία

Αγρυπνία:
Σάββατο 18/12, 9.30μμ - 12.30πμ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

 
Κυριακή 19/12, 7.30πμ -10.30πμ Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ιουστίνου.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Συγκέντρωση Τροφίμων

 

Αγαπητοί αδελφοί,
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο μας θα προσφέρει, όπως πάντοτε, το Δέμα των Χριστουγέννων στις άπορες οικογένειες της ενορίας μας.
Σας καλούμε, λοιπόν, σε συγκέντρωση τροφίμων. Τα είδη που θα συγκεντρώσουμε είναι τα παρακάτω:
1. Μία Βασιλόπιτα
2. Ένα κρασί
3. Κουραμπιέδες
4. Μελομακάρονα
5. Αλεύρι
6. Ρύζι
7. Μακαρόνια
8. Κριθαράκι
9. Καφέ
10. Ζάχαρη
11. Βούτυρο
12. Τυρί
13. Όσπρια
14. Λάδι
Όλα τα παρακάτω είδη θα περιέχονται στο Δέμα των Χριστουγέννων καθώς και κατεψυγμένο κοτόπουλο και κιμάς τα οποία θα αγοράσει ο ναός.
Τα τρόφιμα θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 9-12μμ και 5-6μμ.
Επίσης, αντί τροφίμων μπορείτε να κάνετε μια δωρεά ρίχνοντας ό,τι επιθυμείτε στο κουτί του Φιλοπτώχου ή μπορείτε να κάνετε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό βοηθώντας μας να αγοράσουμε τα επιπλέον τρόφιμα που δεν θα συγκεντρωθούν.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας.
Παρακαλούμε, να μην αμελήσετε να παραλάβετε την σχετική απόδειξη.
GR9601722200005220090633421
(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Ν. Κρήνης).
Η προσπάθεια είναι όλων μας. Ας την στηρίξουμε.
Σας ευχαριστούμε

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Δεκεμβρίου 2021

 ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τὸ μυστήριο τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ μᾶς προτρέπει νὰ ζήσουμε ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ πλησιάζει. Αὐτὸς ὁ ἐρχομὸς εἶναι μιὰ θεμελιώδης ἀφετηρία ποὺ βαθαίνει τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὕπαρξής μας καὶ ἀνανέωνει τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὴ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας καὶ γύρω μας.

Ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει πανηγυρικὰ ὅτι “ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός”. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια φωτίζει τὰ πιὸ σκοτεινὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας. Αὐτὴ ἡ πίστη γίνεται πηγὴ χαρᾶς ποὺ ἀνοίγει τὴν πόρτα τῆς ὕπαρξής μας στὸν ὑπερβατικὸ κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς εἰσέρχεται στὴν δική μας πραγματικότητα, μέσα στὸ εἶναι μας καὶ στὴ ζωή μας. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως» γιατί φανέρωσε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ τέλειου ἀνθρώπου. Μιὰ τέτοια γνώση εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς. Ἐμεῖς, οἱ πιστοί, καλούμαστε νὰ ζήσουμε αὐτὸ τό μυστήριο τῆς ἱστορίας ὡς τὸ θαῦμα τῆς δικῆς μας ὕπαρξης καὶ ζωῆς. Γιατί ὅσο ὁ «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» δὲν ἀνατέλλει στὴν ψυχή μας, μάταια ἀναζητοῦμε νὰ βροῦμε μέσα στὸν κόσμο «τὸν τεχθέντα βασιλέα» τοῦ ὁράματος τῶν προφητῶν καὶ τῆς βεβαιότητας τῶν Γραφῶν.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιὰ διαρκῇς πρόσκληση νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά. Αὐτὴν τὴν σωτήρια πρόσκληση προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐνορία μας, πρὸς ὅλους τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὅλοι νὰ συνεορτάσουμε ἐκκλησιαστικά, λειτουργικά, μυστηριακά, ὅλοι νὰ γευτοῦμε τὴν χάρη καὶ τὴν χαρά, τὴν εὐλογία καὶ τὴν ζεστασιά, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ «Θείου Βρέφους» τῆς Βηθλεέμ. Σᾶς περιμένουμε.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τό Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων συνεχίζεται κανονικά. Πέμπτη 2/12 τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Σάββατο 4/12 τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Κυριακή 5/12 τοῦ ἁγίου Σάββα Δευτέρα 6/12 τοῦ ἁγίου Νικολάου. Τετάρτη 8/12 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.Πέμπτη 9/12 ἡ Σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης. Κυριακή 12/12 τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Δευτέρα 13/12 τοῦ ἁγίου Εὐστρατίου. Τετάρτη 15/12 τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 22/12 τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 26/12 ἡ Σύναξη τῆς Θεοτόκου. Δευτέρα 27/12 τοῦ ἁγίου Στεφάνου. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τῶν ἑορτῶν 7:30 - 9:15πμ.Τετάρτη 29/12 τῶν ἁγίων Νηπίων καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου τήν Θ. Λειτουργία θά τελέσει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἰουστῖνος.

Θά τελεσθοῦν δύο Θείες Λειτουργίες.

 • Τό Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 9.30μμ – 00.30πμ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

 • Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 7.30 – 10.30πμ ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 • Κάθε Τρίτη 5μμ μετά τόν Ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

 • Κάθε Τρίτη 9μμ τὸ Ἀπόδειπνο καί διάλογος μέ φοιτητές καί νέους.

 • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.

 • Κάθε Σάββατο 3μμ κατηχητική συνάντηση μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες Α‘ καί Β’ γυμνασίου. Στίς 4μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες νηπιαγωγείου καί δημοτικοῦ καί Γ’ Γυμνασίου καί Λυκείου. Τὴν ἴδια ὥρα γίνεται συνάντηση μὲ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν.

Τὸ πρόγραμμα τῶν Κατηχητικῶν συναντήσεων διακόπτεται ἀπό τό Σάββατο 25 Δεκεμβρίου ἕως τήν Κυριακή 9 Ἰανουαρίου.


ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τὴν Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου στὶς 5μμ - 8μμ θὰ τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καί οὶ Μ. Ὧρες τῆς παραμονῆς

Τήν Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 7.30 – 9.30πμ ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινός των Χριστουγέννων καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

Τήν Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 8.30μμ – 11.30μμ θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων (ἀγρυπνία).

Τό Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 5πμ – 8.30πμ θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων.

Ἀπό τά Χριστούγεννα ἕως καὶ τήν Τρίτη 4 Ἰανουαρίου γίνεται «κατάλυση εἰς πάντα».


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Τὴν Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει σ᾿ ὅλους τοὺς ἀπόρους ἐνορίτες μας τὸ Χριστουγεννιάτικο δέμα. Προσφορά καὶ δῶρο τῆς ἀγάπης ὅλων μας.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ 2022

Διατίθεται καὶ ἀπό τὸν ἱερό μας Ναό τὸ ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τοῦ 2022 τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καθώς καὶ ὁ ἡμεροδείκτης (τοίχου) τῆς ἐνορίας μας. Μπορεῖτε νὰ τὰ προμηθεύεσθε.


ΦΩΤΙΣΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Κατὰ τὸ τετραήμερο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή καί Σάββατο 5η, 6η, 7η καί 8η Ἰανουαρίου οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας μας θὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς κατοικίες τῶν Χριστιανῶν μας γιὰ τὸ φώτισμα τῶν Θεοφανείων. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίσκεψη τῶν ἱερέων πρέπει νὰ συμπληρώσουν τὸ σχετικὸ ἔντυπο ποὺ θά διατίθεται ἀπὸ τὸ παγκάρι (τό φώτισμα θά πραγματοποιηθεῖ μόνο ἐάν τό ἐπιτρέψουν οἱ ὑγειονομικές συνθῆκες).


Ἀνάλυση τῆς Εὐχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν»

Τὴν προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ποιὸς δὲν τὴν γνωρίζει; Ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν φράσιν μικρᾶν, ἀπὸ μετρημένας τὰς λέξεις.

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλὸν».

Μὲ τὴν βοερᾶν κραυγὴν «Κύριε», δοξολογοῦμεν τὸν Θεόν, τὴν ἔνδοξον μεγαλειότητά Του, τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, τὸν δημιουργόν τῆς ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως, ὃν φρίττουσι τὰ Σεραφεὶμ καὶ τὰ Χερουβείμ.

Μὲ τὴν γλυκυτάτην ἐπίκλησιν καὶ πρόσκλησιν «Ἰησοῦ», μαρτυροῦμεν, ὅτι εἶναι παρὼν ὁ Χριστός, ὁ σωτὴρ ἡμῶν, καὶ εὐγνωμόνως τὸν εὐχαριστοῦμεν, διότι μᾶς ἠτοίμασε ζωὴν αἰώνιον.

Μὲ τὴν τρίτην λέξιν «Χριστέ», θεολογοῦμεν, ὁμολογοῦντες ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός. Δὲν μᾶς ἔσωσε κάποιος ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος, ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴν ἐνδόμυχον αἴτησιν «ἐλέησόν με», προσκυνοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν νὰ γίνῃ ἴλεως ὁ Θεός, ἐκπληρῶν τὰ σωτήρια αἰτήματά μας, τοὺς πόθους καὶ τὰς ἀναγκας τῶν καρδιῶν μας.

Καὶ ἐκεῖνο το «μέ», τί εὖρος ἔχει! Δὲν εἶναι μόνον ὁ ἐαυτός μου – εἶναι ἅπαντες οἱ πολιτογραφηθέντες εἰς τὸ κράτος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν, εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν μέλος τοῦ ἰδικοῦ μου σώματος.

Καί, τέλος, διὰ νὰ εἶναι πληρεστάτη ἡ προσευχή μας, κατακλείομεν μὲ τὴν λέξιν «τὸν ἁμαρτωλόν», ἐξομολογούμενοι – πάντες γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἐσμὲν – καθὼς ἐξωμολογοῦντο καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι καὶ ἐγίνοντο διὰ ταύτης τῆς φωνῆς υἱοὶ φωτὸς καὶ ἡμέρας.

Ἐξ αὐτῶν ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι ἡ εὐχὴ ἐμπεριέχει δοξολογίαν, εὐχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν καὶ ἐξομολόγησιν.


ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ