Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Μηνός Ιουνίου - Ιουλίου 2017ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ IOYNIOY - ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
            Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας:
«Πεντηκοστὴν ἐορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν,...».
Ἡ ἐπαγγελία αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε στοὺς Μαθητάς πενῆντα ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὸ Πάσχα καὶ δέκα ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του στοὺς οὐρανούς. Ἔτσι, στὴν Ἐκκλησία ἑορτάζουμε τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν ὁποία τιμοῦμε τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα πανηγυρίζουμε καὶ δοξολογοῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ ἑορτή, λοιπόν, τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ τελευταία ἑορτὴ τῆς Θείας Οἰκονομίας, γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν προηγούμενη κατάσταση, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνέλθει σὲ ὑψηλότερο σημεῖο, ἐκεῖ ὅπου ἔπρεπε νὰ φθάσει ὁ Ἀδάμ, ἀλλὰ ἀπέτυχε.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρικὰ θὰ ψάλλει τό:
«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,... ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας...».
Οἱ ἅγιοι Πατέρες θὰ τονίσουν ὅτι, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση καὶ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐν τούτοις κάθε ἄνθρωπος μετέχει τῶν ἐνεργειῶν Του κατ’ ἀναλογία, καὶ μάλιστα ἀνάλογα μὲ τὴν δεκτικότητά του. Πρέπει κανεὶς νὰ ἔχει δεκτικὸ ὄργανο γιὰ νὰ λάβει τὰ πολυποίκιλα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Εἶναι βαθειὰ θεολογικὴ ἡ πατερικὴ ἄποψη ὅτι, μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα λάβαμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μέσα στὴν καρδιὰ καὶ γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως, μὲ τὰ πάθη καλύψαμε αὐτὴν τὴν Χάρη, ἡ ὁποία δὲν χάνεται τελείως, ἀλλὰ καλύπτεται ἀπὸ αὐτά. Πρέπει ὅμως, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ βγάλουμε τὴ στάχτη τῶν παθῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ βάλουμε ὡς ξύλα τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν. Ἀλλά, γιὰ νὰ ἀνάψουν τὰ ξύλα ἀπὸ τὴν σπίθα τῆς Θείας Χάριτος πρέπει νὰ φυσήσουμε δυνατὰ μὲ τὴν προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ ἐλέησον μέ», μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ νοός μας στὴν καρδιά. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ ὀνομάζεται «νοερὰ καὶ ἁγία προσευχή».
Εἴθε τὰ πλούσια καὶ σωτήρια μηνύματα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς νὰ διδάξουν καὶ νὰ ἐμπνεύσουν ὅλους μας.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
·   Τὴν Τετάρτη 14/6 τὸ πρωΐ 10-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ„ προσφορά ἀγάπης, πρὸς τοὺς ἀπόρους καί ἀνέργους ἐνορίτας μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ τὸ παραλάβουν.
·   Τὴν Παρασκευή 2 Ἰουνίου μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.
·   Τὸ Σάββατο 3 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.
·   Τὸ Σάββατο 3 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς.
·   Τὴν Κυριακή 4 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.
·   Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀρχίζει τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου καὶ ὁλοκληρώνεται τὴν Τετάρτη 28 Ἰουνίου.
·   Κάθε Πέμπτη καὶ ὥρα 7μμ. στὸν ἱερό μας Ναό ἡ ἱερά ἐξομολόγηση. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλέφωνο 6945750755.
·   Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς στὶς 30 Ἰουνίου καὶ στὶς 31 Ἰουλίου ὥρα 7μμ μετὰ τὸν ἑσπερινὸ.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Δευτέρα 5/6 τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τετάρτη 7/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Κυριακή 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 14/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 21/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 28/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων. Παρασκευή 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων.
Τὴν Κυριακὴ 2 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ θὰ γίνει ἡ τελευταία καὶ ἑορταστικὴ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια.

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
            Τὴν Παρασκευὴ 23 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:30μμ μέ 12:30 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ πολιούχου μας.
Τὴν Παρασκευὴ 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατὰ τὸ μῆνα Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο διακόπτονται ὅλες οἱ κατηχητικὲς συναντήσεις τῆς ἐνορίας μας.

Σάββατο 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Τετάρτη 5/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 8/7 τοῦ ἁγίου Προκοπίου. Τρίτη 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Τετάρτη 12/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τετάρτη 19/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ. Τρίτη 25/7 κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης. Πέμπτη 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Παρασκευή 28/7 Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
            Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, ἀπό τήν Δευτέρα 26 Ἰουνίου ἕως τήν Πέμπτη 29 Ἰουνίου ὁργανώνει προσκύνημα στὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχαρης Τῆνο καὶ στὴν Σύρο. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τηλ. 2310436556.


«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».


ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2017ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑΣ

Γνωρίζουμε εἰς ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ὅτι τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, 4 καὶ 5 Ἰουνίου 2016, ἡ ἐνορία μας θὰ ἑορτάσει καὶ θὰ πανηγυρίσει τὴν Θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας. Μιὰ ἑορτὴ δική μας πού συνδέεται μὲ τὸν ἐρχομὸ καὶ τὴν ἔλευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος, τὸ περιβόλι Της, στὴν ταπεινή μας ἐνορία.
Εἶναι ἐδῶ καὶ χρόνια κοντά μας, ἀνάμεσά μας, μέσα στὴ ζωὴ καὶ τὸν ἀγῶνα μας.Ἡ λαμπρὴ καὶ πανέμορφη χαριτωμένη ἱερά Της μορφὴ μᾶς πλημμυρίζει ἀπὸ σεβασμὸ καὶ θαυμασμό, συγκίνηση, κατάνυξη καὶ δέος. Τὸ νιώθουμε, τὸ αἰσθανόμεθα, τὸ ζοῦμε καὶ τὸ βιώνουμε ὅλοι μας. Αὐτὴ ἡ καταφυγή μας, εἶναι ἡ παρηγοριά μας, εἶναι μητέρα ὅλων μας, εἶναι ἡ Παναγιά μας.
Ἐλᾶτε λοιπὸν ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, χαρούμενοι καὶ λυπημένοι, ἐλᾶτε μέσα στὴν ἀναστάσιμη χαρὰ νὰ χαροῦμε τὴν ἑορτὴ καὶ πανήγυρή Της. Ἐλᾶτε νὰ τὴν ὑμνήσουμε, νὰ τὴν ψάλλουμε καὶ νὰ τὴν προσκυνήσουμε, νὰ τὴν εὐχαριστήσουμε καὶ νὰ τὴν παρακαλέσουμε καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι πώς ἡ ἀγάπη Της καὶ ἡ Θεομητορική Της στοργὴ καὶ προστασία ἀγκαλιάζει ὅλους μας.
ΚΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20ῃ Μαΐου
ΩΡΑ 18:00’–20:30’    Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτο-κλασίας χοροσταντοῦντος τοῦ Σεβασμιω-τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21ῃ Μαΐου   
ΩΡΑ 07:00’–10:30’    Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-τουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.
ΩΡΑ 19:00’–20:00’    Ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρε-τισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, ὅσους συμμετέχουν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας. Χριστός Ἀνέστη!

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Τετάρτη 3/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 5/5 τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος. Δευτέρα 8/8 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 10/5 καί 17/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Πέμπτη 25/5 τῆς Ἀναλήψεως. Σάββατο 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου. Τετάρτη 31/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Τὴν Τρίτη 23 Μαΐου παραμονὴ ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, στὸν ἱερό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἀναστάσιμη ἱερὰ Ἀγρυπνία 8:30-12:30 τὰ μεσάνυχτα. Στὸ τέλος θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν καὶ πάλι ἀναστάσιμα αὐγά. Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας, ὅπως καὶ κάθε πρωί καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῶν ἐξετάσεων, θά τελεῖται δέηση γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐξετάσεων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων μας πού διαγωνίζονται αὐτὴ τὴν περίοδο καὶ θὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματά τους. Εἶναι καλό τὰ παιδιὰ νὰ ἐκκλησιαστοῦν, νὰ κοινωνήσουν καὶ νὰ μᾶς ἔλθουν τὰ ὀνόματά τους γιὰ μνημόνευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
- Κάθε Τρίτη 7μμ ἑσπερινός, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
- Κάθε Τρίτη 8:30μμ τό Ἀπόδειπνο καί συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.
- Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.
- Κάθε Σάββατο 5-6μμ κατηχητικὴ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος ἀπὸ 3 ἐτῶν καὶ ἄνω καί συνάντηση μὲ γονεῖς.
- Τὴν Κυριακὴ 28 Μαΐου καὶ ὥρα 7μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τὸ Σάββατο 27 Μαΐου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, στὸ τηλ. 2310-436556.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰουνίου θὰ πραγματοποιηθεῖ τετραήμερο προσκύνημα στὴν Τῆνο καὶ στὴν Σύρο. Τὸ πρόγραμμα εἶναι στὴν διάθεση τῶν ἐνδιαφερομένων. Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τήλ. 2310436556.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».(τρὶς)
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοῦ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν».
«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!                   ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!