Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2018ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.
 Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».
Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στήν ἱερά κατήχηση, ἡ μελέτη τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολο-γήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.
Ἀδελφοί «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε...». Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο. Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς». Ὁ ἱερός μας Ναὸς ἀναμένει καὶ μὲ ἀγάπη περιμένει ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὅλοι μας νὰ χαροῦμε καὶ πνευματικὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὸν πλοῦτο τῶν πολλῶν καὶ κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας περιόδου. Δυστυχῶς, ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ζωὴ καὶ ἡ καθημερινότητα μᾶς ἐξαντλοῦν ὅλους καὶ μᾶς φθείρουν ἐπικίνδυνα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ ἔχει καὶ τὸ θέλει πολύ, νὰ προσφέρει σ’ ὅλους πολλὰ καὶ σωτήρια ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Β’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (26/2 - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 26/2 , Τρίτη 27/2 καί Πέμπτη 1/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 28/2 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 7-10μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 2/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Β´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 3/3 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30 – 9:15πμ.
Κυριακή 4/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-6μμ. κατανυκτικός ἑσπερινός.

Γ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5 - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 5/3, Τρίτη 6/3 καί Πέμπτη 8/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 7/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 9/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 10/3 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Στίς 6μμ ὁ ἑσπερινός. Περιμένουμε τὰ δικά σας ἄνθη γιὰ νά στολίσουμε τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου μας.
Κυριακή 11/3 Κυριακή τς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ ρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θ. Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5 – 6μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός.

Δ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12– 18 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 12/3 , Τρίτη 13/3 καί Πέμπτη 15/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 14/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ.
Παρασκευή 16/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς  καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ 7:30-9:15μμ. οἱ Δ´ Χαιρετισμοί.
Σάββατο 17/3 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Στίς 6μμ ὁ ἑσπερινός.
Κυριακή 18/3 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Τἀπόγευμα στὶς 5-6μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός.

Ε’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (19– 25 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 19/3 , Τρίτη 20/3 καί Πέμπτη 22/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 21/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἑσπέρας 7-11μμ. ἱερά Ἀγρυπνία τοῦ Μ. Κανόνος καί προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 23/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς  καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9:30μμ. ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Σάββατο 24/3 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.  Τό ἀπόγευμα 5:30μμ ὁ ἑσπερινός τῆς ἐορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Κυριακή 25/3 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, καὶ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί ἡ δοξολογία γιά τήν Ἐθνική μας ἑορτή(κατάλυση ἰχθύος). Τἀπόγευμα στὶς 5-6μμ ὁ ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ὁμιλία.


ΣΤ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (26/3 - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα 26/3, Τρίτη 27/3 καί Πέμπτη 29/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 28/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 30/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Σάββατο 31/3 Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στὶς 7:30-9:30πμ.
Κυριακή 1/4 Κυριακή τῶν Βαΐων, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου καί ὥρα 7-11μμ στόν ἱερό μας ναό θά τελεσθεῖ ἱερά αγρυπνία. Θά ψαλλεῖ ἡ ἱερά ακολουθία τοῦ Μ. Κανόνος καί στή συνέχεια θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται σχεδόν καθημερινά. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου στὸ τηλ. 6945750755 καὶ μέ τόν π. Δημήτριο Γαλάνη στό τηλ. 6971897040. Ὁ ἁγιασμός τοῦ μηνός τό απόγευμα στίς 31/3.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 21 Μαρτίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀγκαθιά-Βεροίας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἀναχώρηση 2:30μμ. καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ὑπενθυμίζουμε ὅτι, σὺν Θεῷ, τὴν ἑβδομάδα τῆς διακαινησίμου, ἤτοι τὴν Λαμπροτετάρτη-Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ 11-12 καὶ 13 Ἀπριλίου θὰ πραγματοποιήσει ἡ Ἐνορία μας προσκύνημα στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ Ἀδριανούπολη. Πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τήλ. 2310436556.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα Μηνός Φεβρουαρίου 2018ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
            Τὸ Σάββατο 27 Ἰανουαρίου στὸν ἑσπερινὸ ἄνοιξε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὸ Τριώδιο τὸ κατανυκτικὸ καὶ στὶς 19 Φεβρουαρίου, Καθαρὰ Δευτέρα, ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μία κατ’ ἐξοχὴν ἀγωνιστικὴ καὶ πνευματικὴ περίοδος γεμάτη κατάνυξη καὶ δέος. Στόχος πνευματικός Της εἶναι νὰ φθάσουμε καλῶς προετοιμασμένοι στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα συνοδεύοντες τὸν Κύριον «πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος» καὶ χαίροντες τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὅμως τοῦτο πρέπει νὰ ἐπιτελέσει ὁ καθένας μας τὸν ἀνάλογο πνευματικὸ ἀγῶνα. Εἶναι νόμος καὶ κανόνας τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας τοῦτο: στὸ βαθμὸ πού ἀγωνίζεται κανεὶς βιώνει καὶ τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ ἀποτελεῖ πολύτιμη πνευματικὴ περίοδο γιὰ αὐτὴν μας τὴν προετοιμασία καὶ οὐσιώδη στοιχεῖα Της εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχὴ στὴν ἱερὰ κατήχηση, ἡ μελέτη τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχὴ στὰ σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.
Ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν θὰ ἐπιτελέσουν αὐτὴ τὴν περίοδο τοῦτον τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα. Δὲν εἴμαστε μόνοι μας. Αὐτὸ μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἐμπνέει. Ἄλλωστε ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν Ἀνάσταση ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν ἴδιο σαρκωθέντα Θεὸ πέρασε ἀπὸ πάθη, ἀπὸ κακοπάθεια, ἀπὸ ταλαιπωρία, ἀπὸ τὰ Ἅγια Πάθη. Εἶναι δύσκολο λίγο νὰ καταλάβει κανεὶς ὅτι ἡ ἐγκράτεια εἶναι τρυφή, ἡ χαρὰ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὸν κόπο, ἡ ταλαιπωρία ἔχει ἀπόλαυση ὅταν γίνεται γιὰ τὸν Χριστό. Κακοπάθεια καὶ ταπείνωση ἀπαλλάσσουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ὅλα τά πάθη τονίζει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἡ μὲν κακοπάθεια τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ σωματικά, ἡ δὲ μετάνοια ἀπὸ τὰ ψυχικά.
Ἡ ἁγία μας, λοιπόν, Ἐκκλησία μὲ ὁδηγὸ τὸ Τριώδιο τὸ κατανυκτικὸν θὰ μᾶς διδάξει ὅλα αὐτὰ καὶ θὰ στηρίξει μὲ στοργὴ καὶ διάκριση τὸν προσωπικό του καθενὸς μας ἀγῶνα. Ἃς εἴμαστε κοντά Της, συνεργαζόμενοι μὲ τὸν πνευματικό μας πατέρα καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πώς ἡ εὐλογία τῆς Ἁγίας Σαρακοστῆς, ἡ κατάνυξη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας θὰ ἀποτελοῦν προσωπικά μας βιώματα καὶ ἐμπειρία πνευματική.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παρασκευή 2/2 ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Τετάρτη 7/2 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 9/2 τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους(μεταφέρεται λόγῳ Ψυχοσαββάτου). Τετάρτη 14/2 παράκληση τῆς Πορταΐτισσας ἄνευ Θ. Λειτουργίας.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΟΥ
            Τὴν Παρασκευὴ 9/2 μετὰ τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ Σάββατο 10/2 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ πρώτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.
Τὴν Παρασκευὴ 16/2 μετὰ τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ Σάββατο 17/2 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ δεύτερου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.
Τὴν Παρασκευὴ 23/2 στίς 5:30μμ καὶ τὸ Σάββατο 24/2 θά τελεσθοῦν τά μνημόσυνα τοῦ τρίτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου. Νὰ ἑτοιμάσουμε ὅλοι μας τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφούς μας.

Α’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (19-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 18/2 στίς 5μμ ὁ ἑσπερινός τῆς Συγχώρεσης.
Καθαρά Δευτέρα 19/2, Πέμπτη 22/2 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Ἀρχίζει τὸ τριήμερο τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Τὸ ἀπόγευμα 5:30-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τρίτη 20/2 Μ. Ἀπόδειπνο, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τετάρτη 21/2 Στὶς 7-10πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 5:30-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ὁμιλία.
Παρασκευή 23/2 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στίς 5:30μμ τό τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Α´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 24/2 Ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καὶ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μνημόσυνα στὶς 7:30 – 10πμ.
Κυριακή 25/2 Κυριακή τς ρθοδοξίας, ρθρος, Θ. Λειτουργία κα περιφορ τν ερν Εκόνων 7:30 - 10:45πμ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-6μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
- Κάθε Τρίτη 5:30μμ μετά τόν Ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
- Κάθε Τρίτη 9μμ τό Ἀπόδειπνο καί διάλογος με φοιτητές καί νέους.
- Κάθε Σάββατο 5:00-6:30μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος. Τὴν ἴδια ὥρα γίνεται συνάντηση μὲ γονείς. 
- Τὴν Κυριακὴ 25 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 5μμ στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους. Στὸν παιδότοπο τοῦ Ναοῦ μας θὰ ἀπασχοληθοῦν τὰ παιδιὰ σας.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τήν Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου,  στν ερό μας Ναό θ τελεσθε ερά γρυπνία 8:00 - 11:00 τ μεσάνυχτα.
ἱερὰ Ἐξομολόγηση κάθε Δευτέρα ἀπό τόν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καί καθημερινά ἀπό τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενόησης.
ΔΕΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
Τήν Δευτέρα 12/2 καὶ ὥρα 10:30πμ ἡ ἐνορία μας θά προσφέρει τό ἀποκριάτικο δέμα στούς ἀπόρους ἐνορίτες μας. Προσφορά καί δῶρο τῆς ἀγάπης ὅλων μας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Τὴν Κυριακὴ 11/2 ἡ ἐνορία μας, σὺν Θεῶ, θὰ πραγματοποιήσει προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ὄσσα – Λαγκαδά στίς νεομάρτυρες Κυράννα καί Ἀκυλίνα, ὅπου καὶ θὰ τελέσουμε ἱερὰ Παράκληση στά ἱερά Λείψανα. Θά ἀκολουθήσει προσκύνημα στήν Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Ὄσσα. Ἀναχώηση 2:30μμ. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου 2310436556.

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ