Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2021

 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ

Ἀδελφοί μας, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅ,τι κάνει, τό κάνει γιά τήν σωτηρία μας. Ὁ Χριστός θεράπευε τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, ἐνῶ ἀπαγορευόταν, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν πολλή της διάκριση καί σοφία προσαρμόζει τήν λατρευτική, καί ὄχι μόνο, ζωή της στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Αὐτό ἔκανε ἀνά τούς αἰῶνες, αὐτό κάνει καί σήμερα καί αὐτό θά κάνει καί στό μέλλον γιατί εἶναι ἐλεύθερη. Ὁ φυσικός χρόνος ποτέ δέν στάθηκε ἐμπόδιο οὔτε καί δέσμευσε τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀκριβής χρόνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μᾶς εἶναι ἄγνωστος. Οἱ εὐαγγελιστές δέν τόν ὁρίζουν καί μάλιστα διαφωνοῦν μεταξύ τους ἄν ἔγινε μετά τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἤ τό πρωί τῆς Κυριακῆς. Ἄρα δέν ὑπάρχει κανένας λόγος προσκόλλησης σέ συγκεκριμένη ὥρα τέλεσης τῶν ἀκολουθιῶν μας, ἀρκεῖ νά εἶναι μετά τόν ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου πού ἐκκλησιαστικά ἀλλάζει ἡ ἡμέρα. Ἡ Ἐκκλησία δέν κοιτάζει τό ρολόι γιά νά πεῖ τό “Χριστός Ἀνέστη” γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ νικητής αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Μπροστά στίς ἅγιες ἡμέρες σᾶς καλοῦμε νά γιορτάσουμε μονοιασμένοι καί ἀγαπημένοι. Ἄς ἀφεθοῦμε στήν προσευχή καί ἄς γιορτάσουμε τό Πάσχα τῶν Ἑλλήνων, τό Πάσχα τοῦ Χριστοῦ μας μέ ὅλη μας τήν καρδιά.

ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟ, ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7.00’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

10.00’ – 11.00’ πμ. Θεία Λειτουργία.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30’ – 6.30’ μμ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6.00’ – 7.30’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.

5.30’ – 6.30’ μμ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

6.30’ – 8.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

5.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.00’ – 10.15’ πμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.

10.15’ – 12.15’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

6.00’ – 9.30’ μμ. Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια

9.00’ μμ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ καὶ λιτάνευσις πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

7.30’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

8.10’ μμ.                 Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.

9.00’ – 10:30’ μμ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

                                 Θεία Λειτουργία.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

7:00’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ».


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τοῦ ἁγίου Γεωργίου

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων, δίπλα στὸν Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.


ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ερήνης.

7.00’ - 9.30’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν ἁγίων.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

7.00’ – 9.30’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

 

«ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΕ»

Ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ – σὲ συνδυασμὸ πάντοτε πρὸς τὴν μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα – τὴ σημαντικότερη περίοδο τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τὸ λυτρωτικὸ δόγμα της, γιορτάζει τὴν πλήρωση τῆς θείας περὶ τὸν ἄνθρωπο οἰκονομίας, συμμετέχει μυστικὰ στὸ σωτήριο Πάθος τοῦ Χριστοῦ, θρηνώντας τὴν κάκωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου της Νεκροῦ, ποὺ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ Του συνέτριψε τὸ διάβολο, κατήργησε τὴν ἁμαρτία, ἔκοψε τὸ θάνατο, ποὺ ἔσπειρε ἀλόγιστα ἡ Εὕα στὴν Ἐδέμ, καὶ ἄνοιξε τὸ δρόμο πρὸς τὸν ὀγδοατισμὸ τῆς οὐράνιας θείας Βασιλείας.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καλούμεθα καὶ φέτος νὰ γιορτάσουμε, προσέχοντας ὅμως τοῦτο: Τὰ πάθη καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν προσφέρονται μόνο γιὰ ἀνθρωποκεντρικὲς συναισθηματικὲς σκέψεις, ἀλλὰ γιὰ πορεία ἀναγεννήσεως, ἀνακαινίσεως, δοξασμοῦ καὶ θεώσεως. Χρειάζεται προσωπικὴ ὑπαρξιακὴ προσέγγιση αὐτῶν τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν γεγονότων.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς θὰ πεῖ ὅτι ἔχουμε δύο δυνατότητες: ἡ μία νὰ σταυρώσουμε ξανὰ τὸν Χριστό, ἁμαρτάνοντες μὲ τὰ μέλη μας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ σταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

Οὐσιαστικὰ, πρόκειται γιὰ τὶς δύο δυνατότητες ποὺ εἶχαν οἱ δύο λῃστὲς, ποὺ σταυρώθηκαν μὲ τὸν Χριστὸ στὸν Γολγοθά. Ὁ ἕνας ἀποδείχτηκε μεγάλος θεολόγος, ὁ ἄλλος βλάσφημος. Δὲν φθάνει νὰ εἶναι κανεὶς πλησίον τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ συσταυρωθεῖ μαζί Του, νὰ ἀποβάλῃ «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» καὶ νὰ ἐνδυθεῖ «τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτοῦ (Κολ. Γ’, 9-10)».


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

Την Κυριακή των Βαΐων θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες.
 
 • Α' 7 - 9.30πμ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
 • Β' 10-11πμ. Θεία Λειτουργία
   
  ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Συγκέντρωση τροφίμων

Αγαπητοί μας αδελφοί,

Σας πληροφορούμε ότι η ενορία μας, την Πέμπτη 22 Απριλίου θα διαθέσει περίπου 100 δέματα τροφίμων σε απόρους για το Πάσχα.

Σας καλούμε όλους σε συγκέντρωση τροφίμων. Τα υλικά, που θα συγκεντρώσουμε θα είναι τα εξής:

 1. Ένα τσουρέκι

 2. Ένα κρασί

 3. Δέκα κόκκινα αυγά

 4. Ένα λάδι

 5. Βούτυρο

 6. Ἀλεύρι

 7. Ρύζι

 8. Μακαρόνια

 9. Κριθαράκι

 10. Ὄσπρια

 11. Γάλα

 12. Τυρί φέτα

 13. Ζάχαρη

 14. Καφέ

 15. Σάλτσα τομάτας

Το φιλόπτωχο ταμείο μας θα αγοράσει κοτόπουλα και κιμά.

Τα τρόφιμα θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 21 Απριλίου και ώρες 9-12 το πρωί και  5-7 το απόγευμα στον ιερό ναό.

Επίσης, αντί τροφίμων μπορείτε να κάνετε μια δωρεά ρίχνοντας ό,τι επιθυμείτε στο κουτί του Φιλοπτώχου ή μπορείτε να κάνετε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό βοηθώντας μας να αγοράσουμε τα επιπλέον τρόφιμα που δεν θα συγκεντρωθούν.
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας.
 
Παρακαλούμε, να μην αμελήσετε να παραλάβετε την σχετική απόδειξη.
 
GR9601722200005220090633421
(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Ν. Κρήνης).
 
Καλή Ανάσταση!

 

 

 


Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Ιερό Ευχέλαιο

Το Σάββατο 17-4, μετά τον εσπερινό, περίπου στις 7.30μμ, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
 
Εκ του Ιερού Ναού

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Αλλαγή Ώρας

Την Τετάρτη 7 Απριλίου, η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 4μμ από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ιουστίνο.

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸν Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, συζύγων, τέκνων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σᾶς καλοῦμε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχῆς, τιμῆς καὶ μνήμης.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5 - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 5/4 καί Τρίτη 6/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 7/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Πέμπτη 8/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καί οἱ ὧρες. Τὸ ἀπόγευμα 4-6.30μμ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο.

Παρασκευή 9/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7 - 8:30μμ. οἱ Δ´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 10/4 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30 – 9:15πμ.

Κυριακή 11/4 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ἑσπερινή ὁμιλία.


Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (12 – 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 12/4 , Τρίτη 13/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6:30-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 14/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἑσπέρας 5-9μμ. ἱερά Ἀγρυπνία τοῦ Μ. Κανόνος καί προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Πέμπτη 15/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καί οἱ ὧρες. Τὸ ἀπόγευμα 4-6.30μμ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο.

Παρασκευή 16/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Στὶς 7 - 8:30μμ. ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

Σάββατο 17/4 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Κυριακή 18/4 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ἑσπερινή ὁμιλία.


ΣΤ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (19 - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 19/4, Τρίτη 20/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 21/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Πέμπτη 22/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καί οἱ ὧρες. Τὸ ἀπόγευμα 4-6.30μμ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο.

Παρασκευή 23/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Σάββατο 24/4 Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στὶς 7-9:30πμ.

Κυριακή 25/4 Κυριακή τῶν Βαΐων, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.


ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

1. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται Μνημόσυνα.

2. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ διακόπτονται οἱ κατηχητικὲς μας συναντήσεις.

3. Τὴν Πέμπτη 22/4 τὸ πρωΐ 10πμ-1μμ καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ„.

4. Μαζὶ μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς Μ. Ἐβδομάδος νὰ παραλάβετε καὶ τὸ δίπτυχο γιὰ τὰ ὀνόματα ὑπὲρ ὑγείας γιὰ τὸ Εὐχέλαιο τῆς Μ. Τετάρτης καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου.

5. Τὴν Μεγάλη Πέμπτη στὶς 11 τὰ μεσάνυχτα μετὰ τὴν ἀκολουθία τῶν ΠΑΘΩΝ θὰ γίνει ὁ στολισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Ἱ. Ναὸς θὰ παραμείνει ἀνοικτὸς ὅλη τὴ νύκτα.

6. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ γίνει στὶς 9:00μμ. γιὰ τὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς.

7. Τὴν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀπὸ ἁγνὸ κερί, μπορεῖτε νὰ τὴν προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ παγκάρι τοῦ Ναοῦ μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

(πραγματοποιοῦνται διαδικτυακά)

- Κάθε Τρίτη 9μμ διάλογος με φοιτητές καί νέους.

- Κάθε Τετάρτη 9:30μμ συνάντηση μέ γονεῖς.

- Κάθε Σάββατο 5μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες κάθε βαθμίδος.

- Κάθε Κυριακή ἑσπερινή ὁμιλία μετά τόν κατανυκτικό ἑσπερινό.


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση γίνεται σχεδόν καθημερινά. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου στὸ τηλ. 6945750755 καὶ μέ τόν π. Δημήτριο Γαλάνη στό τηλ. 6971897040.


ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει. Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις· ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

*************

Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες, σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα και σε άλειψε με μυρουδικά πριν από τον ενταφιασμό σου κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας κι ο έρωτας της αμαρτίας. Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων, εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας. Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου, εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γης. Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου, και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου· αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό, τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε. Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο, ποιος μπορεί να τα εξιχνιάση, ψυχοσώστη Σωτήρα μου; Μην καταφρονέσης τη δούλη σου, εσύ που έχεις τ' αμέτρητο έλεος.

(Μεταγραφή: Φώτης Κόντογλου)


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ