Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα Μηνός Σεπτεμβρίου 2018


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Εὐλόγησε ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τὸν Δεκαπενταύγουστο τῆς Παναγίας μας, τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ὁλοκληρώνουμε τὸν τελευταῖο μῆνα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τὸν Αὔγουστο. Τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν ἡμέρα εὔχεται καὶ προσεύχεται, παρακαλεῖ καὶ δέεται: «Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε». Εὐλόγησε Κύριε τὴ ζωή μας, τοὺς κόπους, τοὺς μόχθους καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλων τῶν παιδιῶν Σου. Κύριε, χάρισε τὴ θεία Σου εὐλογία σὲ ὁλόκληρη τὴν δοκιμαζομένη δημιουργία καὶ «τὸν κόσμον Σου ἅπαντα».
Ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ καλὴ εὐκαιρία γιὰ ἕνα πνευματικὸ ξεκίνημα ὅλων μας. Ἡ συμμετοχή μας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ προσφορὰ πολύτιμη στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ περιβάλλον μας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκκλησία, μᾶς καλεῖ, μικροὺς καὶ μεγάλους, μέσα στοὺς κόλπους Της νὰ διέλθουμε τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Εἴθε νά ανταποκριθούμε στό καλεσμά Της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς ἐπιθυμοῦμε καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, νὰ ἀπευθύνουμε θερμὴ πρόσκληση καὶ πατρικὴ παράκληση πρὸς ὅλους καὶ ἰδιαίτερα πρὸς ὅσους προσέρχονται γιὰ ἱερὰ Ἐξομολόγηση στὸν ἅγιο Ἰωάννη. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ἡ πνευματικὴ συνεργασία πνευματικοῦ καὶ ἐξομολογουμένου, πρᾶγμα πού ὁ καθένας προσωπικὰ καὶ ἐλεύθερα ἐπιλέγει, εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας σχέση ἱερή. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἀπὸ κοινοῦ συμφωνοῦν νὰ συνεργάζονται, καὶ νὰ τηροῦν τὶς ὑποχρεώσεις τῆς πνευματικῆς πατρότητος. Ὁ πνευματικὸς καλεῖται νὰ δέχεται τὸν προσερχόμενο, νὰ ἐπιτελεῖ μὲ Ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὶς ὑποχρεώσεις του πρὸς αὐτόν, νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν ἀγῶνα του καὶ μὲ κάθε τρόπο νὰ στηρίζει τὴν πνευματική του προσπάθεια.
Ἔχει, ὅμως, καὶ ὁ ἐξομολογούμενος τὶς δικές του πνευματικὲς ὑποχρεώσεις. Πρέπει νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ τηρεῖ τὸ ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ του ὁρισθὲν προσωπικὸ πνευματικὸ πρόγραμμα, νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὴν πνευματική του πορεία, νὰ ἐξασφαλίζεται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κοινὴ συνεργασία ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῆς κάθε ψυχῆς.
Πῶς, ὅμως, μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτὰ ὅταν ξεχνιόμαστε, ἀπομακρυνόμαστε, καὶ κυριολεκτικὰ χανόμαστε μέσα στὴν καθημερινότητά μας;
Νὰ γιατί τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7μμ σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους καὶ ὅλες γιὰ νὰ ἐπανασυνδεθοῦμε καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ δοῦμε καὶ νὰ ἐξετάσουμε πῶς μποροῦμε νὰ ἀναβαθμίσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ συνεργασία μας μὲ τὸν πνευματικό μας.
Εἶμαι βέβαιος πώς συμμερίζεσθε τὴν ἱερὴ ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θὰ ἀνταποκριθῆτε πρόθυμα στὸ καλεσμά της. Τὰ μικρὰ παιδιὰ θὰ ἀπασχοληθοῦν στὸν παιδότοπό μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάξεως.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
-Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός στὶς 7μμ.
-Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30- 10:30πμ.
-Τὴν Κυριακὴ ἡ Θεία Κοινωνία γίνεται στὶς 10:10πμ.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σάββατο 1/9 Ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τοῦ ἁγίου Συμεών καὶ τῶν 40 ἁγ. μαρτύρων παρθένων γυναικῶν. Τετάρτη 5/9 Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ, γονέων τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 8/9 Ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 12/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 17/9 ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης. Τετάρτη 19/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 20/9 τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. Κυριακή 23/9 Ἡ σύλληψις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου. Τετάρτη 26/9 Ἡ Μετάσταση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Τήν Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Θεία Λειτουργία. Στὸν Ἑσπερινό μεταφέρεται ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου στὸ μέσον τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ. Ἀναμένουμε καὶ τὰ δικά σας βασιλικά καὶ ἄνθη γιὰ τὸν στολισμό του.
Τήν Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ὕψωση τοῦ Τίμιου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτὴ αὐτή «ἴσα φέρει τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ» (νηστεία). Τὸ ἀπόγευμα 7μμ. μετά τὸν ἑσπερινό, θὰ ψαλλοῦν στὸν ἱερό μας Ναό καὶ οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τίμιου Σταυροῦ.


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τὴν Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, καὶ περί ὥραν 8:30 - 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας Ναό ἱερά Ἀγρυπνία.
Κάθε Δευτέρα καὶ κάθε Πέμπτη μετὰ τὸν ἑσπερινὸ ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση ἀπὸ τὸν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καὶ ἀπὸ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) ἀντίστοιχα, κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως.
Στίς 30 Σεπτεμβρίου θὰ τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμός γιὰ τὸν καινούργιο μῆνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Ἀπὸ τὸ μήνα Σεπτέμβριο, σὺν Θεῷ, ἀρχίζουν οἱ ἀκόλουθες ἑβδομαδιαῖες κατηχητικὲς συναντήσεις:
Τήν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου μαζὶ μὲ τὸν ἑσπερινό, ἡ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τὴν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου ὥρα 9μμ τό ἀπόδειπνο καὶ διάλογος μὲ φοιτητὲς καὶ νέους.
Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ὥρα 7μμ ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἀποδείπνου, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.
Τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ὥρα 5μμ ἀρχίζουν οἱ συναντήσεις τῶν παιδιῶν τῶν κατηχητικῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων καθὼς καὶ οἱ συναντήσεις μὲ τούς γονεῖς τὴν ἴδια ὥρα.
Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7μμ θὰ τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμὸς γιὰ τὴ νέα κατηχητικὴ χρόνια. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι τῶν κατηχητικῶν μας νὰ προσέλθουν καὶ τοὺς ἀναμένουμε ὅλους γιὰ τὸ ξεκίνημα τῶν κατηχητικῶν συναντήσεῶν μας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Ἡ ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, ἀπὸ τὴν Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου ἕως καὶ τὸ Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου ὁργανώνει προσκύνημα στίς νήσους Σκιάθο, Σκόπελο καί Αλόννησο. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310436556.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 


Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ
Τὸ πρόγραμμα τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἀποτελεῖ ταυτόχρονα  καὶ προσωπικὴ πρόσκληση τοῦ ἱεροῦ μας Ναοῦ πρὸς ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς. Πρόσκληση καὶ κάλεσμα ἀγάπης, ἀφ᾿ ἑνὸς ὅλοι μας νὰ χαροῦμε τὸ δεκαπενταύγουστο, « τὸ πά-σχα τῆς Παναγίας μας » καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ συνεορτάσουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρό-μου. Τώρα μάλιστα ἑορτάζουμε λαμπρότερα μὲ τὴν παρουσία καὶ εὐλογία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐ-τισσας, ποὺ φυλλάσεται στὸν ἱερὸ μας Ναό. Λοιπόν, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς προσκαλοῦμε, ὥστε ὅλοι μας νὰ λάβουμε πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τὴν προστασίαν τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Πορταΐτισσας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
1. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τήν Παρασκευή 24 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:30μμ - 12:30πμ θὰ τελεσθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Πολυούχου μας. Θὰ τελεσθεῖ καί τὸ μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου.
2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ: Τὴν Τρίτη 28 Αὐγούστου καὶρα 7:00μμ Λιτάνευση τς ερς Εκόνος τ συμμετοχ τς Φιλαρμονικς το Δήμου Καλαμαρις. Στίς 7:30μμ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινὸς μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.
3. ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ: Τήν Τετάρτη 29 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:00πμ. ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ 8:30πμ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καὶ προσφορά κολλύβων τοῦ Ἁγίου.
4.  7:00μμ : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Προσκαλοῦμε τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς στὶς ἑορτὲς τοῦ Πολυούχου μας. Ἡ μετάβαση στὸ ναὸ γίνεται μὲ τὰ ἀστικὰ λεωφορεῖα 4Α, 4Β, 6 καὶ 7.
5. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: Τήν Κυριακή 19 Αὐγούστου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν Παναγία Σουμελά, στὴ Βέροια. Ἀναχώρηση στὶς 3:30μμ. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τήλ. 2310-436556.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Τετάρτη 1/8  ἡ πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Σάββατο 4/8 Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 6/8 τῆς Θ. Μεταμορφώσεως. Τετάρτη 8/8  Θεία Λειτουργία. Σάββατο 11/8 Θεία Λειτουργία. Τρίτη 14/8 Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως. Τετάρτη 15/8 Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 22/8  Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 23/8 Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Δευτέρα 27/8 τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Στὸν ἑσπερινὸ τῆς Κυριακής θὰ εὐλογηθοῦν καὶ οἱ φανουρόπιτες. Πέμπτη 30/8 τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.  Παρασκευή 31/8 Κατάθεση τῆς ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θεία Λειτουργία: Ἀπὸ 1ης Αυγούστου, σχεδόν κάθε πρωΐ 7-9 στὸν Ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία, ὅπως προβλέπει τὸ πρόγραμμα.
Παρακλήσεις: Καθ᾿ ὅλον τὸ Δεκαπενταύγουστο τὸ ἀπόγευμα 7-8:15 μμ, μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό θὰ τελοῦνται καὶ οἱ παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας. Παρακαλοῦμε, παραλάβετε ἀπό τὸ παγκάρι τὰ δίπτυχα γιὰ τὰ ὀνόματα ”Ζώντων & Κεκοιμημένων„ νὰ γράψετε αὐτούς ποὺ ἐπιθυμεῖτε, νὰ τὰ παραδώσετε στοὺς ἱερεῖς, ὥστε νὰ μνημονεύονται πρωΐ στὴ Θεία Λειτουργία  καὶ τὸ ἀπόγευμα στὴν παράκληση, καθ᾿ ὅλον τὸν Δεκαπενταύγουστο.
Νηστεία : Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι καθημερινά χωρίς λάδι, ἐκτός Σαββατοκύριακα. Τῆς Θείας Μεταμορφώσεως ἔχουμε κατάλυση ἰχθύος.
Ι. Ἐξομολόγηση : Καθ᾿ ὅλη τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου οἱ πνευματικοί θὰ δέχονται γιὰ Ἱερά Ἐξομολόγηση καθημερινά, μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση. Θερμά παρακαλοῦμε τοὺς Χριστιανούς μας νὰ νηστεύσουμε τὸ κατὰ δύναμη, νὰ ἐκκλησιαστοῦμε καὶ ἰδιαίτερα νὰ προσέλθουμε στήν Ἱερά Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Αὐτόν τὸν ἀγῶνα τὸν χαίρεται καὶ τὸν εὐλογεῖ ἡ Παναγία μας.
Μετά τὸν Δεκαπενταύγουστο ἡ ἐξομολόγηση τελεῖται ὥς ἑξῆς:
Κάθε Δευτέρα μετά τὸν ἐσπερινό ἐξομολογεῖ ὁ π. Δημήτριος Γαλάνης(6971897040) καὶ κάθε Πέμπτη μετά τὸν ἐσπερινό ὁ π. Δημήτριος Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Τήν Κυριακή 5 Αυγούστου καὶ ὥρα 6:30μμ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καὶ τὴν Δευτέρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν στοὺς Χριστιανούς μας τὰ καθιερωμένα σταφύλια. Περιμένουμε καὶ τὰ δικά σας σταφύλια.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Ἡ ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, ἀπὸ τὴν Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου ἕως καὶ τὸ Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου ὁργανώνει προσκύνημα στίς νήσους Σκιάθο, Σκόπελο καί Αλόννησο. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310436556.


 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ
            Ἄσπιλε Παρθένε Θεοτόκε, πὲς σὲ μᾶς, τὰ παιδιά σου, πῶς ἀγαποῦσες τὸν Υἱό Σου καὶ Θεό, ὅταν ζοῦσες στὴ γῆ; Πῶς χαιρόταν τὸ πνεῦμα Σου γιὰ τὸν Θεό καὶ Σωτήρα Σου; Πῶς ἀντίκρυζες τῆν ὀμορφιά τοῦ προσώπου Του; Πῶς σκεπτόσουν ὅτι Αὐτός εἶναι Ἐκεῖνος, ποὺ Τὸν διακονοῦν μὲ φόβο καὶ ἀγάπη ὅλες οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν;
            Πές μας, τί ἔνιωθε ἡ ψυχή σου, ὅταν κρατοῦσες στά χέρια Σου τὸ Θαυμαστὸ Νήπιο; Πῶς Τὸ ἀνέτρεφες; Πῶς πονοῦσε ἡ ψυχή Σου, ὅταν μαζί μὲ τὸν Ἰωσήφ Τὸν ἀναζητοῦσες τρεῖς ἡμέρες στὴν Ἱερουσαλήμ; Τί ἀγωνία ἔζησες, ὅταν ὁ Κύριος παραδόθηκε στή σταύρωση καὶ πέθανε στό Σταυρό;
            Πές μας, τί χαρά αισθάνθηκες γιὰ τὴν Ἀνάσταση ἢ πῶς σπαρταροῦσε ἡ ψυχή σου ἀπό τὸν πόθο τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν Ἀνάληψη;
            Οἱ ψυχές μας λαχταροῦν νὰ γνωρίσουν γιὰ τὴ ζωὴ Σου μὲ τὸν Κύριο στὴ γῆ, ἀλλά Ἐσὺ δὲν εὐδόκησες νὰ τὰ παραδώσεις ὅλ’ αὐτά στὴ Γραφή, ἀλλὰ κάλυψες μὲ σιγὴ τὸ μυστήριό Σου.(...)
            Ἀξιοθαύμαστο καὶ ἀκατανόητο πράγμα! Ζεῖ στοὺς οὐρανούς καὶ θεωρεῖ ἀδιαλείπτως τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ κι ἐμᾶς τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀγκαλιάζει μὲ τὴν εὐσπλαγχνία Της ὅλη τὴ γῆ καὶ ὅλους τοὺς λαούς.
            Καὶ αὐτή τὴν Ἄχραντη Μητέρα Του ὁ Κύριος τὴν ἔδωσε σὲ μᾶς. Αὐτή εἶναι ἡ χαρά καὶ ἡ ἐλπίδα μας. Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική μας Μητέρα, καὶ βρίσκεται κοντά μας κατὰ τὴ φύση ὡς ἄνθρωπος, καὶ κάθε χριστιανική ψυχή ἐλκύεται πρὸς Αὐτήν μὲ ἀγάπη.”
Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου
(Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο “Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης”,
Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ)

καλη πανηγυρη