Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸν Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, τέκνων, συζύγων, ἀδελφῶν, φίλων καὶ συγγενῶν...». Σᾶς καλοῦμε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχῆς, τιμῆς καὶ μνήμης.


ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

6.30’ – 9.30 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

10.00’ – 11.15’ π.μ. Β’ Θεία Λειτουργία.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7.00’ – 9.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7.00’ – 9.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6.00’ – 7.30’ π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.

6.00’ – 7.00’ μ.μ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

7.30’ – 9.30’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7.00’ – 9.00’ π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

7.00’ – 11.00’ μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.15’ – 10.15’ π.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.

10.15’ – 12.15’ π.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

7.00’ – 11.00’ μ.μ. Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια

9.15’ μ.μ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ καὶ ἐπιμνημόσυνος δέηση στὸ Κοιμητήριον

τῆς Καλαμαριᾶς.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

7.30’ – 9.30’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.

11.00’ μμ. Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.

12.00’ – 02:00’ πμ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

7.00’ μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ» καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τοῦ ἁγίου Γεωργίου

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιο τῶν ἁγίων, δίπλα στὸ Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.


ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης.

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

6.30’ – 7.30’ μμ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν ἁγίων.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.


«ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΕ»

Ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ -σὲ συνδυασμὸ πάντοτε πρὸς τὴν μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα- τὴ σημαντικότερη περίοδο τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τὸ λυτρωτικὸ δόγμα της, γιορτάζει τὴν πλήρωση τῆς θείας περὶ τὸν ἄνθρωπο οἰκονομίας, συμμετέχει μυστικὰ στὸ σωτήριο Πάθος τοῦ Χριστοῦ, θρηνώντας τὴν κάκωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου της Νεκροῦ, ποὺ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ του συνέτριψε τὸν διάβολο, κατήργησε τὴν ἁμαρτία, ἔκοψε τὸν θάνατο, ποὺ ἔσπειρε ἀλόγιστα ἡ Εὕα στὴν Ἐδέμ, καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὸν ὀγδοατισμὸ τῆς οὐράνιας θείας Βασιλείας.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καλούμεθα καὶ φέτος νὰ γιορτάσουμε, προσέχοντας ὅμως τοῦτο: Τὰ πάθη καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ δὲν προσφέρονται μόνο γιὰ ἀνθρωποκεντρικὲς συναισθηματικὲς σκέψεις, ἀλλὰ γιὰ πορεία ἀναγεννήσεως, ἀνακαινίσεως, δοξασμοῦ καὶ θεώσεως. Χρειάζεται προσωπικὴ ὑπαρξιακὴ προσέγγιση αὐτῶν τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν γεγονότων.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς θὰ πεῖ ὅτι ἔχουμε δύο δυνατότητες: ἡ μία νὰ σταυρώσουμε ξανὰ τὸν Χριστό, ἁμαρτάνοντες μὲ τὰ μέλη μας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ σταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὶς δύο δυνατότητες ποὺ εἶχαν οἱ δύο λῃστὲς ποὺ σταυρώθηκαν μὲ τὸν Χριστὸ στὸν Γολγοθά. Ὁ ἕνας ἀποδείχτηκε μεγάλος θεολόγος, ὁ ἄλλος βλάσφημος. Δὲν φθάνει νὰ εἶναι κανεὶς πλησίον τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ συσταυρωθεῖ μαζί Του, νὰ ἀποβάλῃ «τὸν παλιὸ ἄνθρωπο καί τίς πράξεις του» καὶ νὰ ἐνδυθεῖ «τὸν νέον πού ἀνακαινίζεται συνεχώς μέ περισσότερη ἐπίγνωση ὅτι εἶναι εἰκόνα αὐτοῦ πού τόν ἔκτισε.» (Κολ. Γ’, 9-10)


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα 8-10 Απριλίου

Παρασκευή 8-4
7.30 μ.μ. -- Ο Ακάθιστος Ύμνος

Σάββατο 9-4
7-9 π.μ. -- Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. -- Αναστάσιμος Εσπερινός

Κυριακή 10-4 -- Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
6.30-9.30 π.μ. -- Όρθρος και Θεία Λειτουργία
10-11.30 π.μ. -- Β' Θεία Λειτουργία
6 μ.μ. -- Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός

Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Συγκέντρωση τροφίμων

Συγκέντρωση Τροφίμων

Αγαπητοί αδελφοί,
Εν όψει της εορτής του Πάσχα, στον ναό μας θα γίνει συγκέντρωση τροφίμων για να μοιραστούν 100 περίπου δέματα σε άπορους αδελφούς μας.
Παρακαλώ, να συνδράμουμε όλοι, όσο μπορούμε.
Τα τρόφιμα θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρες 9-12πμ και 5-7μμ και θα διατεθούν την επόμενη μέρα.
Τα δέματα θα περιέχουν

1. Ένα τσουρέκι
2. Ένα κρασί
3. Δέκα κόκκινα αυγά
4. Ένα λάδι
5. Βούτυρο
6. Αλεύρι
7. Ρύζι
8. Μακαρόνια
9. Κριθαράκι
10. Όσπρια
11. Γάλα
12. Τυρί φέτα
13. Ζάχαρη
14. Καφέ
15. Σάλτσα τομάτας
16. Κατεψυγμένο κοτόπουλο (θα αγοραστεί από τον ναό)
17. Νωπός κιμάς (θα αγοραστεί από τον ναό)

Για όσους επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν και χρηματικά στον τραπεζικό λογαριασμό GR96 0172 2200 0052 2009 0633 421 (τράπεζα Πειραιώς, δικαιούχος Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Κρήνης).

Σας ευχαριστούμε για την όποια σας προσφορά.

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα 1-3 Απριλίου

Παρασκευή 1-4
7.30-9 μ.μ. -- Δ' Χαιρετισμοί

Σάββατο 2-4
7-9 π.μ. -- Όρθρος και Θ. Λειτουργία
6.30 μ.μ. -- Αναστάσιμος Εσπερινός

Κυριακή 3-4
6.30-9.30 π.μ. -- Όρθρος και Θ. Λειτουργία
10-11.15 π.μ. -- Β' Θ. Λειτουργία
6 μ.μ. -- Κατανυκτικός Εσπερινός