Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Πρόγραμμα Μηνός Σεπτεμβρίου 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Εὐλόγησε ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τὸν Δεκαπενταύγουστο τῆς Παναγίας μας, τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολυχούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ὁλοκληρώσαμε τὸν τελευταῖο μῆνα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τὸν Αὔγουστο. Τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν ἡμέρα εὔχεται καὶ προσεύχεται, παρακαλεῖ καὶ δέεται: «Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε». Εὐλόγησε Κύριε τὴ ζωή μας, τοὺς κόπους, τοὺς μόχθους καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλων τῶν παιδιῶν Σου. Κύριε, χάρισε τὴ θεία Σου εὐλογία σὲ ὁλόκληρη τὴν δοκιμαζομένη δημιουργία καὶ «τὸν κόσμον Σου ἅπαντα».
Ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἀποτελεῖ καλὴ εὐκαιρία γιὰ ἕνα πνευματικὸ ξεκίνημα ὅλων μας. Ἡ συμμετοχή μας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ προσφορὰ πολύτιμη στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ περιβάλλον μας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκκλησία μᾶς καλεῖ, μικροὺς καὶ μεγάλους, μέσα στοὺς κόλπους Της νὰ διέλθουμε τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Εἴθε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ κάλεσμά Της.

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΣ
            Μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση γνωρίζουμε στοὺς εὐσεβεῖς ἐνορίτες μας καὶ τοὺς φίλους τῆς ἐνορίας μας ὅτι, σὺν Θεῷ, καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ, τὴν Κυριακὴ 13 Σεπτεμβρίου στὸν ἱερό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἀρχιδιακόνου μας π. Στυλιανοῦ Σαρίδη, ἧτις θὰ εἶναι καὶ ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ νέου μας Μητροπολίτου. Τὸ γεγονὸς τοῦτο μᾶς καθιστᾷ ὅλους εὐτυχεῖς, τὸ ἀναμένουμε ἐν χαρᾷ καὶ τὸ ἀνακοινώνουμε μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση.
Ὡς γνωστὸν ὁ π. Στυλιανός ἐπὶ τέσσερα χρόνια περίπου διηκόνησε ὄχι μόνον τὴν ἐνορία μας ἀλλὰ καὶ γενικότερον τὴν ἱεράν μας Μητρόπολη. Κατὰ κοινὴ δὲ ὁμολογία ἡ διακονία του ὑπῆρξε εὐδόκιμος καὶ ἐπιτυχής. Μάλιστα παράλληλα ὁλοκλήρωσε καὶ τὶς σπουδές του στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τὸν περασμένο Ἰούλιο ἔλαβε καὶ τὸ δεύτερο πτυχίο του. Τώρα πλέον δεδοκιμασμένος καὶ μὲ ἰδιαίτερο ἱερὸ ζῆλο καὶ ἀγάπη δοσμένος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ δέχεται τὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, καθίσταται ποιμένας καὶ πρεσβύτερος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ λειτουργῶν, εὐλογῶν, ἁγιάζων καὶ ποιμένων τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.
Σᾶς προσκαλοῦμε λοιπόν ὅλους τὴν ξεχωριστὴ γιὰ μᾶς καὶ τὴν ἐνορία μας ἡμέρα, νὰ ζήσουμε τὸ γεγονός, νὰ συγχαροῦμε τὸν νέο πρεσβύτερο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων μας νὰ τὸν συνοδεύουν, ὥστε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ τὸν ἀναδείξει «Ἄξιον» καὶ ἡ διακονία του νὰ εἶναι καλλίκαρπος, πολύκαρπος καὶ πολυχρόνιος. Ὁ π. Στυλιανὸς θὰ τελεῖ τὴν Θ. Λειτουργία καθημερινὰ στὸ ναό μας ἀπὸ τὶς 14 ἕως 30 Σεπτεμβρίου. Παρακαλοῦμε τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς νὰ ἐκκλησιάζονται, μποροῦνε δὲ νὰ μᾶς φέρουν καί τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ τεθνεώτων γιὰ νὰ μνημονεύονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Τὴν Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 6:30μμ. προσκαλοῦμε στὸν ἱερὸ μας Ναὸ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς, ἰδιαίτερα ὅσοι προσέρχονται γιὰ ἱερὰ Ἐξομολόγηση στὸν ἅγιο Ἰωάννη καὶ φυσικὰ ὅλους τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια ποὺ συμμετέχουν στὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε μιά ἄμεση ἐπαφή καὶ ἐπικοινωνία πνευματικὴ, μάλιστα τώρα μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς. Ἐπιμένουμε ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτὴ μας τὴν πρόσκληση καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι ὁ καθένας θὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμά μας. Παρακαλοῦμε ἐπίσης μεταξὺ σας νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ φίλους καὶ γνωστούς, νὰ τοὺς ἐνημερώσετε σχετικὰ, ὥστε κι αὐτοὶ νὰ προσέλθουν στὴ Σύναξή μας.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
-Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός στὶς 6μμ.
-Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30- 10:30πμ.
-Τὴν Κυριακὴ ἡ Θεία Κοινωνία γίνεται στὶς 10:10πμ.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τρίτη 1/9 Ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τοῦ ἁγίου Συμεών καὶ τῶν 40 ἁγ. μαρτύρων παρθένων γυναικῶν. Τετάρτη 2/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τρίτη 8/9 ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 9/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 16/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 17/9 ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης. Τετάρτη 23/9 Ἡ σύλληψις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 26/9 ἡ μετάσταση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Τήν Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στὸν Ἑσπερινό μεταφέρεται ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου στὸ μέσον τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ. Ἀνα-μένουμε καὶ τὰ δικά σας βασιλικά καὶ ἄνθη γιὰ τὸν στολισμό του.
Τήν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ὕψωση τοῦ Τίμιου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτὴ αὐτή «ἴσα φέρει τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ» (νηστεία). Τὸ ἀπόγευμα 6μμ. μετά τὸν ἑσπερινό, θὰ ψαλλοῦν στὸν ἱερό μας Ναό καὶ οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τίμιου Σταυροῦ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τὴν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καὶ περί ὥραν 8:00 - 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας Ναό ἱερά Ἀγρυπνία.
Κάθε Πέμπτη μετά τὸν ἑσπερινό ἡ ἱερά ἐξομολόγηση. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755.
Στίς 30 Σεπτεμβρίου μετά τὸν ἑσπερινό θὰ τελεσθεῖ καὶ ὁ ἁγιασμός γιὰ τὸν καινούργιο μήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Ἀπὸ τὸ μήνα Σεπτέμβριο, σὺν Θεῷ, ἀρχίζουν οἱ ἀκόλουθες κατηχητικὲς συναντήσεις:
Τήν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μαζὶ μὲ τὸν ἑσπερινό, ἡ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τὴν Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου καί κάθε Τετάρτη ὥρα 7μμ ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἀποδείπνου, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.
Τὴν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου καὶ κάθε Πέμπτη ὥρα 6μμ μετά τόν ἑσπερινό καί τό ἀπόδειπνο διάλογος μὲ φοιτητὲς καὶ νέους.
Τὸ Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου καὶ κάθε Σάββατο ὥρα 4μμ ἀρχίζουν οἱ συναντήσεις τῶν παιδιῶν τῶν κατηχητικῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων καθὼς καὶ οἱ συναντήσεις μὲ τούς γονεῖς τὴν ἴδια ὥρα.
Τὴν Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμὸς γιὰ τὴ νέα κατηχητικὴ χρόνια. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι τῶν κατηχητικῶν μας νὰ προσέλθουν καὶ τοὺς ἀναμένουμε ὅλους γιὰ τὸ ξεκίνημα τῶν κατηχητικῶν συναντήσεῶν μας.


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Τὸ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σὺν Θεῷ, ἡ ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν ἔνδοξη καὶ μαρτυρικὴ Κορυτσά καί συνάντηση μέ τόν Μητροπολίτη της. Ἐπίσκεψη στὴν Καστοριὰ καὶ προσκύνημα στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τήλ. 2310436556.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ