Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
            Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.
            Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».
Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.
Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο! Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς».
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Β’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2 - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 2/3, Τρίτη 3/3, Πέμπτη 5/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:00μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 4/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 6/3 στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Β´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 7/3 Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στὶς 7 - 8:30πμ.
Κυριακή 8/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6 - 7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

Γ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (9 - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 9/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Τρίτη 10/3, Πέμπτη 12/3 στὶς 7:30-9:30πμ. Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:00μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 11/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 13/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς  καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τὸ βράδυ 7:30 - 9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοί.
Σάββατο 14/3 στὶς 7:30 – 9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 15/3 Κυριακή τς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ ρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θ. Λειτουργία. Τἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.
 
Δ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (16 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 16/3, Τρίτη 17/3, Πέμπτη 19/3 στὶς 7:30 – 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6 – 7:00μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τετάρτη 18/3 στὶς 7:30 – 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ βράδυ 8-11μμ. ἱερά Ἀγρυπνία, τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 20/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς  καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τὸ βράδυ 7:30 - 9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοί.
Σάββατο 21/3 στὶς 7:30 – 9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 22/3 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

Ε’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (23 - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ)
Δευτέρα 23/3, Πέμπτη 26/3 στὶς 7:30 – 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6 – 7:00μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.
Τρίτη 24/3 στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6μμ ὁ Μ. Ἑσπερινός του Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τετάρτη 25/3 στὶς 7-10:30πμ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί Δοξολογία. Τὸ ἀπόγευμα 6μμ ὁ ἑσπερινός τῆς Ἀπόδοσης τῆς ἑορτῆς καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ. Κανόνος.
Παρασκευή 27/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7-9:30μμ. Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Σάββατο 28/3 Στὶς 7–9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 29/3 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Τὴν Τετάρτη 18 Μαρτίου στὶς 8 - 11μμ. στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται κάθε Τρίτη 8 - 10πμ. καὶ κάθε  Πέμπτη 6 - 9μμ. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755. Ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς θὰ τελεσθεῖ στὶς 31 Μαρτίου μετὰ τὸ Μ. Ἀπόδειπνο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Τὴν Κυριακὴ 29 Μαρτίου καὶ ὥρα 7 στὸν ἱερό μας ναὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια. Στὸν παιδότοπό μας θὰ ἀπασχοληθοῦν δημιουργικά τά παιδιά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 20 Μαρτίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀγκαθιά-Βεροίας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἀναχώρηση 2:30μμ. καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
 «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ