Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΚΟΙΜΗΘΗ
Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ ὀδύνη καρδίας ἀποχαιρετήσαμε, κλῆρος καὶ λαός, τὴν Μεγάλη Τετάρτη τὸν μακαριστὸ καὶ πολυσέβαστο Μητροπολίτη μας κυρὸ Προκόπιο. Ἂν καὶ ἐζήσαμε τὸ γεγονὸς καὶ τὸ ἐθρηνήσαμε, δὲν ἀποδεχόμεθα ἀκόμη τὴν θλιβερὰ πραγματικότητα ὅτι, ὁ πεφωτισμένος Μητροπολίτης μας δὲν θὰ εἶναι πλέον ἀνάμεσά μας. Κυλοῦν οἱ πρῶτες ἡμέρες τῆς διακονίας μας χωρὶς τὴν γλυκειὰ καὶ πατρική του παρουσία.
Ἀλήθεια! Πόσο εὔκολο εἶναι γιὰ ὅλους μας ἡ σεβασμία του μορφὴ νὰ εἰσέλθει πλέον στὸ χῶρο τῶν ἱερῶν μας ἀναμνήσεων; Μάλιστα, ὅταν στὴν Ἐνορία μας ἐπιφυλάχθηκε ἡ ὕψιστη εὐλογία καὶ ἱερὰ παρακαταθήκη ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης μας ἐδῶ, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, νὰ τελέσει τὴν τελευταία του ἐπὶ γῆς Θεία Λειτουργία;
Ἱστάμεθα μετὰ δέους ἐνώπιον τοῦ σεμνοῦ τάφου τοῦ ἁγίου Γέροντος. Τὸ κερὶ τῆς κατανυκτικῆς μας προσευχῆς καὶ τῆς ἀφάτου εὐγνωμοσύνης καίει ταπεινὰ καὶ μετὰ δακρύων διαβάζουμε τὰ ἐπὶ τοῦ τάφου χαραχθέντα:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1974 – 2015

Καθὼς καὶ τὸ ψαλμικόν: «Ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με».
Ναί! Κύριε τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Θανάτου, ἄς συνοδεύει στὴν αἰωνιότητα τὸ ἔλεόν Σου αὐτὴν τὴν ὡραία ψυχή, πού πολὺ σὲ ἠγάπησε καὶ ὑποδειγματικά μᾶς ἐδίδαξε αὐτήν Σου τὴν ἀγάπη.
Ἄς ἔχουμε τὴν εὐχή Του!

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑΣ
Τό Σάββατο καὶ τήν Κυριακὴ 16 καὶ 17 Μαΐου πανηγυρίζεται ἡ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα στὴν Ἐνορία μας.
Τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16ῃ Μαΐου
ΩΡΑ 19:00’–20:30’  Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17ῃ Μαΐου   
ΩΡΑ 07:00’–10:30’    Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-τουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.
ΩΡΑ 19:00’–20:00’    Ὁ Ἑσπερινός, τὸ ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους, ἐν χαρᾷ καὶ τιμῇ, νὰ προσέλθετε στὴ Χάρη καὶ τὴν Πανήγυρη τῆς Πορταΐτισσας γιὰ νὰ λάβουμε πλούσια τὴν εὐλογία Της ἐκ βαθέων ἀναφωνοῦντες: «Μένε μεθ’ ἡμῶν τῶν δούλων σου, μένε ἀεὶ ὦ Πορταΐτισσα ἔνδοξε, καὶ μὴ χωρισθῇς ἀπὸ τῆς ποίμνης σου πώποτε, τὰ ἡμῶν παραβλέπουσα πταίσματα».

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Τρίτη 5/5  τῆς ἁγίας Εἰρήνης. Τετάρτη 6/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 8/5 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 13/5 καί 20/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 21/5 τῆς Ἀναλήψεως καί Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Δευτέρα 25/5 τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Θ. Λειτουργία καί παράκληση.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
·         Τὴν Τρίτη 19 Μαΐου, παραμονὴ ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, στὸν Ἱερό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἀναστάσιμη ἱερὰ Ἀγρυπνία 8:30-12:30 τὰ μεσάνυχτα. Στὸ τέλος θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν καὶ πάλι ἀναστάσιμα αὐγά.
·         Ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ καὶ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐξετάσεων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν Νέων μας ποὺ διαγωνίζονται αὐτὴ τὴν περίοδο. Κάθε πρωΐ θὰ τελεῖται δέηση στὸν ἱερό μας Ναό, κὰθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῶν ἐξετάσεων καὶ θὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματά τους.
·         Ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 31/5 καὶ ὥρα 7:00μμ.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τὴν Παρασκευή 29 Μαΐου μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Σαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.
Τὸ Σάββατο 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τὸ Σάββατο 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς.
Τὴν Κυριακή 31 Μαΐου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τὸ Σάββατο 23 Μαΐου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, στὸ τηλ. 2310-436556.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἰδιαιτέρως τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητᾶς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Εἴθε ὁ Ἀναστᾶς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας. Χριστός Ανέστη!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».(τρὶς)
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοῦ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν».
«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».

ΚΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος και Αγίου Πάσχα 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ  παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸ Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, τέκνων, συζύγων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σς καλομε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχς, τιμς κα μνήμης.
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7.00’ – 10.00’ πμ.    Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
7.30’ – 9.30’ μμ.      Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7.00’ – 9.30’ πμ.      Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
7.30’ – 9.30’ μμ.      Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7.00’ – 9.30’ πμ.      Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
7.30’ – 9.30’ μμ.      Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
6.00’ – 7.30’ πμ.      Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.
6.00’ – 7.30’ μμ.      Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
7.30’ – 9.30’ μμ.      Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7.00’ – 9.00’ πμ.      Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
7.00’ – 11.00’ μμ.    Ἡ Ἀκολουθία τῶν  ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00’ – 10.15’ πμ.    Ἡ Ἀκολουθία τῶν  ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.
10.15’ – 12.15’ πμ.  Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.
7.00’ – 11.00’ μμ.    Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια
9.30’ μμ.                  Ἡ ἔξοδός τοῦ  ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ.
                                 Καὶ ἐπιμνημόσυνος δέηση στὸ Κοιμητήριον
                                 τῆς Καλαμαριᾶς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
7.30’ – 10.00’ πμ.    Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.
11.00’ μμ.                Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.
12.00’-02:00πμ        Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
                                 Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
6.30’ – 7.30’ μμ.      Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ».

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7.00’ – 10.00’ πμ.    Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.
6.00’7.00’ μμ.      Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιον τῶν ἁγίων, δίπλα στὸ Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης.
7.00’ - 10.00’ πμ.     Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.
6.00’ – 7.00’ μμ.      Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
7.00’ – 10.00’ πμ.    Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Στὸ τέλος τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας τὰ μεσάνυχτα, διαβάζεται ὁ πατερικὸς τοῦτος Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀνεπανάληπτο κείμενο τῆς πατερικῆς μας γραμματείας. Τὸ παραθέτουμε σὲ μετάφραση καὶ θερμὰ παρακαλοῦμε προσεκτικὰ νὰ τὸ μελετήσουμε καὶ πρόθυμα νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἔκκληση τοῦ Ἱεροῦ Πατρός.

ποιος εἶναι εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος, ἃς ἀπολαύσει τούτη τὴν καλὴ καὶ λαμπρὴ πανήγυρη. Ὅποιος εἶναι δοῦλος εὐγνώμων, ἃς μπεῖ χαρούμενος στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου του. Ὅποιος κουράστηκε νηστεύοντας, ἃς ἀπολαύσει τώρα τὸν μισθό του. Ὅποιος ἐργάστηκε ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα, ἃς δεχθεῖ σήμερα ὅ,τι δίκαια τοῦ ὀφείλεται. Ὅποιος ᾖλθε μετὰ τὴν τρίτη ὥρα, ἃς ἑορτάσει εὐχαρίστως. Ὅποιος ἔφθασε μετὰ τὴν ἕκτη ὥρα, ἃς μὴν ἔχει καμιὰ ἀμφιβολία, διότι δὲν ὑφίσταται καμιὰ ζημία. Ὅποιος ἄργησε καὶ ἔφτασε τὴν ἔνατη ὥρα, ἃς προσέλθει χωρὶς ἐνδοιασμούς. Ὅποιος ἔφτασε τὴν ἑνδέκατη ὥρα, ἃς μὴ φοβηθεῖ γιὰ τὴ βραδύτητα, διότι ὁ Δεσπότης εἶναι φιλότιμος καὶ δέχεται τὸν τελευταῖο ὅπως καὶ τὸν πρῶτο. Χαρίζει ἀνάπαυση σὲ ἐκεῖνον τῆς ἑνδέκατης, ὅπως καὶ σὲ ἐκεῖνον ποὺ ἐργάστηκε ἀπὸ τὴν πρώτη. Καὶ τὸν τελευταῖο ἐλεεῖ καὶ τὸν πρῶτο περιποιεῖται. Καὶ σὲ ἐκεῖνον δίνει καὶ σὲ τοῦτον χαρίζει, καὶ τὰ ἔργα δέχεται καὶ τὴ διάθεση ἀναγνωρίζει καὶ τὴν πράξη τιμᾷ καὶ τὴν πρόθεση ἐπαινεῖ. Μπεῖτε λοιπὸν ὅλοι στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου σας. Καὶ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ δεύτεροι ἀπολαῦστε  τὸν μισθό σας. Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ μεταξὺ σας χορέψτε. Ἐγκρατεῖς καὶ ρᾴθυμοι τιμῆστε τὴν ἡμέρα. Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τὸ τραπέζι εἶναι γεμάτο, ἀπολαῦστε τὸ ὅλοι. Ὁ μόσχος εἶναι πολύς, ἃς μὴν βγεῖ κανεὶς πεινώντας. Ἀπολαῦστε ὅλοι τό συμπόσιο τῆς πίστης. Ἀπολαῦστε ὅλοι τὸν πλοῦτο τῆς χρηστότητας. Κανένας νὰ μὴ θρηνεῖ γιὰ τὴ φτώχειά του, διότι φάνηκε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Κανένας νὰ μὴν ὀδύρεται γιὰ τὰ πταίσματά του, διότι ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη ἀπὸ τὸν Τάφο. Κανένας νὰ μὴ φοβᾶται τὸν θάνατο, διότι μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρα. Τὸν διέγραψε, ἐνῷ κατεχόταν ἀπὸ αὐτόν. Λαφυραγώγησε τὸν ᾅδη, ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε στὸν ᾅδη. Τὸν πίκρανε, ὅταν γεύτηκε τὴ σάρκα του. Αὐτὸ προβλέποντας ὁ Ἠσαΐας φώναξε: Ὁ ᾅδης πικράνθηκε, ὅταν σὲ συνάντησε κάτω. Πικράνθηκε διότι καταργήθηκε. Πικράνθηκε, διότι ξεγελάστηκε. Πικράνθηκε διότι νεκρώθηκε. Πικράνθηκε, διότι καθαιρέθηκε. Πικράνθηκε, διότι δεσμεύθηκε (ὑποδουλώθηκε). Ἔλαβε σῶμα καὶ τοῦ ἔτυχε Θεός. Ἔλαβε γῆ καὶ συνάντησε οὐρανό. Ἔλαβε ὅ,τι ἔβλεπε καὶ ἔπεσε ὅπου δὲν ἔβλεπε. Ποῦ εἶναι θάνατε τὸ κέντρο σου; Ποῦ εἶναι ᾅδη ἡ νίκη σου; Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ σὺ ἔχεις καταβληθεῖ. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἔχουν γκρεμιστεῖ οἱ δαίμονες. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ χαίρουν οἱ ἄγγελοι. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ζωὴ βασιλεύει. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ δὲν ὑπάρχει νεκρὸς στὸ μνῆμα. Διότι μὲ τὴν ἀνάστασή του ὁ Χριστὸς ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῶν κεκοιμημένων. Σὲ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»
 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸ Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, συζύγων, τέκνων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σς καλομε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχς, τιμς κα μνήμης.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (30/3 - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 1/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 3/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 6 - 7μμ. τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ ὁ Κανόνας τοῦ Λαζάρου.
Σάββατο 4/4 Στὶς 7 - 9πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου. Στὶς 6μμ. ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.
Κυριακή 5/4 Στὶς 7 - 10πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς. Ἀπὸ τὸ βράδυ ἀρχίζουν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Νὰ παραλάβετε ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
1. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ δὲν τελοῦνται Μνημόσυνα.
2. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ διακόπτονται οἱ κατηχητικὲς μας συναντήσεις.
3. Τὴν Μεγάλη Τρίτη τὸ πρωΐ 9-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ„.
4. Μαζὶ μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου νὰ παραλάβετε καὶ τὸ δίπτυχο γιὰ τὰ ὀνόματα ὑπὲρ ὑγείας γιὰ τὸ Εὐχέλαιο τῆς Μ. Τετάρτης καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου.
5. Τὴν Μεγάλη Πέμπτη στὶς 11 τὰ μεσάνυχτα μετὰ τὴν ἀκολουθία τῶν ΠΑΘΩΝ θὰ γίνει ὁ στολισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Ἱ. Ναὸς θὰ παραμείνει ἀνοικτὸς ὅλη τὴ νύκτα.
6. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ θὰ γίνει στὶς 9:15μμ. γιὰ τὸ κοιμητήριον τῆς Καλαμαριᾶς.
7. Τὴν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, ἀπὸ ἁγνὸ κερί, μπορεῖτε νὰ τὴν προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ παγκάρι τοῦ Ναοῦ μας.
8. Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 20/4 ἰσχύει κανονικά το πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν μας συναντήσεων. Ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 26/4 καὶ ὥρα 7μμ. Ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ Μηνὸς θὰ γίνει στίς 30/4 μετὰ τὸν Ἑσπερινό.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τετάρτη 22/4 Θ. Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 23/4 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Τετάρτη 29/4 Θ. Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τὴν Λαμπροδευτέρα 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης θὰ γίνει στὸ παρεκκλήσιον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ μὲ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων πού φυλλάσσονται στὸν ἱερό μας ναό. Τὴν Λαμπροτρίτη 14 Ἀπριλίου 7 - 10πμ. πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 6μμ μαζὶ μὲ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλεῖ ἡ Ἱερὰ Παράκληση τῶν Ἁγίων.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ
Τὴ Μ. Τρίτη 7/4 τὸ πρωΐ 9-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΕΜΑ„ προσφορά ἀγάπης, πρὸς τοὺς ἀπόρους καί ἀνέργους ἐνορίτας μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ τὸ παραλάβουν.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Ἡ Ἐνορία μας ὁργανώνει τριήμερο στὴ Ναύπακτο, προσκύνημα στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Αὐγουστίνου καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ στὸ Τρίκορφο Φωκίδος, καὶ λοιπὲς ἐπισκέψεις στὴν περιοχή, στὶς 15 -17 Ἀπριλίου. Γιὰ πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τηλ. 2310436556.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου ὁλοκληρώνεται, σὺν Θεῷ, ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ εἰσερχόμεθα στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Καθ’ ὅλην τὴν εὐλογημένη αὐτὴν περίοδον ἡ Ἐκκλησία μας πρόσφερε καὶ προσφέρει μοναδικὲς λειτουργικὲς καὶ λαυτρευτικὲς εὐκαιρίες κατανύξεως καὶ πνευματικῆς ἀνατάσεως. Ἕνας ἐπίγειος οὐρανὸς ὁ ἱερός μας ναός.
Χαιρόμεθα εἰλικρινά, διότι πολλοί τῶν εὐσεβῶν μας χριστιανῶν εἶναι παρόντες, συμμετέχουν καὶ ἀπολαμβάνουν ὅλες αὐτὲς τὶς εὐλογίες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἀγωνίζονται, τὸ κατὰ δύναμιν, νηστεύουν, ἐκκλησιάζονται, προσεύχονται, μετέχουν τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως, ζοῦν τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, συγχωροῦν, ἀγαποῦν, προχωροῦν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ συνοδεύσουν τὸν Κύριο «πρός τό ἑκούσιον Πάθος».
Εἰλικρινὰ πόσο θὰ θέλαμε ὅλοι μας νὰ μετέχουμε στὸ προσκλητήριο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ λάβουμε τὴ συγχώρεση, τὴν εὐλογία, τὸν ἁγιασμό, τὴν χάρη καὶ τὴν χαρὰν τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Κυρίου μας! Στὸ βαθμὸ πού κανεὶς προετοιμάζεται πνευματικὰ μπορεῖ νὰ ζεῖ, νὰ βιώνει καὶ νὰ παθαίνει τὰ Θεῖα.
Σὲ μιὰ ἐποχὴ μὲ τόσα ἀδιέξοδα καὶ τόσες ἀπογοητεύσεις, τὸ χρωστοῦμε τοῦτο στὸν κουρασμένο καὶ ἀποκαμωμένο ἑαυτό μας, στὶς οἰκογένειές μας, στοὺς νέους καὶ τὰ παιδιά μας. Ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νὰ ἀγκαλιάσει μὲ στοργὴ ὅλα τά παιδιά της. Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους καὶ σᾶς περιμένουμε.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ