Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Μηνός Μαΐου 2015ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΚΟΙΜΗΘΗ
Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ ὀδύνη καρδίας ἀποχαιρετήσαμε, κλῆρος καὶ λαός, τὴν Μεγάλη Τετάρτη τὸν μακαριστὸ καὶ πολυσέβαστο Μητροπολίτη μας κυρὸ Προκόπιο. Ἂν καὶ ἐζήσαμε τὸ γεγονὸς καὶ τὸ ἐθρηνήσαμε, δὲν ἀποδεχόμεθα ἀκόμη τὴν θλιβερὰ πραγματικότητα ὅτι, ὁ πεφωτισμένος Μητροπολίτης μας δὲν θὰ εἶναι πλέον ἀνάμεσά μας. Κυλοῦν οἱ πρῶτες ἡμέρες τῆς διακονίας μας χωρὶς τὴν γλυκειὰ καὶ πατρική του παρουσία.
Ἀλήθεια! Πόσο εὔκολο εἶναι γιὰ ὅλους μας ἡ σεβασμία του μορφὴ νὰ εἰσέλθει πλέον στὸ χῶρο τῶν ἱερῶν μας ἀναμνήσεων; Μάλιστα, ὅταν στὴν Ἐνορία μας ἐπιφυλάχθηκε ἡ ὕψιστη εὐλογία καὶ ἱερὰ παρακαταθήκη ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης μας ἐδῶ, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, νὰ τελέσει τὴν τελευταία του ἐπὶ γῆς Θεία Λειτουργία;
Ἱστάμεθα μετὰ δέους ἐνώπιον τοῦ σεμνοῦ τάφου τοῦ ἁγίου Γέροντος. Τὸ κερὶ τῆς κατανυκτικῆς μας προσευχῆς καὶ τῆς ἀφάτου εὐγνωμοσύνης καίει ταπεινὰ καὶ μετὰ δακρύων διαβάζουμε τὰ ἐπὶ τοῦ τάφου χαραχθέντα:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1974 – 2015

Καθὼς καὶ τὸ ψαλμικόν: «Ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με».
Ναί! Κύριε τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Θανάτου, ἄς συνοδεύει στὴν αἰωνιότητα τὸ ἔλεόν Σου αὐτὴν τὴν ὡραία ψυχή, πού πολὺ σὲ ἠγάπησε καὶ ὑποδειγματικά μᾶς ἐδίδαξε αὐτήν Σου τὴν ἀγάπη.
Ἄς ἔχουμε τὴν εὐχή Του!

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑΣ
Τό Σάββατο καὶ τήν Κυριακὴ 16 καὶ 17 Μαΐου πανηγυρίζεται ἡ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα στὴν Ἐνορία μας.
Τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16ῃ Μαΐου
ΩΡΑ 19:00’–20:30’  Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας. Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἀπὸ ὅλους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17ῃ Μαΐου   
ΩΡΑ 07:00’–10:30’    Ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-τουργία. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν τὰ κόλλυβα τῆς Παναγίας.
ΩΡΑ 19:00’–20:00’    Ὁ Ἑσπερινός, τὸ ἀπόδειπνον καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους, ἐν χαρᾷ καὶ τιμῇ, νὰ προσέλθετε στὴ Χάρη καὶ τὴν Πανήγυρη τῆς Πορταΐτισσας γιὰ νὰ λάβουμε πλούσια τὴν εὐλογία Της ἐκ βαθέων ἀναφωνοῦντες: «Μένε μεθ’ ἡμῶν τῶν δούλων σου, μένε ἀεὶ ὦ Πορταΐτισσα ἔνδοξε, καὶ μὴ χωρισθῇς ἀπὸ τῆς ποίμνης σου πώποτε, τὰ ἡμῶν παραβλέπουσα πταίσματα».

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Τρίτη 5/5  τῆς ἁγίας Εἰρήνης. Τετάρτη 6/5 τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 8/5 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 13/5 καί 20/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 21/5 τῆς Ἀναλήψεως καί Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Δευτέρα 25/5 τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Θ. Λειτουργία καί παράκληση.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
·         Τὴν Τρίτη 19 Μαΐου, παραμονὴ ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, στὸν Ἱερό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἀναστάσιμη ἱερὰ Ἀγρυπνία 8:30-12:30 τὰ μεσάνυχτα. Στὸ τέλος θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν καὶ πάλι ἀναστάσιμα αὐγά.
·         Ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ καὶ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐξετάσεων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν Νέων μας ποὺ διαγωνίζονται αὐτὴ τὴν περίοδο. Κάθε πρωΐ θὰ τελεῖται δέηση στὸν ἱερό μας Ναό, κὰθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῶν ἐξετάσεων καὶ θὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματά τους.
·         Ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 31/5 καὶ ὥρα 7:00μμ.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τὴν Παρασκευή 29 Μαΐου μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Σαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.
Τὸ Σάββατο 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τὸ Σάββατο 30 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς.
Τὴν Κυριακή 31 Μαΐου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τὸ Σάββατο 23 Μαΐου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει τὸ ἐτήσιο προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὅρος. Τὸ πρωΐ 6:30 ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει τὸν περίπλου τῆς Νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση Τιμίου Ξύλου καὶ ἱερῶν Λειψάνων. Γεῦμα στὴν Οὐρανούπολη. Στὴν ἐπιστροφὴ ἐπίσκεψη στὸ Μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὀλυμπιάδα - Χαλκιδικῆς. Δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, στὸ τηλ. 2310-436556.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἰδιαιτέρως τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητᾶς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Εἴθε ὁ Ἀναστᾶς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας. Χριστός Ανέστη!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».(τρὶς)
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοῦ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν».
«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».

ΚΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ