Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Πρόγραμμα Μηνός Φεβρουαρίου 2022

 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Τὸ Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, στὸν ἑσπερινὸ, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀνοίγει τὸ Τριώδιο, τὸ «κατανυκτικὸν», καὶ στὶς 7 Μαρτίου, Καθαρὰ Δευτέρα, ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ μακρὰ περίοδος τοῦ Τριωδίου, ἡ ὁποία ἀρχίζει τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὸ Μεγάλο Σάββατο, εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ ἑορτολογικὴ περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι δίνει τὴν εὐκαιρία σὲ μᾶς τοὺς πιστοὺς νὰ συναισθανθοῦμε τὴν λαθεμένη πορεία τῆς ζωῆς μας, νὰ τὴν διορθώσουμε καὶ νὰ ἐπανακαθορίσουμε τὴν στάση μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας.

Αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέσουμε κεκαθαρμένοι καὶ ἀλλαγμένοι νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιο Πάσχα σύμφωνα μὲ τὴν Παύλειο προτροπή, ὄχι ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι τυπικά, «ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας», ἀποβάλλοντας τὴν παλαιὰ ζύμη τῆς κακίας καὶ τῆς πονηρίας μας (Α’ Κορ. 5,8).

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προσέδωσε στὸ Τριώδιο στοιχεῖα τέτοια πού δημιουργοῦν κατάνυξη καὶ ἐγρήγορση στοὺς πιστούς. Οἱ ἀναμνήσεις τῶν γεγονότων στὰ ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένες οἱ Κυριακὲς αὐτῆς τῆς περιόδου, τὰ Βιβλικὰ ἀναγνώσματα, οἱ κατανυκτικοὶ ὕμνοι, οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ τιμώμενα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν συντεθεῖ κατάλληλα ὥστε νὰ ἐπιτελοῦν σπουδαῖο παιδαγωγικὸ ρόλο στὴν πνευματικὴ πορεία τῶν πιστῶν.

Τὴν ἁγία περίοδο τοῦ Τριωδίου καθίσταται πράξη στὴν Ἐκκλησία μας ἡ σωτήρια προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς πιστούς τῆς Θεσσαλονίκης:

«Ἄς μὴν κοιμόμαστε, λοιπόν, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι,

ἀλλὰ ἄς εἴμαστε ἄγρυπνοι καὶ νηφάλιοι.

Ὅσοι κοιμοῦνται, τὴ νύχτα κοιμοῦνται,

κι ὅσοι μεθοῦν, τὴ νύχτα μεθοῦν.

Ἐμεῖς ὅμως, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἡμέρας,

ἄς εἴμαστε νηφάλιοι,

φορώντας τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ θώρακα

καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας γιὰ περικεφαλαία.

Γιατί ὁ Θεὸς δὲν μᾶς προόρισε

νὰ δοκιμάσουμε τὴν τελικὴ ὀργή του,

ἀλλὰ ν’ ἀποκτήσουμε τὴ σωτηρία

μέσῳ τοῦ Kυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτὸς πέθανε γιὰ μᾶς,

ὥστε, ὅταν ἔρθει, εἴτε μᾶς βρεῖ ζωντανούς,

εἴτε νεκρούς, νὰ ζήσουμε μαζί του.» (Α’ Θεσ. 5,6-10)

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ ὁδηγὸ τὸ Τριώδιο τὸ κατανυκτικὸν θὰ μᾶς διδάξει ὅλα αὐτὰ καὶ θὰ στηρίξει μὲ στοργὴ καὶ διάκριση τὸν προσωπικό τοῦ καθενὸς μας ἀγῶνα. Ἄς εἴμαστε κοντά Της, συνεργαζόμενοι μὲ τὸν πνευματικό μας πατέρα καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πώς ἡ εὐλογία τῆς Ἁγίας Σαρακοστῆς, ἡ κατάνυξη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας θὰ ἀποτελοῦν προσωπικά μας βιώματα καὶ ἐμπειρία πνευματική.

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τετάρτη 2/2 ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 3/2 Συμεών τοῦ Θεοδόχου Κυριακή 6/2 Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Τετάρτη 9/2 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 10/2 τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. Τετάρτη 16/2 καί 23/2 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 24/2 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.


KΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Πραγματοποιοῦνται διαδικτυακά)

Κάθε Τρίτη στίς 9.30μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

Κάθε Τετάρτη στίς 6.30μμ ἑσπερινός, ἀπόδειπνο καί ὁμιλία.

Κάθε Τετάρτη στίς 9.30μμ συνάντηση μέ γονείς.

Κάθε Σάββατο στίς 3μμ συνάντηση μαθητῶν Γυμνασίου, στίς 4μμ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου καί στίς 5μμ προσχολικῆς ἡλικίας.

Τὴν Κυριακὴ 27 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6μμ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους καὶ ὅλες διαδικτυακά.

http://agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com/


ΔΕΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

Τήν Πέμπτη 24/2 καὶ ὥρα 10πμ με 1μμ καί 5μμ μέ 6μμ ἡ ἐνορία μας θά προσφέρει τό ἀποκριάτικο δέμα στούς ἀπόρους ἐνορίτες μας. Προσφορά καί δῶρο τῆς ἀγάπης ὅλων μας.


Ἀπολυτίκιον ὁσίου Ἐφραίμ

Ἦχος πλ. α ́. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Προσευχῆς ἀενάου λαμπτὴρ νεόφωτε, Κατουνακίων οἰκῆτορ, Ἁγίου Ὄρους πυρσέ, ὁ φωτίσας ἀρετῶν σου τοῖς πυρσεύμασι πάντας, θειότατε Ἐφραίμ, καὶ εἰς ὕψος ἐπαρθεὶς θεώσεως ἀπαθείᾳ καὶ νήψει, μὴ διαλείπῃς Χριστὸν ἡμῖν καθιλεούμενος.


Ὁ Οἴκος

Ἄγγελοι καθορῶντες ἐν τοῖς Κατουνακίοις ἐξέστησαν, Ἐφραίμ, σοὺς καμάτους, καὶ σεμνῶν δῆμοι Ἀθωνιτῶν μονοτρόπων χάριν τὴν ἐνοικοῦσάν σοι θεώμενοι ἀνέκραζον ψυχῆς ἐν κατανύξει ταῦτα·

Χαῖρε, ἀσώματος σαρκοφόρος·

χαῖρε, οὐράνιος κληρονόμος.

Χαῖρε, ἀπαθείας καὶ νήψεως πρόβολος·

χαῖρε, ἀκτησίας καὶ χάριτος ἔνοικος.

Χαῖρε, βάθρον ἀδιάσειστον προσευχῆς καρδιακῆς·

χαῖρε, ῥεῖθρον διειδέστατον ἀκραιφνοῦς ὑπακοῆς.

Χαῖρε, ὁ μαθητεύσας Ἰωσὴφ παρὰ πόδας·

χαῖρε, ὁ πᾶσι δείξας ἀρετὴν σῆς καρδίας.

Χαῖρε, Θηβῶν βλαστὸς ἐνθεώτατος·

χαῖρε, κανὼν καὶ γνώμων χρηστότητος .

Χαῖρε, οἰκῆτορ τῶν Κατουνακίων·

χαῖρε, ἀκέστορ τῶν σοὶ προσιόντων.

Χαίροις, Πάτερ πανόσιε.


«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με»

Ὁ ὑψηλότερος τρόπος νοερᾶς προσευχῆς.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Πρόγραμμα διαδικτυακών κατηχητικών συναντήσεων

  • Κάθε Τρίτη στις 9.30μμ Σύναξη φοιτητών και νέων

https://us02web.zoom.us/j/86940843647?pwd=L2JxZ05LK2txSWJIRzU4SHk3ZWk4Zz09
Meeting ID: 869 4084 3647
Passcode: 15616

 

  • Κάθε Τετάρτη 7μμ Απόδειπνο και εσπερινή ομιλία

https://www.facebook.com/agiosioannis.neaskrinis/live 

 

  • Κάθε Τετάρτη 9.30μμ Σύναξη γονέων

https://us02web.zoom.us/j/85615002850?pwd=TnhiaHlycmNBbzh1QS9Qa3loVFpaZz09

Meeting ID: 856 1500 2850
Passcode: 525439 

 

  •  Κάθε Σάββατο 3μμ συνάντηση μαθητών Α' και Β' Γυμνασίου.

https://us02web.zoom.us/j/81124595034?pwd=ZmxuVUZQckt2aDNiNVk3V29EMVhqdz09

Meeting ID: 811 2459 5034
Passcode: 247321


  • Κάθε Σάββατο 4μμ συνάντηση μαθητών Γ' Γυμνασίου έως Γ' Λυκείου και μαθητών Δημοτικού

https://us02web.zoom.us/j/81124595034?pwd=ZmxuVUZQckt2aDNiNVk3V29EMVhqdz09

Meeting ID: 811 2459 5034
Passcode: 247321


  • Κάθε Σάββατο 5μμ συνάντηση παιδιών προσχολικής ηλικίας και Νηπιαγωγείου
https://us02web.zoom.us/j/81124595034?pwd=ZmxuVUZQckt2aDNiNVk3V29EMVhqdz09

Meeting ID: 811 2459 5034
Passcode: 247321