Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Συνάντηση με τους νέους και τα ζευγάρια

 Η συνάντηση με τους νέους και τα ζευγάρια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86773380515?pwd=amx3cGlBTTJvSWtjWjFmUXNIRWUxUT09

Meeting ID: 867 7338 0515

Passcode: 861021


Η τηλεδιάσκεψη θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω Facebook από εδώ:

https://www.facebook.com/agiosioannis.neaskrinis/posts/476939317045740

 και από την σελίδα:

http://agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com/p/blog-page_4.html 

 Σας περιμένουμε

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2021

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.

Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».

Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στήν ἱερά κατήχηση, ἡ μελέτη τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.

Ἀδελφοί «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε...». Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο. Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς». Ὁ ἱερός μας Ναὸς ἀναμένει καὶ μὲ ἀγάπη περιμένει ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὅλοι μας νὰ χαροῦμε καὶ πνευματικὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὸν πλοῦτο τῶν πολλῶν καὶ κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας περιόδου. Δυστυχῶς, ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ζωὴ καὶ ἡ καθημερινότητα μᾶς ἐξαντλοῦν ὅλους καὶ μᾶς φθείρουν ἐπικίνδυνα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ ἔχει καὶ τὸ θέλει πολύ, νὰ προσφέρει σ’ ὅλους πολλὰ καὶ σωτήρια ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ


ΤΑ ΤΡΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 5/3 στίς 5μμ καὶ τὸ Σάββατο 6/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ πρώτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.

Τὴν Παρασκευὴ 12/3 στίς 5μμ καὶ τὸ Σάββατο 13/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ δεύτερου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.

Τὴν Παρασκευὴ 19/3 στίς 6μμ καὶ τὸ Σάββατο 20/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θά τελεσθοῦν τά μνημόσυνα τοῦ τρίτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.

Λόγω τῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας θά παραδίδετε τά κόλλυβα στήν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί θά τά παραλαμβάνετε μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τρίτη 2/3 Θεία Λειτουργία. Τετάρτη 3/3 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 6/3 Ψυχοσάββατο. Τρίτη 9/3 τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τετάρτη 10/3 Όρθρος καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας(ἄνευ Θ. Λειτουργίας). Σάββατο 13/3 Ψυχοσάββατο.


Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14-21 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 14/3 στίς 5μμ ὁ ἑσπερινός τῆς Συγχώρεσης.

Καθαρά Δευτέρα 15/3, Τρίτη 16/3 καί Πέμπτη 18/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Ἀρχίζει τὸ τριήμερο τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 17/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός καί προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Στίς 6μμ τό Μ. Απόδειπνο.

Παρασκευή 19/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στίς 6μμ τό τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Στὶς 7 - 8:45μμ. οἱ Α´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 20/3 Ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καὶ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μνημόσυνα στὶς 7:30 – 9:30πμ.

Κυριακή 21/3 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ ἡ περιφορὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων 7:30 - 10:45πμ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (22-28 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Δευτέρα 22 καί Τρίτη 23 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 24/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6μμ ὁ Μεγάλος ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Πέμπτη 25/3 Στίς 7.30-10.30πμ. ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί δοξολογία(κατάλυση ἰχθύος). Τό ἀπόγευμα ὁ ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς στίς 6μμ.

Παρασκευή 26/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7 - 8:45μμ. οἱ Β´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 27/3 Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία 7:30 – 9:15πμ.

Κυριακή 28/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (29 ΜΑΡΤΙΟΥ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 29/3 , Τρίτη 30/3 καί Πέμπτη 1/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 31/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 5-8μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 2/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7 - 8:45μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 3/4 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία. Στίς 5μμ ὁ ἑσπερινός. Περιμένουμε τὰ δικά σας ἄνθη γιὰ νά στολίσουμε τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου μας.

Κυριακή 4/4 Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ Ὄρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Θ. Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.


KΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Πραγματοποιοῦνται διαδικτυακά)

Κάθε Τρίτη στίς 9μμ συνάντηση μέ φοιτητές καί νέους.

Κάθε Τετάρτη στίς 6.30μμ ἑσπερινός, ἀπόδειπνο καί ὁμιλία(ἕως Τετάρτη 10/3).

Κάθε Τετάρτη στίς 9.30μμ συνάντηση μέ γονείς.

Κάθε Σάββατο στίς 4μμ συνάντηση μαθητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου, στίς 5μμ Δημοτικοῦ καί στίς 6μμ προσχολικῆς ἡλικίας.

Τὴν Κυριακὴ 28 Μαρτίου καὶ ὥρα 6μμ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους καὶ ὅλες.

http://agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com/


ΥΜΝΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

"Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος."


ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση

Σας ανακοινώνουμε ότι ο αριθμός των πιστών, που μπορούν να συμμετέχουν στις ακολουθίες, περιορίζεται σημαντικά.

Ο εσπερινός του Σαββάτου θα τελείται στις 4.30μμ.

Αύριο 7/2 θα τελεστεί μία Θεία Λειτουργία 7 με 9.30πμ.

Θεία Κοινωνία έως τις 11πμ.

Εκ του Ιερού Ναού