Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Σεπτεμβρίου 2021

 ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Εὐλόγησε ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τὸν Δεκαπενταύγουστο τῆς Παναγίας μας, τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ὁλοκληρώνουμε τὸν τελευταῖο μῆνα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τὸν Αὔγουστο. Τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν ἡμέρα εὔχεται καὶ προσεύχεται, παρακαλεῖ καὶ δέεται: «Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε». Εὐλόγησε Κύριε τὴ ζωή μας, τοὺς κόπους, τοὺς μόχθους καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλων τῶν παιδιῶν Σου. Κύριε, χάρισε τὴ θεία Σου εὐλογία σὲ ὁλόκληρη τὴν δοκιμαζόμενη δημιουργία καὶ «τὸν κόσμον Σου ἅπαντα».

Ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ καλὴ εὐκαιρία γιὰ ἕνα πνευματικὸ ξεκίνημα ὅλων μας. Ἡ συμμετοχή μας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ προσφορὰ πολύτιμη στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ περιβάλλον μας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκκλησία, μᾶς καλεῖ, μικροὺς καὶ μεγάλους, μέσα στοὺς κόλπους Της νὰ διέλθουμε τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά. Εἴθε νά ἀνταποκριθοῦμε στό καλεσμά Της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς ἐπιθυμοῦμε καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, νὰ ἀπευθύνουμε θερμὴ πρόσκληση καὶ πατρικὴ παράκληση πρὸς ὅλους καὶ ἰδιαίτερα πρὸς ὅσους προσέρχονται γιὰ ἱερὰ Ἐξομολόγηση στὸν ἅγιο Ἰωάννη. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ἡ πνευματικὴ συνεργασία πνευματικοῦ καὶ ἐξομολογουμένου, πρᾶγμα πού ὁ καθένας προσωπικὰ καὶ ἐλεύθερα ἐπιλέγει, εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας σχέση ἱερή. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἀπὸ κοινοῦ συμφωνοῦν νὰ συνεργάζονται, καὶ νὰ τηροῦν τὶς ὑποχρεώσεις τῆς πνευματικῆς πατρότητος. Ὁ πνευματικὸς καλεῖται νὰ δέχεται τὸν προσερχόμενο, νὰ ἐπιτελεῖ μὲ Ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὶς ὑποχρεώσεις του πρὸς αὐτόν, νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν ἀγῶνα του καὶ μὲ κάθε τρόπο νὰ στηρίζει τὴν πνευματική του προσπάθεια.

Ἔχει, ὅμως, καὶ ὁ ἐξομολογούμενος τὶς δικές του πνευματικὲς ὑποχρεώσεις. Πρέπει νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ τηρεῖ τὸ ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ του ὁρισθὲν προσωπικὸ πνευματικὸ πρόγραμμα, νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὴν πνευματική του πορεία, νὰ ἐξασφαλίζεται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κοινὴ συνεργασία ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῆς κάθε ψυχῆς.

Πῶς, ὅμως, μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα αὐτὰ ὅταν ξεχνιόμαστε, ἀπομακρυνόμαστε, καὶ κυριολεκτικὰ χανόμαστε μέσα στὴν καθημερινότητά μας;

Νὰ γιατί τὴν Κυριακὴ 26 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7μμ σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους καὶ ὅλες γιὰ νὰ ἐπανασυνδεθοῦμε καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ δοῦμε καὶ νὰ ἐξετάσουμε πῶς μποροῦμε νὰ ἀναβαθμίσουμε τὴ σχέση μας μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ συνεργασία μας μὲ τὸν πνευματικό μας.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι συμμερίζεσθε τὴν ἱερὴ ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θὰ ἀνταποκριθῆτε πρόθυμα στὸ καλεσμά της. Τὰ μικρὰ παιδιὰ θὰ ἀπασχοληθοῦν στὸν παιδότοπό μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάξεως.


ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

-Καθημερινά ὁ Ὄρθρος 7:30πμ καὶ ὁ Ἑσπερινός στὶς 7μμ.

-Κάθε Κυριακή ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30- 10:30πμ.

-Τὴν Κυριακὴ ἡ Θεία Κοινωνία γίνεται στὶς 10πμ.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τετάρτη 1/9 Ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τοῦ ἁγίου Συμεών καὶ τῶν 40 ἁγ. μαρτύρων παρθένων γυναικῶν καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Κυριακή 5/9 Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ, γονέων τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τετάρτη 8/9 Ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 15/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 17/9 ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης. Δευτέρα 20/9 τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. Τετάρτη 22/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 23/9 ἡ σύλληψις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τετάρτη 29/9 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.


ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὸν Ἑσπερινό, μεταφέρεται ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου στὸ μέσον τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ. Ἀναμένουμε καὶ τὰ δικά σας βασιλικά καὶ ἄνθη γιὰ τὸν στολισμό του.

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ὕψωση τοῦ Τίμιου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτὴ αὐτή «ἴσα φέρει τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ» (νηστεία). Τὸ ἀπόγευμα 7μμ μετά τὸν ἑσπερινό, θὰ ψαλλοῦν στὸν ἱερό μας Ναό οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Τίμιου Σταυροῦ.


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τὴν Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, καὶ περί ὥραν 8:30 - 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας Ναό ἱερά Ἀγρυπνία.

Κάθε Δευτέρα καὶ κάθε Πέμπτη μετὰ τὸν ἑσπερινὸ ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση ἀπὸ τὸν π. Δημήτριο Γαλάνη(6971897040) καὶ ἀπὸ τὸν π. Δημήτριο Θεοδώρου(6945750755) ἀντίστοιχα, κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως.

Στίς 30 Σεπτεμβρίου θὰ τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμός γιὰ τὸν καινούργιο μῆνα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ἀπὸ τὸ μήνα Σεπτέμβριο, σὺν Θεῷ, ἀρχίζουν οἱ ἀκόλουθες ἑβδομαδιαῖες κατηχητικὲς συναντήσεις:

Τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου μαζὶ μὲ τὸν ἑσπερινό, ἡ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Τὴν Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου ὥρα 9μμ τό ἀπόδειπνο καὶ διάλογος μὲ φοιτητὲς καὶ νέους.

Τὴν Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου ὥρα 7μμ ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἀποδείπνου, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.

Τὴν Κυριακὴ 26 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7μμ θὰ τελεσθεῖ ὁ ἁγιασμὸς γιὰ τὴ νέα κατηχητικὴ χρονιά. Σᾶς ἀναμένουμε ὅλους γιὰ τὸ ξεκίνημα τῶν κατηχητικῶν συναντήσεῶν μας.


ΕΚΚΛΗΣΗ

Στό πλαίσιο τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ ἱεροῦ μας ναοῦ προχωροῦμε στήν λιθόστρωση τοῦ αὐλείου χώρου, ἕνα ἔργο πού ἀναμέναμε ἀρκετό καιρό. Τό ἔργο ἔχει ξεκινήσει καί χρειάζεται στήριξη. Σᾶς καλοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε οἰκονομικά τήν προσπάθεια αὐτή πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους καθώς πρόκειται γιά τό κοινό μας σπίτι, τόν ἱερό μας ναό.


ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

Παρασκευή 27η Αυγούστου
Ώρα 7.30μμ Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία.

Σάββατο 28η Αυγούστου
Ώρα 7.30μμ Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος.

Κυριακή 29η Αυγούστου
Ώρα 7πμ Πανηγυρικός Όρθρος και Θεία Λειτουργία της εορτής.
Ώρα 7μμ Μεθέορτος Εσπερινός, Παράκληση του Τιμίου Προδρόμου και προσκύνηση Ιερών Λειψάνων.

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου 2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ

Τὸ πρόγραμμα τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καὶ προσωπικὴ πρόσκληση τοῦ ἱεροῦ μας Ναοῦ πρὸς ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς. Πρόσκληση καὶ κάλεσμα ἀγάπης, ἀφ᾿ ἑνὸς ὅλοι μας νὰ χαροῦμε τὸ δεκαπενταύγουστο, «τὸ πάσχα τῆς Παναγίας μας» καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ συνεορτάσουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Λοιπόν, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς προσκαλοῦμε, ὥστε ὅλοι μας νὰ λάβουμε πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τὴν προστασίαν τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Πορταΐτισσας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

1. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τήν Παρασκευή 27 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:30μμ - 12:30πμ θὰ τελεσθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Πολιούχου μας. Θὰ τελεσθεῖ καί τὸ μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου.

2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ: Τό Σάββατο 28 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:30μμ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινὸς μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

3. ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ: Τό Κυριακή 29 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:00πμ. ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ 8:30πμ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καὶ προσφορά κολλύβων τοῦ Ἁγίου.

4. 7:00μμ : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Προσκαλοῦμε τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς στὶς ἑορτὲς τοῦ Πολυούχου μας. Ἡ μετάβαση στὸ ναὸ γίνεται μὲ τὰ ἀστικὰ λεωφορεῖα 6 καὶ 7.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΣ: Τὴν Πέμπτη 19 Αὐγούστου καὶ ὧρες 10.30πμ – 1μμ καὶ 6 – 7μμ θὰ προσφερθεῖ τὸ δέμα ἀπόρων τοῦ Αὐγούστου. Παρακαλοῦνται οἱ δικαιοῦχοι νὰ τὸ παραλάβουν.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κυριακή 1/8 ἡ πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τετάρτη 4/8 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 6/8 τῆς Θ. Μεταμορφώσεως. Σάββατο 7/8 Θεία Λειτουργία. Τετάρτη 11/8 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 14/8 Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Κυριακή 15/8 Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 18/8 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 23/8 Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 25/8 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/8 τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Στὸν ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς θὰ εὐλογηθοῦν καὶ οἱ φανουρόπιτες. Δευτέρα 30/8 τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τρίτη 31/8 Κατάθεση τῆς ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θεία Λειτουργία: Ἀπὸ 1ης Αυγούστου, σχεδόν κάθε πρωΐ 7-9 στὸν Ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία, ὅπως προβλέπει τὸ πρόγραμμα.

Ἱερά Ἀγρυπνία: Στίς 14/8 καί ὥρα 9:30μμ μέ 12:30πμ θά τελεσθεῖ ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Παρακλήσεις: Καθ᾿ ὅλον τὸ Δεκαπενταύγουστο τὸ ἀπόγευμα 7-8:15μμ καί ἕως τίς 23 Αὐγούστου, μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό θὰ τελοῦνται καὶ οἱ παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας. Παρακαλοῦμε, παραλάβετε ἀπό τὸ παγκάρι τὰ δίπτυχα γιὰ τὰ ὀνόματα ”Ζώντων & Κεκοιμημένων„ νὰ γράψετε αὐτούς ποὺ ἐπιθυμεῖτε, νὰ τὰ παραδώσετε στοὺς ἱερεῖς, ὥστε νὰ μνημονεύονται πρωΐ στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα στὴν παράκληση, καθ᾿ ὅλον τὸν Δεκαπενταύγουστο.

Νηστεία : Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι καθημερινά χωρίς λάδι, ἐκτός Σαββατοκύριακα. Τῆς Θείας Μεταμορφώσεως ἔχουμε κατάλυση ἰχθύος.

Ι. Ἐξομολόγηση : Καθ᾿ ὅλη τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου οἱ πνευματικοί θὰ δέχονται γιὰ Ἱερά Ἐξομολόγηση καθημερινά, μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση. Θερμά παρακαλοῦμε τοὺς Χριστιανούς μας νὰ νηστεύσουμε τὸ κατὰ δύναμη, νὰ ἐκκλησιαστοῦμε καὶ ἰδιαίτερα νὰ προσέλθουμε στήν Ἱερά Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Αὐτόν τὸν ἀγῶνα τὸν χαίρεται καὶ τὸν εὐλογεῖ ἡ Παναγία μας.

Μετά τὸν Δεκαπενταύγουστο ἡ ἐξομολόγηση τελεῖται ὥς ἑξῆς:

Κάθε Δευτέρα μετά τὸν ἐσπερινό ἐξομολογεῖ ὁ π. Δημήτριος Γαλάνης(6971897040) καὶ κάθε Πέμπτη μετά τὸν ἐσπερινό ὁ π. Δημήτριος Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Τήν Πέμπτη 5 Αυγούστου καὶ ὥρα 6:30μμ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καὶ τὴν Παρασκευή 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν στοὺς Χριστιανούς μας τὰ καθιερωμένα σταφύλια. Περιμένουμε καὶ τὰ δικά σας σταφύλια.


ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἐλᾶτε ὅλοι ἐγκάρδια νὰ κατεβοῦμε στὸν τάφο μαζὶ μ᾽ αὐτὴν ποὺ τὸν κατεβαίνει. Ἂς σταθοῦμε γύρω γύρω στὴν πανίερη κλίνη της καὶ μελωδικὰ νὰ ψάλουμε ὕμνους ἱερούς: «Χαῖρε χαριτωμένη, ὁ Κύριος μαζί σου»! Χαῖρε σύ, ἡ προορισμένη Μάνα τοῦ Θεοῦ. Χαῖρε σὺ ποὺ ἤσουνα διαλεγμένη προαιώνια στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ· χαῖρε τὸ θειότερο τῆς γῆς βλαστάρι, κατοικία τοῦ θείου πυρός, τὸ ἱερώτατο ἀριστούργημα τοῦ παναγίου Πνεύματος, πηγὴ τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ, παράδεισε τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἔμψυχο κλῆμα τοῦ θείου σταφυλιοῦ, ποὺ πηγάζεις νέκταρ καὶ ἀμβροσία, ποτάμι κατάμεστο ἀπὸ τ᾽ ἀρώματα τοῦ Πνεύματος, χωράφι μὲ τὸ θεῖο στάχυ, ρόδο τόσο φωτεινό, ἀπὸ τὸ παρθένεμα, ποὺ ἀναδίνεις πνοὴ μὲ τὴν εὐωδιὰ τῆς χάρης, κρίνο βασιλικοῦ φορέματος, ἀμνάδα ποὺ γέννησες τὸν ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ, κεῖνον ποὺ στὶς πλάτες του σήκωσε τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἐργαστήρι τῆς σωτηρίας μας, σὺ ἀνώτερη κι ἀπ᾽ τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις, δούλα καὶ Μάνα Θεοῦ.

Ἐλᾶτε νὰ περιτριγυρίσουμε τὸν ἀμόλευτο τάφο καὶ ν᾽ ἀντλήσουμε θεία χάρη. Ἐλᾶτε μὲ τὶς ἀγκαλιὲς τῆς ψυχῆς νὰ κρατήσουμε τὸ ἀειπάρθενο σῶμα κι ἔτσι βαστώντας το νὰ μποῦμε μαζί του μέσα στὸ μνῆμα καὶ νὰ νεκρωθοῦμε μαζί του, βγάζοντας πάνωθέ μας τὰ πάθη καὶ ζώντας μαζὶ μὲ τὴν Παναγιά, ζωὴ εἰρηνικὴ κι ὁλοκάθαρη. Ἂς ἀκούσουμε, λοιπόν, τοὺς θείους ὕμνους, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τ᾽ ἀγγελικὰ χείλη. Ἂς μποῦμε νὰ προσκυνήσουμε καὶ ἂς μάθουμε τὰ παράξενα μυστήρια: πῶς, δηλαδή, τὸ σῶμα της σηκώθηκε, πῶς ὑψώθηκε, πῶς ἀναλήφτηκε στοὺς οὐρανοὺς καὶ παρευρίσκεται κοντὰ στὸ Υἱό της πάνω ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἀγγελικὲς τάξεις. Γιατί, στ᾽ ἀλήθεια, τίποτα δὲν χωρίζει τὴ Μάνα ἀπὸ τὸ Γιό.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καί παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.


ΚΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ