Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου 2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ

Τὸ πρόγραμμα τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καὶ προσωπικὴ πρόσκληση τοῦ ἱεροῦ μας Ναοῦ πρὸς ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς. Πρόσκληση καὶ κάλεσμα ἀγάπης, ἀφ᾿ ἑνὸς ὅλοι μας νὰ χαροῦμε τὸ δεκαπενταύγουστο, «τὸ πάσχα τῆς Παναγίας μας» καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ συνεορτάσουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Λοιπόν, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς προσκαλοῦμε, ὥστε ὅλοι μας νὰ λάβουμε πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τὴν προστασίαν τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Πορταΐτισσας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

1. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τήν Παρασκευή 27 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:30μμ - 12:30πμ θὰ τελεσθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Πολιούχου μας. Θὰ τελεσθεῖ καί τὸ μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου.

2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ: Τό Σάββατο 28 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:30μμ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινὸς μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

3. ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ: Τό Κυριακή 29 Αὐγούστου καὶ ὥρα 7:00πμ. ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ 8:30πμ πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καὶ προσφορά κολλύβων τοῦ Ἁγίου.

4. 7:00μμ : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Προσκαλοῦμε τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς στὶς ἑορτὲς τοῦ Πολυούχου μας. Ἡ μετάβαση στὸ ναὸ γίνεται μὲ τὰ ἀστικὰ λεωφορεῖα 6 καὶ 7.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΣ: Τὴν Πέμπτη 19 Αὐγούστου καὶ ὧρες 10.30πμ – 1μμ καὶ 6 – 7μμ θὰ προσφερθεῖ τὸ δέμα ἀπόρων τοῦ Αὐγούστου. Παρακαλοῦνται οἱ δικαιοῦχοι νὰ τὸ παραλάβουν.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κυριακή 1/8 ἡ πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τετάρτη 4/8 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 6/8 τῆς Θ. Μεταμορφώσεως. Σάββατο 7/8 Θεία Λειτουργία. Τετάρτη 11/8 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 14/8 Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Κυριακή 15/8 Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 18/8 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 23/8 Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τετάρτη 25/8 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/8 τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Στὸν ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς θὰ εὐλογηθοῦν καὶ οἱ φανουρόπιτες. Δευτέρα 30/8 τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου. Τρίτη 31/8 Κατάθεση τῆς ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θεία Λειτουργία: Ἀπὸ 1ης Αυγούστου, σχεδόν κάθε πρωΐ 7-9 στὸν Ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία, ὅπως προβλέπει τὸ πρόγραμμα.

Ἱερά Ἀγρυπνία: Στίς 14/8 καί ὥρα 9:30μμ μέ 12:30πμ θά τελεσθεῖ ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Παρακλήσεις: Καθ᾿ ὅλον τὸ Δεκαπενταύγουστο τὸ ἀπόγευμα 7-8:15μμ καί ἕως τίς 23 Αὐγούστου, μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό θὰ τελοῦνται καὶ οἱ παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας. Παρακαλοῦμε, παραλάβετε ἀπό τὸ παγκάρι τὰ δίπτυχα γιὰ τὰ ὀνόματα ”Ζώντων & Κεκοιμημένων„ νὰ γράψετε αὐτούς ποὺ ἐπιθυμεῖτε, νὰ τὰ παραδώσετε στοὺς ἱερεῖς, ὥστε νὰ μνημονεύονται πρωΐ στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα στὴν παράκληση, καθ᾿ ὅλον τὸν Δεκαπενταύγουστο.

Νηστεία : Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι καθημερινά χωρίς λάδι, ἐκτός Σαββατοκύριακα. Τῆς Θείας Μεταμορφώσεως ἔχουμε κατάλυση ἰχθύος.

Ι. Ἐξομολόγηση : Καθ᾿ ὅλη τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου οἱ πνευματικοί θὰ δέχονται γιὰ Ἱερά Ἐξομολόγηση καθημερινά, μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση. Θερμά παρακαλοῦμε τοὺς Χριστιανούς μας νὰ νηστεύσουμε τὸ κατὰ δύναμη, νὰ ἐκκλησιαστοῦμε καὶ ἰδιαίτερα νὰ προσέλθουμε στήν Ἱερά Ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Αὐτόν τὸν ἀγῶνα τὸν χαίρεται καὶ τὸν εὐλογεῖ ἡ Παναγία μας.

Μετά τὸν Δεκαπενταύγουστο ἡ ἐξομολόγηση τελεῖται ὥς ἑξῆς:

Κάθε Δευτέρα μετά τὸν ἐσπερινό ἐξομολογεῖ ὁ π. Δημήτριος Γαλάνης(6971897040) καὶ κάθε Πέμπτη μετά τὸν ἐσπερινό ὁ π. Δημήτριος Θεοδώρου(6945750755) κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννόησης.


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Τήν Πέμπτη 5 Αυγούστου καὶ ὥρα 6:30μμ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καὶ τὴν Παρασκευή 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθοῦν καὶ θὰ προσφερθοῦν στοὺς Χριστιανούς μας τὰ καθιερωμένα σταφύλια. Περιμένουμε καὶ τὰ δικά σας σταφύλια.


ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἐλᾶτε ὅλοι ἐγκάρδια νὰ κατεβοῦμε στὸν τάφο μαζὶ μ᾽ αὐτὴν ποὺ τὸν κατεβαίνει. Ἂς σταθοῦμε γύρω γύρω στὴν πανίερη κλίνη της καὶ μελωδικὰ νὰ ψάλουμε ὕμνους ἱερούς: «Χαῖρε χαριτωμένη, ὁ Κύριος μαζί σου»! Χαῖρε σύ, ἡ προορισμένη Μάνα τοῦ Θεοῦ. Χαῖρε σὺ ποὺ ἤσουνα διαλεγμένη προαιώνια στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ· χαῖρε τὸ θειότερο τῆς γῆς βλαστάρι, κατοικία τοῦ θείου πυρός, τὸ ἱερώτατο ἀριστούργημα τοῦ παναγίου Πνεύματος, πηγὴ τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ, παράδεισε τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἔμψυχο κλῆμα τοῦ θείου σταφυλιοῦ, ποὺ πηγάζεις νέκταρ καὶ ἀμβροσία, ποτάμι κατάμεστο ἀπὸ τ᾽ ἀρώματα τοῦ Πνεύματος, χωράφι μὲ τὸ θεῖο στάχυ, ρόδο τόσο φωτεινό, ἀπὸ τὸ παρθένεμα, ποὺ ἀναδίνεις πνοὴ μὲ τὴν εὐωδιὰ τῆς χάρης, κρίνο βασιλικοῦ φορέματος, ἀμνάδα ποὺ γέννησες τὸν ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ, κεῖνον ποὺ στὶς πλάτες του σήκωσε τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἐργαστήρι τῆς σωτηρίας μας, σὺ ἀνώτερη κι ἀπ᾽ τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις, δούλα καὶ Μάνα Θεοῦ.

Ἐλᾶτε νὰ περιτριγυρίσουμε τὸν ἀμόλευτο τάφο καὶ ν᾽ ἀντλήσουμε θεία χάρη. Ἐλᾶτε μὲ τὶς ἀγκαλιὲς τῆς ψυχῆς νὰ κρατήσουμε τὸ ἀειπάρθενο σῶμα κι ἔτσι βαστώντας το νὰ μποῦμε μαζί του μέσα στὸ μνῆμα καὶ νὰ νεκρωθοῦμε μαζί του, βγάζοντας πάνωθέ μας τὰ πάθη καὶ ζώντας μαζὶ μὲ τὴν Παναγιά, ζωὴ εἰρηνικὴ κι ὁλοκάθαρη. Ἂς ἀκούσουμε, λοιπόν, τοὺς θείους ὕμνους, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τ᾽ ἀγγελικὰ χείλη. Ἂς μποῦμε νὰ προσκυνήσουμε καὶ ἂς μάθουμε τὰ παράξενα μυστήρια: πῶς, δηλαδή, τὸ σῶμα της σηκώθηκε, πῶς ὑψώθηκε, πῶς ἀναλήφτηκε στοὺς οὐρανοὺς καὶ παρευρίσκεται κοντὰ στὸ Υἱό της πάνω ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἀγγελικὲς τάξεις. Γιατί, στ᾽ ἀλήθεια, τίποτα δὲν χωρίζει τὴ Μάνα ἀπὸ τὸ Γιό.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καί παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.


ΚΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ