Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Μηνός Ιουνίου - Ιουλίου 2017ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριὰ  τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ IOYNIOY - ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
            Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας:
«Πεντηκοστὴν ἐορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν,...».
Ἡ ἐπαγγελία αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε στοὺς Μαθητάς πενῆντα ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὸ Πάσχα καὶ δέκα ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του στοὺς οὐρανούς. Ἔτσι, στὴν Ἐκκλησία ἑορτάζουμε τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν ὁποία τιμοῦμε τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα πανηγυρίζουμε καὶ δοξολογοῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ ἑορτή, λοιπόν, τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ τελευταία ἑορτὴ τῆς Θείας Οἰκονομίας, γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν προηγούμενη κατάσταση, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνέλθει σὲ ὑψηλότερο σημεῖο, ἐκεῖ ὅπου ἔπρεπε νὰ φθάσει ὁ Ἀδάμ, ἀλλὰ ἀπέτυχε.
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρικὰ θὰ ψάλλει τό:
«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,... ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας...».
Οἱ ἅγιοι Πατέρες θὰ τονίσουν ὅτι, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση καὶ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐν τούτοις κάθε ἄνθρωπος μετέχει τῶν ἐνεργειῶν Του κατ’ ἀναλογία, καὶ μάλιστα ἀνάλογα μὲ τὴν δεκτικότητά του. Πρέπει κανεὶς νὰ ἔχει δεκτικὸ ὄργανο γιὰ νὰ λάβει τὰ πολυποίκιλα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Εἶναι βαθειὰ θεολογικὴ ἡ πατερικὴ ἄποψη ὅτι, μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα λάβαμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μέσα στὴν καρδιὰ καὶ γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως, μὲ τὰ πάθη καλύψαμε αὐτὴν τὴν Χάρη, ἡ ὁποία δὲν χάνεται τελείως, ἀλλὰ καλύπτεται ἀπὸ αὐτά. Πρέπει ὅμως, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ βγάλουμε τὴ στάχτη τῶν παθῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ βάλουμε ὡς ξύλα τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν. Ἀλλά, γιὰ νὰ ἀνάψουν τὰ ξύλα ἀπὸ τὴν σπίθα τῆς Θείας Χάριτος πρέπει νὰ φυσήσουμε δυνατὰ μὲ τὴν προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ ἐλέησον μέ», μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ νοός μας στὴν καρδιά. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ ὀνομάζεται «νοερὰ καὶ ἁγία προσευχή».
Εἴθε τὰ πλούσια καὶ σωτήρια μηνύματα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς νὰ διδάξουν καὶ νὰ ἐμπνεύσουν ὅλους μας.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
·   Τὴν Τετάρτη 14/6 τὸ πρωΐ 10-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ„ προσφορά ἀγάπης, πρὸς τοὺς ἀπόρους καί ἀνέργους ἐνορίτας μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ τὸ παραλάβουν.
·   Τὴν Παρασκευή 2 Ἰουνίου μαζί μὲ τὸν ἑσπερινό 7μμ. θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα τοῦ Ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς.
·   Τὸ Σάββατο 3 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-8:30πμ. μαζί μὲ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ τελέσουμε καὶ τὰ ἱερὰ μνημόσυνα. Παρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ ἑτοιμάσουμε τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφοὺς μας.
·   Τὸ Σάββατο 3 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00μμ. ὁ ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς.
·   Τὴν Κυριακή 4 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀμέσως ὁ μέγας ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.
·   Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουμε κατάλυση εἰς πάντα. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀρχίζει τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου καὶ ὁλοκληρώνεται τὴν Τετάρτη 28 Ἰουνίου.
·   Κάθε Πέμπτη καὶ ὥρα 7μμ. στὸν ἱερό μας Ναό ἡ ἱερά ἐξομολόγηση. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλέφωνο 6945750755.
·   Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς στὶς 30 Ἰουνίου καὶ στὶς 31 Ἰουλίου ὥρα 7μμ μετὰ τὸν ἑσπερινὸ.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Δευτέρα 5/6 τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τετάρτη 7/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας Κυριακή 11/6 τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ. Τετάρτη 14/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 21/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τετάρτη 28/6 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 29/6 Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων. Παρασκευή 30/6 Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων.
Τὴν Κυριακὴ 2 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ θὰ γίνει ἡ τελευταία καὶ ἑορταστικὴ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια.

ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
            Τὴν Παρασκευὴ 23 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:30μμ μέ 12:30 τά μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ στὸν ἱερό μας ναὸ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ πολιούχου μας.
Τὴν Παρασκευὴ 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:30μμ μὲ 12:30 τὰ μεσάνυχτα θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατὰ τὸ μῆνα Ἰούλιο καὶ Αὔγουστο διακόπτονται ὅλες οἱ κατηχητικὲς συναντήσεις τῆς ἐνορίας μας.

Σάββατο 1/7 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Τετάρτη 5/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 8/7 τοῦ ἁγίου Προκοπίου. Τρίτη 11/7 τῆς Ἁγίας Εὐφημίας. Τετάρτη 12/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 17/7 τῆς ἁγίας Μαρίνης. Τετάρτη 19/7 Θεία Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 20/7 τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ. Τρίτη 25/7 κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης. Πέμπτη 27/7 τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Παρασκευή 28/7 Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
            Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, ἀπό τήν Δευτέρα 26 Ἰουνίου ἕως τήν Πέμπτη 29 Ἰουνίου ὁργανώνει προσκύνημα στὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχαρης Τῆνο καὶ στὴν Σύρο. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου τηλ. 2310436556.


«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι».


ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ