Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Μηνός Ιανουαρίου 2022

 ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει

καί σβήνει καί χάνεται ὁ παλιός.

Μαζί του νά σβηστοῦν κι ὅλοι οἱ πόνοι,

τό δάκρυ μας, ἡ λύπη, ὁ στεναγμός.

Ἕνας νέος χρόνος ἔφθασε. Τήν στιγμή πού ὁ παλιός παραδίδει τήν σκυτάλη στόν νέο συνειδητοποιοῦμε ὅτι μᾶς δίδεται μιά νέα παράταση ζωῆς. Γιά τούς περισσότερους παράταση ἑνός χρόνου, γιά τούς λίγους, ἴσως, λιγότερο.

Συνήθως, καλωσορίζουμε μέ πανηγυρισμούς τήν εἴσοδό μας στό νέο ἔτος, ἴσως, καλύτερα, θά ἔπρεπε νά κάνουμε ἕναν ἀπολογισμό γιά τό πῶς χρησιμοποιήσαμε τόν χρόνο πού μᾶς πέρασε.

Νά χαροῦμε ἄν κάναμε καλή χρήση τοῦ χρόνου μας. Νά λυπηθοῦμε καί νά προβληματισθομε, ἄν τόν σπαταλήσαμε ἄσκοπα. Τέλος, νά πάρουμε κάποιες ἀποφάσεις γιά τό νέο ἔτος 2022.

Ὁ κοσμικός ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφός μας, ἔχει τήν δική του ἄποψη καί συμπεριφορά γιά τό πῶς θά διέλθει τήν νέα χρονιά. Μέσα, ὅμως, στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ χρόνος μεταφέρεται σέ “καιρό”, σέ καιρό μετανοίας καί σωτηρίας. Ἡ σωτηρία δέν εἶναι μιά παγιωμένη κατάσταση. Κερδίζεται καί χάνεται κάθε στιγμή. Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι μόνιμο κτῆμα μας. Μπορεῖ νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό ἐμᾶς, ἄν δέν προσέξουμε. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συνιστᾶ: “Προσέχετε καλά πς ζεῖτε· μή ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι, ἀλλά ὡς συνετοί. Νά χρησιμοποιεῖτε σωστά τόν χρόνο σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρούς καιρούς. Γι’ αὐτό μήν εἶστε ἄφρονες, ἀλλά νά ἀντιλαμβάνεσθε τί θέλει ὁ Κύριος ἀπό σᾶς” (Εφεσ. 5, 15-17).

Σύνθημά μας, λοιπόν, καί προτεραιότητά μας ἡ σωστή ἐπένδυση τοῦ “κεφαλαίου” χρόνος. Ἄν κάνουμε κάθε στιγμή τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐπενδύουμε γιά τήν σωτηρία μας σωστά τό κεφάλαιο χρόνος. Αὐτό πού μᾶς ἐμπιστεύεται καί φέτος πάλι ὁ Θεός. Ἔτσι, τά κέρδη πού θά ἀποκομίσουμε δέν θά εἶναι μόνον ὑλικά καί πρόσκαιρα ἀλλά πνευματικά καί αἰώνια.

Χριστέ μεγαλοδύναμε Θεέ μaς

Χριστέ γεμᾶτε ἀγάπη καί στοργή

χαρούμενο τό χρόνο χάρισέ μaς

καί δῶσε τήν εἰρήνη σου(καί ὑγεία) στή γῆ.


Καλή δύναμη σέ ὅλους καί εὐλογημένη παρά Κυρί ἡ νέα χρονιά.


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022

Τό Σάββατο 1 Ἰανουαρίου ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καὶ ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος 7:30πμ, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 9:00-10:30πμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ εὐλογηθεῖ καὶ θὰ προσφερθεῖ ἡ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ σέ ὅλο τὸ Ἐκκλησίασμα.


ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Τήν Τρίτη 4 Ἰανουαρίου ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ θὰ τελεσθεῖ ὁ ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία μὲ ἀρτοκλασία. Θὰ εὐλογηθοῦν καὶ τὰ κόλλυβα τοῦ Ὁσίου. Μέρος τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου, ποὺ φυλλάσσεται στὸν ἱερό μας ναὸ, θὰ προσκυνήσουμε ὅλοι, γιὰ νὰ λάβουμε πλούσια τὴν Χάρη Του.


ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Τήν Τρίτη 4 Ἰανουαρίου καί ὥρα 5μμ θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος καί οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων.

Τήν Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7.30-9.30πμ θὰ τελεσθεῖ ὁ ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῆς Παραμονῆς.

Τήν Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου και ὥρα 9-12πμ τό βράδυ θά τελεσθεῖ ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῶν Φώτων.

Τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου καί ὥρα 7-10:45 θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων.

Τήν Παρασκευή 7 Ἰανουαρίου ἡ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ πολιούχου μας. Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία 7:30-10:30πμ.


ΦΩΤΙΣΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Κατὰ τὸ τετραήμερο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή καί Σάββατο 5η, 6η, 7η καί 8η Ἰανουαρίου οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας μας θὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς κατοικίες τῶν Χριστιανῶν μας γιὰ τὸ φώτισμα τῶν Θεοφανείων. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίσκεψη τῶν ἱερέων πρέπει νὰ συμπληρώσουν τὸ σχετικὸ ἔντυπο ποὺ διατίθεται ἀπὸ τὸ παγκάρι. Οἱ πατέρες εἶναι, κατά τό δυνατόν, θωρακισμένοι κατά τῆς πανδημίας καί θά τελοῦν καθημερινά αὐτοδιαγνωστικό ἔλεγχο.


ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τετάρτη 12/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Δευτέρα 17/1 τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ Μεγάλου. Τρίτη 18/1 τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Τετάρτη 19/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 20/1 τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου. Παρασκευή 21/1 τοῦ ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τρίτη 25/1 τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 26/1 Θεία Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Πέμπτη 27/1 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Παρασκευή 28/1 τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Κυριακή 30/1 τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


KΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οἱ κατηχητικές συναντήσεις ξεκινοῦν ἀπό Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου.

  • Κάθε Τρίτη 5μμ μετά τόν Ἑσπερινό, ἱερὰ Παράκληση τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

  • Κάθε Τρίτη 9μμ τὸ Ἀπόδειπνο καί διάλογος μέ φοιτητές καί νέους.

  • Κάθε Τετάρτη 6:30μμ ὁ Ἑσπερινός, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ ἡ ἑσπερινή ὁμιλία.

  • Κάθε Σάββατο 3μμ κατηχητική συνάντηση μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες Α‘ καί Β’ γυμνασίου. Στίς 4μμ κατηχητικὴ συνάντηση μέ τούς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες νηπιαγωγείου καί δημοτικοῦ καί Γ’ Γυμνασίου καί Λυκείου. Τὴν ἴδια ὥρα γίνεται συνάντηση μὲ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν.

  • Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6μμ θὰ γίνει ἡ συνάντηση μὲ τοὺς Νέους καὶ τὰ Ζευγάρια. Σᾶς περιμένουμε ὅλους καὶ ὅλες στὴν πρώτη συνάντηση τῆς νέας μας χρονιᾶς.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου θά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία, 7.30-10.30πμ. Ὅλες τίς ὑπόλοιπες Κυριακές τοῦ Ἰανουαρίου θά τελοῦνται δύο Θείες Λειτουργίες:

  • Α’ Θεία Λειτουργία 6.30-9.30πμ

  • Β’ Θεία Λειτουργία 10-11.15πμ

Τήν Παρασκευή 21 Ἰανουαρίου καί ὥρα 8.30-12.30πμ θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.


ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί.

Αἰσθανόμεθα εἰλικρινὰ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἐνορίας μας, τοὺς φίλους τοῦ Ἁϊ Γιάννη καὶ τοὺς καλοὺς συνεργάτες μας, γιὰ τὴ συμμετοχὴ ὅλων στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κάθε εἴδους βοήθεια, συνδρομὴ καὶ προσφορὰ στὸ ἐνοριακὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο μας. Μέ τήν κάθε εἴδους προσφορά σας, ἡ ἐνορία μας, κατά τό δυνατόν, ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων ἀδελφῶν μας.


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».


ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2022