Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Γίνετε Συνδρομητές


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ
ΝΕ­ΑΣ ΚΡΗ­ΝΗΣ & ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΡΙ­ΑΣ
Ι. Ν. ΑΓ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΠΡΟ­ΔΡΟ­ΜΟΥ
Ν. ΚΡΗ­ΝΗΣ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοὶ

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια καὶ ἡ δυστυχία πολλῶν συνανθρώπων μας, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀφήσουν ἀδιάφορους καὶ ἀσυγκίνητους. Ἄλλωστε στοιχεῖο αὐθεντικὸ καὶ δεῖγμα καθοριστικό τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειας τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, τὸ στοργικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ πολιτισμένη ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν πλησίον καὶ δὴ τὸν πάσχοντα καὶ πτωχὸν ἀδελφόν μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ πνευματικὴ τροφὸς καὶ στοργικὴ μητέρα ὅλων μας, σ’αὐτὸ μᾶς προτρέπει καὶ ἡ ἴδια ἔχει τὴ διάθεση νὰ δώσει δυναμικό τό παρὸν καὶ στὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ νὰ ἀνταποκριθεῖ σ’ αὐτὴ τὴν κρίση.
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ τί κάνει ἡ ἐνορία μας πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μὲ τοὺς καλοὺς συνεργάτες μας γίνονται φιλότιμες προσπάθειες ἀνακούφισης τῶν πτωχῶν καὶ ἀπόρων ἐνοριτῶν μας. Ὀργανώνονται καὶ προσφέρονται, πάνω ἀπὸ ἑκατὸ δέματα, σὲ ἀποδεδειγμένα ἄπορες οἰκογένειες τὰ Χριστούγεννα, τὶς Ἀπόκριες καὶ τὸ Πάσχα. Βοηθήματα δίδονται καὶ καθημερινὰ σχεδὸν μεμονωμένες ἄπορες οἰκογένεις προσέρχονται καὶ παραλαμβάνουν βοήθεια ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ παντοπωλεῖο τῆς ἐνορίας μας πού ἔχουμε ὀργανώσει. Θέλουμε νὰ αὐξήσουμε αὐτὲς τὶς προσφορὲς καὶ νὰ ὀργανωθοῦν ὄχι τρεῖς ἀλλὰ περισσότερες εὐκαιρίες προσφορᾶς δεμάτων. Δημιουργήσαμε κατάλληλους χώρους, ὥστε ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, νὰ λειτουργήσει καὶ ἐνοριακὸ συσσίτιο ἀπόρων. Ὅλα αὐτὰ ἀδελφοί μου γίνονται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου, τὴ στήριξη καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια τῶν χριστιανῶν μας, γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο τούς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς, ἀλλὰ καὶ καθημερινὰ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν Θεία εὐλογία αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.
Προκειμένου νὰ ἐνισχύσουμε ἔτι περισσότερο τό φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας χρειαζόμεθα συνδρομητᾶς πού θὰ προσφέρουν τὸν ὀβολὸν τους κάθε μῆνα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ φτωχῶν τῆς ἐνορίας μας.
Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν, στὴ Φιλόπτωχη Ἀδελφότητα τῆς ἐνορίας μας νὰ δηλώσετε τὴν ἐπιθυμία σας νὰ γίνετε συνδρομητὲς, ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιθυμία συγγενῶν καὶ φίλων σας, ἀφοῦ τοὺς ἐνημερώσετε γιὰ τὴ φιλανθρωπική μας προσπάθεια. Κάθε μῆνα θὰ φροντίζουν οἱ ὑπεύθυνες κυρίες νὰ εἰσπράττουν τὴ συνδρομὴ σας, τὴν ὁποία ἐσεῖς θὰ καθορίσετε. Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖτε στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ γνωρίζετε ὅτι:
«ὁ ἐλεῶν πτωχῷ δανείζει Θεῷ».

ΜΕΤ΄ ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ