Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Ἐπιθυμοῦμε εἰλικρινὰ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ, νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν συνδρομητὲς ὑπὲρ τῶν ἀπόρων, πτωχῶν καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν τῆς ἐνορίας μας.
Ἡ συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή τους στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ συνδρομή τους, μᾶς παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθοῦμε πιὸ οὐσιαστικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο μας.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀνταποδίδει πλουσιοπάροχα τὶς εὐλογίες Του πρὸς αὐτοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους.
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ἀδελφέ μου, ἔστω καὶ μὲ τὴν ἐλάχιστη μηνιαία συνδρομή σου καὶ στήριξε προσωπικά τό φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας. Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅλοι, πώς ἡ φιλάνθρωπη αὐτὴ προσπάθεια προσφέρει χαρά, βοήθεια καὶ στήριξη στοὺς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι, καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, σᾶς εὐχαριστοῦν.

Γ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (1 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 3/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 5/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7:30-9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 6/4 στίς 7-9πμ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Περιμένουμε τὰ δικά Σας ἄνθη γιὰ νὰ στολίσουμε τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας.
Κυριακή 7/4 Κυριακή τς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ ρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θ. Λειτουργία. Τἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καί ὁμιλία.

Δ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (8 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 10/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 12/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Δ´ Χαιρετισμοὶ.
Σάββατο 13/4 Στὶς 7–9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 14/4 Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.
Ε’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15 - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 17/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ βράδυ στὶς 8-11μμ. ἱερὰ Ἀγρυπνία. Ὁ Μέγας Κανὼν καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 19/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Τὸ βράδυ στὶς 7-9:30μμ. Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Σάββατο 20/4 Στὶς 7-9 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Κυριακή 21/4 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6-7:30μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός καὶ ὁμιλία.

ΣΤ’  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (22 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στὶς 7–9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6–7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον.
Τετάρτη 24/4 στίς 7-9πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6–8:30μμ. τό Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή 26/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 6 - 7μμ. τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ ὁ Κανόνας τοῦ Λαζάρου.
Σάββατο 27/4 Στὶς 7 - 9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου. Στὶς 6μμ. ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.
Κυριακή 28/4 Στὶς 7 - 10:30πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Στὶς 6μμ. ὁ ἑσπερινὸς. Ἀπὸ τὸ βράδυ ἀρχίζουν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Νὰ παραλάβετε ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κάθε Κυριακὴ πρωὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς γίνεται καὶ στὸν κάτω Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ γονεῖς μὲ τὰ παιδιὰ τους ἔχουν περισσότερη ἄνεση νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν. Παρακαλοῦμε λοιπὸν θερμὰ μὲ τάξη νὰ ἀξιοποιοῦμε καὶ τὸν κάτω ἱερὸ ναὸ, γιὰ τὸν καλύτερο ἐκκλησιασμὸ ὅλων μας.
ΤΟ ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τὴ Μεγάλη Δευτέρα 29/4 τὸ πρωΐ 9-12 καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-7 μμ. ἡ ἐνορία μας θὰ προσφέρει τὸ ”ΔΕΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ„ προσφορά ἀγάπης, πρὸς τοὺς ἀπόρους καί ἀνέργους ἐνορίτας μας. Παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ τὸ παραλάβουν.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Τὴν Τετάρτη 17/4 στὶς 8 - 11μμ. στὸν ἱερὸ μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται κάθε Τρίτη 8 - 10πμ. καὶ κάθε  Πέμπτη 6 - 10μμ. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755. Ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς θὰ τελεσθεῖ τή Μεγάλη Τρίτη 30/4 στίς 6μμ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Τὴν Κυριακὴ 21 Ἀπριλίου 2013 καὶ ὥρα 7 στὸν ἱερό μας ναὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια. Στὸν παιδότοπό μας θὰ ἀπασχοληθοῦν δημιουργικά τα παιδιά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποι-ήσει προσκύνημα στὴν ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀγκα-θιά-Βεροίας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἀναχώρηση 2:30μμ. καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἐνορία μας, σὺν Θεῷ, προγραμματίζει προσκύνημα στὴν Κροατία – Μαυροβούνιο(Δαλματικὲς ἀκτὲς-Κότορ-Μπούντβα – Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ Βοσνία) καὶ Ἀλβανία(Κορυτσὰ-Δυράχειο-Τίρανα κ.λ.π.) τὴ Διακαινήσιμο ἑβδομάδα 7-11 Μαΐου 2013. Πρόγραμμα, πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα 6945750755 καὶ 2310436556.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.