Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Αιμοδοσία 2014

Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στὴν ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία πού θὰ γίνει τὴν Κυριακὴ στὶς 12 Ἰανουαρίου 2014 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοὺς καὶ ὥρα 08:30 – 13:00. Ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ὅσοι μποροῦμε νὰ δίνουμε αἷμα δὲν πρέπει νὰ τὸ λησμονοῦμε. Ἃς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μπορεῖ νὰ βρεθοῦμε στὴν ἀνάγκη αἱμοληψίας, εἴτε γιὰ συγγενικό μας πρόσωπο ἀλλὰ εἴτε καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους.

Τὸ αἷμα δὲν κοστίζει ἀλλὰ πολλὲς φορὲς σπανίζει.