Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Συνάντηση με τους νέους και τα Ζευγάρια

Αύριο, Κυριακή 31/10, το απόγευμα, μετά τον εσπερινό (6.30μμ), θα πραγματοποιηθεί η Συνάντηση με τους νέους και τα Ζευγάρια.