Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος και Αγίου Πάσχα 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΒΡΑΔΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Σιγῆ, κατάνυξη, δέος, περισυλλογή καί ἀναμονὴ παντοῦ κυριαρχεῖ. Ὁ εὐλογημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ Θεῖο Δρᾶμα καὶ βαθειὰ συγκινημένος ἀπὸ τὴ Μεγαλοβδομαδιάτικη κατάνυξη, συνοδεύει τὸ Θεῖο Νεκρό. Ἄδει καὶ ψάλλει ἱεροπρεπῶς: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστὲ καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σὴν». Ἡ ἱερὴ πομπὴ εἰσέρχεται στὸ κοιμητήριο τῆς Καλαμαριᾶς. Ἐκεῖ θὰ ψαλλεῖ ἐπιμνημόσυνη δέηση «πρ ναπαύσεως τν ψυχν τν κεκοιμημένων πατέρων, γονέων, τέκνων, συζύγων, δελφν, φίλων κα συγγενν...». Σς καλομε ὅλους σ’ αὐτὸ τό προσκύνημα προσευχς, τιμς κα μνήμης.
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
7.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7.00’ – 9.30’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
7.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7.00’ – 9.30’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
7.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου καί τό τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
6.00’ – 7.30’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, γιά τούς ἐργαζομένους.
6.00’ – 7.00’ μμ. Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
7.30’ – 9.30’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7.00’ – 9.00’ πμ. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
7.00’ – 11.00’ μμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00’ – 10.15’ πμ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.
10.15’ – 12.15’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.
7.00’ – 11.00’ μμ. Ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου-Ἐγκώμια
9.00’ μμ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
καὶ ἐπιμνημόσυνος δέηση στὸ Κοιμητήριον
τῆς Καλαμαριᾶς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
7.30’ – 10.00’ πμ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία.
11.00’ μμ. Ἡ Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.
12.00’-02:00πμ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
10:30 πμ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ» στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.
7.00’ – 8.00’ μμ. Ὁ Ἑσπερινός τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στὸ παρεκκλήσιον τῶν ἁγίων, δίπλα στὸ Ναό μας, μέ ἀρτοκλασία καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν τους Λειψάνων.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης.
7.00’ - 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.
7.00’ – 8.00’ μμ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση τῶν ἁγίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
7.00’ – 10.00’ πμ. Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας Ἀδελφοί μου ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς μέσα στὴν ἱστορία. Πρόκειται γιὰ θέωση καὶ ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ γιὰ ἐλπίδα θεώσεως καὶ ἀναστάσεως τῆς δικῆς μας ὑποστάσεως. Γι’αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἑορτάζεται ὡς ἕνα ἱστορικὸ ἢ κοινωνικὸ γεγονός, ἀλλὰ ὡς ὑπαρξιακό, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ γίνει μέθεξη τῆς Χάριτος τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ νηστεία πού προηγεῖται τῆς ἑορτῆς ὅλη τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς, ὁ ἀσκητικὸς ἀγῶνας, ἀποβλέπει στὴν ἀρτιοτέρα συμμετοχὴ στὸ μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ὅμως αὐτὸ ἀπαιτεῖται, ὅπως ὅλοι οἱ πατέρες διδάσκουν, κάθαρση τόσο τῶν σωματικῶν αἰσθήσεων ὅσο καὶ τῶν ψυχικῶν. «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως...» τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ συμπληρώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Διὰ τοῦτο καθαρτέον πρώτον ἐαυτόν, εἴτα τῷ καθαρῷ προσομιλητέον».
Σκοπὸς τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι νὰ ἑνωθεῖ κανεὶς μὲ τὸν Ἀναστάντα Χριστό, νὰ Τὸν δεῖ μέσα στὴν καρδιά του. Ὁ Χριστὸ ἀνασταίνεται μέσα στὴν καρδιά, νεκρώνοντας τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς πού παρευρίσκονται ἐκεῖ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων καὶ ὑπερβαίνοντας τοὺς ἐμπαθεῖς τύπους καὶ τὶς προσλήψεις τῆς ἁμαρτίας.
Νὰ γιατί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος συνιστᾷ νὰ μὴν ἑορτάζουμε πανηγυρικῶς καὶ κοσμικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς καὶ ὑπερκοσμίως.
Στὸν κατηχητικὸ λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας θριαμβευτικὸς παιάνας τῆς νίκης, λέγεται ὅτι μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξεπεράστηκαν ὅλα τά ἀνθρώπινα προβλήματα. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ θρηνεῖ γιὰ τὴν φτώχεια καὶ γενικὰ γιὰ τὴν στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιατί «Ἐφάνη ἡ κοινὴ Βασιλεία». Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ὀδύρεται γιὰ τὰ ἁμαρτήματα πού διέπραξε, γιατί «συγγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε». Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ φοβᾶται τὸν θάνατο, γιατί «ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».
Αὐτὸ τὸ «μηδεὶς»(κανεὶς) εἶναι τὸ ἀπόλυτο, πού δημιουργεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο κλεινόμαστε στὸ σχετικὸ καὶ δὲν εἰσερχόμαστε μέσα στὴν ἀπολυτότητα τοῦ «μηδείς», τόσο καὶ θρηνοῦμε, ὀδυρόμαστε καὶ φοβόμαστε.
Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ προσευχὴ πὼς τὸ φετεινὸ Πάσχα θὰ εἶναι ξεχωριστὸ γιὰ τὸν καθένα μας εὐχόμεθα

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ