Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα μηνός Μαΐου 2016ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

agiosioannis.neaskrinis@gmail.com     agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com

Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
            Μᾶς ἀξίωσε καὶ ἐφέτος ἀδελφοί μου ὁ Κύριος νὰ διανύσουμε τὸ πέλαγος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς πρόσφερε πλούσιες, κατανυκτικὲς, ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ εὐκαιρίες μοναδικὲς καὶ στήριξε μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο τὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Εἴμασταν ἄραγε ὅλοι κοντά Της; Ζήσαμε καὶ βιώσαμε τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη Της; Ἀγωνιστήκαμε ὅλοι καὶ ὅπως θέλει ὁ Κύριος; Διαπιστώσαμε διάφορες καὶ ποικίλες συμπεριφορές. Κάποιοι τῶν ἀδελφῶν μας ἔμειναν μακριὰ καὶ ἔξω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Σεβαστή ἡ ἐπιλογή τους. Ἄλλοι περιορίστηκαν σὲ μία τυπικὴ καὶ ἐπιλεκτικὴ συμμετοχή. Ἐπαινετὴ ἡ ὅποια προσπάθειά τους ἀλλὰ ὄχι ἀρκετή. Ἄλλοι, πρὸς τὸ τέλος τῆς ἁγίας περιόδου, ἔδειξαν ἕνα ἐνδιαφέρον πού δὲν τὸ ὑποτιμούμε, λέμε ὅμως πώς στὸ μέλλον ἔχουμε πολλὲς εὐκαιρίες γιὰ ἐπιμέλεια πνευματική τοῦ ἑαυτοῦ μας. Χαρὰ καὶ συγκίνηση μᾶς πρόσφεραν ὅμως πολλοί των ἀδελφῶν μας καὶ δὴ νέων παιδιῶν, ἡ ἱερὴ διάθεσή τους γιὰ μιὰ πιὸ οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐκκλησιάστηκαν συχνά, λειτουργήθηκαν, προσευχήθηκαν, διδάχθηκαν, μετενόησαν, ἐξομολογήθηκαν, κοινώνησαν πάλιν καὶ πολλάκις. Οἰκοδομήθηκαν, ἀπόλαυσαν καὶ χάρηκαν τὴν ψυχωφελῆ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο. Πῶς νὰ μὴν δοξάσουμε τὸν Κύριό μας πού στηρίζει, φωτίζει καὶ χαριτώνει τὰ παιδιά Του. Σὲ μιὰ ἐποχὴ μὲ τόση σύγχυση καὶ τέτοια κρίση αὐτὰ νὰ γνωρίζουν τὴν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς ὄχι ἀπὸ περιέργεια, ὄχι ἀπὸ ὑποχρέωση κοινωνική, ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη τυπικὴ ἀλλὰ ἀπὸ πόθο καὶ ζῆλο, πίστη καὶ ἀγάπη νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ ζήσουν τὴν προσωπική τους ἀναγέννηση καὶ μεταμόρφωση.
Μακάρι ὅλη αὐτὴ ἡ πνευματικὴ προκοπὴ νὰ ἔχει τὴ συνέχειά της, διότι ὅλο το ἐκκλησιαστικό μας ἔτος ἔχει τὶς πνευματικές του εὐκαιρίες καὶ ὁ κατὰ Χριστὸν ἀγώνας εἶναι συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπος. Τὸ ὑπογραμμίζουμε δὲ τοῦτο διότι μετὰ τὸ Πάσχα παρουσιάζεται μιὰ πνευματικὴ κάμψη(κοιλιά), πρᾶγμα πού μαρτυρεῖ ἀνωριμότητα πνευματική. Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον οἱ εὐλογίες καὶ οἱ ἐμπειρίες τῆς Μ. Σαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος νὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ νὰ στηρίζουν μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν κατὰ Χριστὸν πρόοδον καὶ προκοπὴ ὅλων μας.
Ἀδελφοί μου αὐτὲς τὶς μεθέορτες σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις τὶς καταθέτουμε καὶ τὶς προσφέρουμε μὲ ἀγάπη καὶ ἱερὴ ἀγωνία πρὸς πάντα καλοπροαίρετο συνάνθρωπό μας. Εἶναι ἀνάγκη νὰ τονιστεῖ ἀνεπιφύλακτα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση, πώς ἀποτελεῖ κεφάλαιον ζωῆς καὶ σωτηρίας ἡ βίωση τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας ἀπὸ τὸν κάθε πιστό. Νοηματοδοτεῖ, καθαγιάζει τὴ ζωή μας καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτική μας. Εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ τὴν ζήσουμε γιὰ νὰ τὴν  μαρτυρήσουμε στό σύγχρονο κόσμο, γιά νά ἀντέξουμε, νά ξεπεράσουμε καί νά νικήσουμε τήν πολύμορφή κρίση τοῦ τόπου μας, τῆς Πατρίδος μας, τοῦ Γένους μας.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑΣ
Σᾶς προαναγγέλουμε ὅτι τὸ μήνα Ἰούνιο καὶ συγκεκριμένα τό Σάββατο καὶ τήν Κυριακὴ τοῦ Τυφλού, 4 καὶ 5 Ἰουνίου ἡ ἐνορία μας θὰ πανηγυρίσει, σὺν Θεῷ, τὴν Παναγία τὴν Πορταΐτισσα.

ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Δευτέρα 2/5 τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Τρίτη 3/5 τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Πέμπτη 5/5 τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος. Παρασκευή 6/5 τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τῆς ὁσίας Σοφίας τῆς Κλεισούρας. Κυριακή 8/8 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τετάρτη 11/5 καί 18/5 Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Σάββατο 21/5 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων. Τετάρτη 25/5 τῆς Μεοσοπεντηκοστῆς καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Θ. Λειτουργία καί παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Παρασκευή 27/5 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.

 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Τὴν Παρασκευή 13 Μαΐου στὸν Ἱερό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ Ἀγρυπνία 8:30-12:30 τὰ μεσάνυχτα γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐξετάσεων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων μας πού διαγωνίζονται αὐτὴ τὴν περίοδο. Κάθε πρωΐ θὰ τελεῖται δέηση καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῶν ἐξετάσεων καὶ θὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματά τους. Εἶναι καλό τά παιδιὰ νὰ ἐκκλησιαστοῦν, νὰ κοινωνήσουν καὶ νὰ μᾶς ἔλθουν τὰ ὀνόματά τους γιὰ μνημόνευση.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Τὸ πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν συναντήσεων ἐπανέρχεται κανονικὰ γιὰ τὸν μήνα Μάϊο. Ἡ συνάντηση μὲ τοὺς νέους καὶ τὰ ζευγάρια θὰ γίνει τὴν Κυριακή 29 Μαΐου καί ὥρα 7:30μμ.
-  Τὸ προσκύνημά μας ἐφέτος στὸ Ἅγιον Ὅρος, σὺν Θεῷ, θὰ γίνει τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ἐπιθυμοῦμε, καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή, εἰλικρινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ συμμετοχή τους στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τά στηρίζουν στήν χριστιανική πίστη. Τὶς θερμές μας εὐχαριστίες πρὸς ὅλους πού στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὴν κάθε εἴδους προσφορὰ ἀγάπης τους. Τοὺς συνδρομητάς ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, ὅσους συμμετέχουν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, τοὺς προσφέροντας δῶρα καὶ δέματα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων καὶ ἀνέργων ἀδελφῶν μας. Εἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἑκατονταπλασίονα νὰ ἀνταποδόσει πρὸς ὅλους καὶ τὶς οἰκογένειές Σας. Χριστός Ἀνέστη!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».(τρὶς)
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοῦ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν».
«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!                   ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!