Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Μηνός Μαρτίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ


agiosioannis.neaskrinis@gmail.com                   agiosioannis-neaskrinis.blogspot.com


Λουκιανοῦ 1 Nέα Κρήνη ΤΚ 55132 – Καλαμαριά τηλ. 2310-432322


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ἀκένωτη πηγή πού ἀρδεύει τή λειτουργική μας ζωή, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό πού πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας εὐσέβεια.

Κατ’ ἐξοχήν ἱερή περίοδος ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ κάθε πιστοῦ μέλους της ξεχωριστά, γιά νά προσεγγίσει τό μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί νά κοινωνήσει στή ζωή, στήν ἐλπίδα καί στή θεία εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμω».

Οὐσιώδη στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν πνευματική προετοιμασία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμός, ἡ συμμετοχή στά σωτήρια Θεῖα Μυστήρια ἱερᾶς Ἐξομολο-γήσεως καί Θείας Κοινωνίας, ἡ φιλανθρωπία.

Εὐλογημένοι ὅσοι θά θελήσουν νά εἰσέλθουν στόν πνευματικό αὐτό στίβο! Εὐλογημένοι ὅσοι θά ἀναλάβουν, μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας, τόν καλόν ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς. Αὐτοί θά γευτοῦν τή λυτρωτική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Σ’ αὐτούς ἀνήκει τό πλήρωμα τῆς «Ἀναστάσιμης Χαρᾶς».

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗΘ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Τετάρτη 2/3 Θ. Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

Τὴν Παρασκευὴ 4/3 μετὰ τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ Σάββατο 5/3 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν τὰ μνημόσυνα τοῦ πρώτου Ψυχοσάββατου τοῦ Τριωδίου.

Τετάρτη 9/3 τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Θ. Λειτουργία καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

Τὴν Παρασκευὴ 11/3 καὶ τὸ Σάββατο 12/3 τό δεύτερο Ψυχο-σάββατο τοῦ Τριωδίου.

Τὴν Παρασκευὴ 18/3 καὶ τὸ Σάββατο 19/3 τό τρίτο Ψυχο-σάββατο τοῦ Τριωδίου. Νὰ ἑτοιμάσουμε ὅλοι μας τὰ κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους πατέρας καὶ ἀδελφούς μας.ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἰδιαίτερα αὐτὴν τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ ἱεροῦ Τριωδίου πυκνώνεται τὸ πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ κατηχητικῶν Συνάξεων ἀπὸ τὴν ἱερά μας Μητρόπολη τὶς ὁποῖες πρέπει ὅλοι μας νὰ παρακολουθοῦμε κατὰ τὸ δυνατόν.

Προκειμένου νὰ διευκολύνουμε τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας, στὸ ἐνοριακό μας πρόγραμμα γίνονται δύο ἀλλαγές. Πρῶτον ἡ ἑσπερινὴ προηγιασμένη τῆς Τετάρτης κατὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ μεταφέρεται τὴν Τρίτη μαζὶ μὲ τὸ Μ. Ἀπόδειπνο στὶς 6-8:30μμ. Δεύτερον ὁ κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς θὰ τελεῖται στὴν ἐνορία μᾶς 5μμ κάθε Κυριακὴ γιὰ τὸ μῆνα Μάρτιο καὶ 6μμ κάθε Κυριακὴ γιὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιο.Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (14 - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 13/3 στίς 5μμ ὁ ἑσπερινός τῆς Συγχώρεσης.

Καθαρά Δευτέρα 14/3 , Τρίτη 15/3 καί Πέμπτη 17/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καί ὁ ἑσπερινός. Ἀρχίζει τὸ τριήμερο τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τετάρτη 16/3 Στὶς 7-10πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καὶ ἡ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας.

Παρασκευή 18/3 Στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. οἱ Α´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 19/3 Ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καὶ τρίτο ψυχοσάββατο τοῦ Τριωδίου. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καὶ μνημόσυνα στὶς 7:30 – 10πμ. Θὰ λειτουργήσει ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Ἰουστίνος.

Κυριακή 20/3 Κυριακή τς ρθοδοξίας, ρθρος, Θ. Λειτουργία κα περιφορ τν ερν Εκόνων 7:30 - 10:45πμ. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5-6μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός.Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (21 - 27 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Δευτέρα 21/3 καί Πέμπτη 24/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τρίτη 22/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καί οἱ ὧρες. Τὸ ἀπόγευμα 6-8:30μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη 23/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο.

Παρασκευή 25/3 στὶς 7-10:30πμ. ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ ἑορτή. Στὶς 7:30 - 9:15μμ. ὁ ἑσπερινὸς καὶ οἱ Β´ Χαιρετισμοὶ.

Σάββατο 26/3 Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία στὶς 7:30-9:15πμ. Κυριακή 27/3 Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5 – 6μμ. ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός.Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ – 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Δευτέρα 28/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο.

Τρίτη 29/3 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος καί οἱ ὧρες. Τὸ ἀπόγευμα 8-11μμ. ἱερὰ ἀγρυπνία, τὸ Μ. Ἀπόδειπνο καὶ ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Τετάρτη 30/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες καὶ παράκληση τῆς Πορταΐτισσας. Τὸ ἀπόγευμα 6-7μμ. τὸ Μ. Ἀπόδειπνο.
Πέμπτη 31/3 στὶς 7:30-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινός. Τὸ ἀπόγευμα 6-7:30μμ. τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο καὶ ὁ ἁγιασμὸς τοῦ μηνός.

Παρασκευή 1/4 στὶς 7-9:30πμ. ὁ Ὄρθρος, οἱ ὧρες, ὁ ἑσπερινὸς καὶ ἡ προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Τὸ βράδυ 7:30-9:15μμ. οἱ Γ´ Χαιρετισμοί.

Σάββατο 2/4 στὶς 7:30 – 9:15 πμ. ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 3/4 Κυριακή τς Σταυροπροσκυνήσεως. Ὁ ρθρος, ἡ τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί Θ. Λειτουργία. Τἀπόγευμα στὶς 5-6μμ ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός. Περιμένουμε τὰ δικά σας ἄνθη γιὰ τὸ στολισμὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση θὰ γίνεται κάθε Τρίτη 8 - 10πμ. καὶ κάθε Πέμπτη 6 - 9μμ. Παράκληση νὰ προηγεῖται συννενόηση μὲ τὸν π. Δημήτριο στὸ τηλ. 6945750755.

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἐνδιαφερόμενους ὅτι στὴν ἐνορία μας γίνονται μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς κάθε Τρίτη στὶς 7:30μμ. Πληροφορίες στὸν Πρωτοψάλτη τοῦ ναοῦ μᾶς κ. Ἀναστάσιο Πορφυρίδη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 8 Ἀπριλίου ἡ Ἐνορία μας θὰ πραγματοποιήσει προσκύνημα στὴν ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἀγκαθιά-Βεροίας, ὅπου καὶ θὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἀναχώρηση 2:30μμ. καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὴν κ. Εἰρήνη Ταξίδου, τηλ. 2310-436556.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ