Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση

Ἀγαπητοὶ Γονεῖς,
Τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τοῦ ναοῦ μας ἔχουν ξεκινήσει κανονικὰ. Φέτος ἀπασχολοῦμε καὶ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας(3 ἐτῶν καὶ ἄνω). Ἡ κατήχηση ὅλων μας ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴ ζωή μας καὶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἀκόμη ἡλικία. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προτρέψετε τὰ παιδιὰ νὰ ἔρχονται στὰ κατηχητικὰ σχολεῖα καὶ νὰ δώσετε βαρύνουσα σημασία σ’αὐτὴ τὴ συμμετοχὴ τους καθὼς δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία δραστηριότητα ἀλλὰ πνευματικὴ μόρφωση. Ὁ χρόνος ποὺ περνοῦν στὸ χῶρο τῶν κατηχητικῶν σχολείων ἀποτελεῖ ἕνα εὐχάριστο διάλειμμα στὸ ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμά τους καὶ ταυτόχρονα ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον τους, τὸ μέλλον ὅλων μας.


Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες τοῦ Ναοῦ